Select your location to see tailored content for your region

North America

Privatlivspolitik

Denne fortrolighedspolitik anvendes af EVBox-koncernen, hvor EVBox B.V. (hollandsk handelskammernummer 32165082, yderligere oplysninger findes nedenfor) er den ansvarlige for personlige oplysninger, medmindre andet er angivet i dine forretninger med EVBox.

Databeskyttelsespolitik for EVBox

Sidst opdateret: 01.09.2020

I denne databeskyttelsespolitik informerer vi dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når vi tilbyder ladeløsninger til elkøretøjer (EV, electric vehicles) og/eller har andre interaktioner med dig.

Hvis du også ønsker at få mere at vide om brugen af cookies og andre teknologier relateret til din brug af webstedet, bedes du se vores cookiepolitik.

Denne databeskyttelsespolitik bruges af EVBox koncernen, hvorved EVBox B.V. (Det hollandske handelskammer nummer 32165082, nærmere oplysninger angivet nedenfor) er den dataansvarlige for personoplysninger, medmindre andet er angivet i din kontrakt med EVBox.

1. Hvilke personoplysninger vi behandler, hvorfor og på hvilket retsgrundlag

1.1 Behandling relateret til vores EV ladeløsninger

Kontoadministration - Når du opretter en konto hos os, for eksempel på vores Hey EVBox-platform, bruger vi de personoplysninger, som du giver for os til at oprette og vedligeholde din konto. Dette er nødvendigt for at opfylde kontrakten med dig. Hvis du har valgt at gøre din GPS-placering synlig på kortet, behandler vi disse personoplysninger baseret på dit samtykke.

Opladning på en offentlig ladestation ved hjælp af et EVBox opladningskort - Hvis du har aktiveret roaming på vores platform (=tjeneste, hvor du kan oplade med et EVBox opladningskort på offentlige ladestationer forbundet til EVBox-netværket), behandler vi følgende personoplysninger:

 • Et unikt opladningskortnummer,
 • Et unikt ladestationsnummer,
 • Nærmere oplysninger om din ladesession, og
 • Placering af ladestationen, hvor du opladede.

Denne behandlingsaktivitet er nødvendig for at opfylde vores kontrakt med dig.

Opladning på din egen EVBox ladestation – Vores ladestationer er i princippet forbundne stationer (til vores platform), der giver os mulighed for at levere yderligere tjenester og support til dig og leveres med et EVBox opladningskort. Med forbehold for, at du registrerer din EVBox ladestation på vores platform, behandler vi følgende personoplysninger til dette formål:

 • Et unikt opladningskortnummer,
 • Et unikt ladestationsnummer,
 • Nærmere oplysninger om din ladesession,
 • Placering af din ladestation,
 • Logfiler, der indeholder tjenesteoplysninger fra din ladestation og ladesessioner, og
 • Personoplysninger, som du registrerer på vores platform.

Denne behandlingsaktivitet er nødvendig for at opfylde vores kontrakt med dig. Hvis ladestationen ikke er forbundet, behandler vi ikke personoplysninger.

Opladning på en EVBox ladestation ved hjælp af et EVBox opladningskort udleveret af en anden - Din arbejdsgiver, (arbejdsgivers) leasingvirksomhed, forretningspartner, udlejer, parkeringsfacilitet eller anden virksomhed/person (“kortejer”) kan have udleveret et EVBox opladningskort til dig, så du kan oplade på deres EVBox ladestation og/eller eventuel ladestation, der er forbundet til EVBox netværket. Vi behandler følgende personoplysninger til dette formål:

 • Et unikt opladningskortnummer,
 • Et unikt ladestationsnummer,
 • Nærmere oplysninger om din ladesession,
 • Placering af ladestationen, hvor du opladede,
 • Dit navn, hvis registreret af kortejeren, og
 • Dine bankoplysninger, hvis registreret af kortejeren med henblik på fakturering af dig for ladesessionen (hvis aftalt med kortejeren).

Denne behandlingsaktivitet er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som du er part i (den, du har med kortejeren).

Opladning på en EVBox ladestation med en anden eMSP’ers opladningskort - Hvis du har et opladningsskort fra en anden tjenesteudbyder af eMobilitet (“eMSP”), der giver dig mulighed for at oplade på en EVBox ladestation, behandler vi følgende oplysninger:

 • Godkendelsesnummer,
 • Et unikt opladningskortnummer,
 • Nærmere oplysninger om din ladesession,
 • Placering af ladestationen, hvor du opladede,
 • Navn på eMSP, og
 • Transaktionsnummer.

Denne behandlingsaktivitet er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som du er part i (den, du har med din eMSP). Din eMSP har sine egne formål med behandling af dine personoplysninger. Du bedes kontakte dem, hvis du vil vide mere.

Opladning på en EVBox ladestation med ad hoc-betaling - Hvis du bruger ad hoc-betaling, som vi tilbyder på vores ladestationer, behandler vi følgende personoplysninger:

 • Nærmere oplysninger om din ladesession,
 • Placering af ladestationen, hvor du opladede,
 • Transaktionsnummer, og
 • Bekræftelse af betaling og intet andet. Det er betalingstjenesteudbyderen, der behandler dine bankkontooplysninger (hvis du ønsker at vide mere om denne behandling, bedes du se deres databeskyttelsespolitik).

Denne behandlingsaktivitet er nødvendig for at opfylde vores kontrakt med dig.

Hvis du bruger en ad hoc-betalingsfacilitet fra en anden eMSP på en EVBox ladestation, behandler vi følgende personoplysninger:

 • Godkendelsesnummer,
 • Nærmere oplysninger om din ladesession,
 • Placering af ladestationen, hvor du opladede,
 • Navn på eMSP, og
 • Transaktionsnummer.

Denne behandlingsaktivitet er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som du er part i (den, du har med din eMSP).

EVBox tilbud – Hvis du giver os, eller en af vores forretningspartnere giver os, dine personoplysninger (via websted, e-mail, telefon, personligt eller på anden måde), fordi du er interesseret i vores produkter og/eller tjenester, opbevarer vi din anmodning og bruger de pågældende personoplysninger til at kontakte dig, så vi kan give dig et tilbud på produkterne og/eller tjenesterne, som du er interesseret i.

Retsgrundlaget for denne behandlingsaktivitet er, at vi efter din anmodning herom træffer foranstaltninger inden der indgås en kontrakt, eller dit samtykke.

Vi kan overføre disse oplysninger til en af vores forretningspartnere, hvis vi mener, at denne partner bedre kan betjene dig. I dette tilfælde behandles dine personoplysninger i henhold til den pågældende forretningspartners databeskyttelsespolitik.

Køb af en EVBox ladestation eller tilbehør – Vi bruger de personoplysninger, som du tilvejebringer for os til at levere produktet og, hvis det er en del af vores aftale, til at levere tilknyttede tjenester (f.eks. installation). Vi kan dele disse oplysninger med forretningspartnere, som vi bruger til udførelsen af disse tjenester. Denne behandlingsaktivitet er nødvendig for at opfylde vores kontrakt med dig.

Registrering af din EVBox ladestation og/eller dit opladningskort - Registrering er nødvendig, så vi kan levere de(n) aftalte ladestyringstjeneste(r) til dig. De personoplysninger, som vi behandler til dette formål:

 • Et unikt opladningskortnummer,
 • Et unikt ladestationsnummer,
 • Placering af din ladestation,
 • Logfiler, der indeholder tjenesteoplysninger fra din ladestation og, i tilfælde af roaming, ladesessioner for EV-førere, der bruger din ladestation, og
 • Personoplysninger, som du registrerer på vores platform.

Denne behandlingsaktivitet er nødvendig for at opfylde vores kontrakt med dig.

Garanti- og vedligeholdelsestjenester - Vi bruger følgende personoplysninger til at levere enhver form for garanti- og/eller vedligeholdelsestjeneste til dig,

 • Et unikt opladningskortnummer,
 • Idriftsættelsesrapporter leveret til os af en af vores uafhængige servicepartnere, der har serviceret dig på vores vegne,
 • Placering af din ladestation,
 • Logfiler, der indeholder tjenesteoplysninger fra din ladestation og, i tilfælde af roaming, ladesessioner for EV-førere, der bruger din ladestation, og
 • Personoplysninger, som du tilvejebringer for os på enhver måde, f.eks. hvis du ringer eller sender en e-mail til os.

Vi bruger et netværk af uafhængige servicepartnere, så vi kan videresende din anmodning til den relevante servicepartner.

Derudover bruger vi dit ladestationsnummer til at give dig regelmæssige firmwareopdateringer for at holde din ladestation sikker.

Denne behandlingsaktivitet er nødvendig for at opfylde vores kontrakt med dig.

1.2 Behandling relateret til andre generelle interaktioner med os

Fakturering og administration - For enhver fakturerbar tjeneste, bruger vi de personoplysninger, som du tilvejebringer for os, til at fakturere dig. Vi bruger også de pågældende personoplysninger til at opretholde ajourført administration. Denne behandlingsaktivitet er nødvendig for at opfylde kontrakten med dig (fakturering) og for at overholde en juridisk forpligtelse (opretholde administration).

Kontakt med dig - Når du kontakter os, f.eks. via en af kontaktformularerne på vores websted, hvis du ringer til os for support, kontakter vi dig, f.eks. for at informere dig om visse opdateringer, eller hvis vi har igangværende forretning med hinanden, bruger vi dine personoplysninger til vores igangværende forretning og til at besvare dine anmodninger, f.eks. yde support til dig.

Retsgrundlaget for denne behandlingsaktivitet er, at vi enten har en kontrakt med dig, eller at vi efter din anmodning herom træffer foranstaltninger inden der indgås en kontrakt.

Due diligence, sikkerhed af vores tilbud og forebyggelse af svig – Da vi tilstræber at levere produkter og tjenester til dig, der er så sikre som muligt, og da vi ønsker at holde vores medarbejdere og virksomheder sikre, har vi en legitim interesse i at bruge dine personoplysninger til at udføre due diligence-undersøgelser, til at opretholde sikkerheden af vores tilbud og til at forhindre svig.

Juridiske formål - Nogle gange skal vi bruge dine personoplysninger til at håndtere krav, til at overholde gældende love eller til at efterkomme anmodninger fra retshåndhævende myndigheder. Denne behandlingsaktivitet er i vores legitime interesse, eller for at overholde en juridisk forpligtelse.

Markedsføring og kampagner - Hvis du har givet dit samtykke til at modtage meddelelser fra os, eller hvis du er en EVBox partner eller kunde, kan vi kontakte dig med henblik på markedsføring af vores egne lignende produkter og/eller tjenester, for at invitere dig til begivenheder, som vi måtte organisere, og for at informere dig om de seneste nyheder og opdateringer. Retsgrundlaget for denne behandlingsaktivitet er enten dit samtykke eller vores legitime interesse. Du kan nemt fravælge denne tjeneste ved at klikke på afmeldingsknappen i vores markedsføringsmails eller ved at kontakte dataprivacy@evbox.com.

Online-spørgeundersøgelser - Vi kan fra tid til anden bede dig om at deltage i en spørgeundersøgelse, der giver os mulighed for at forbedre vores tilbud. I så fald bruger vi kun de personoplysninger, som du tilvejebringer for os til det pågældende formål, og vi kan dele dem med vores undersøgelsespartner til samme formål.

Kvalitetsforbedring - Logfiler fra forbundne ladestationer indeholder værdifulde oplysninger, der giver os mulighed for at forbedre kvaliteten af vores tilbud. Vi bruger informationen i de pågældende logfiler til det pågældende formål. De personoplysninger, som vi behandler til dette formål, er tjenesteoplysninger om ladestationer, der er forbundet til vores platform, og EV-føreres ladesessioner, der bruger sådanne ladestationer i EVBox netværket. Retsgrundlaget for denne behandlingsaktivitet er, at det er i vores legitime interesse, fordi vi hele tiden stræber efter at forbedre vores tilbud, og i den henseende er det afgørende for os at have mulighed for at bruge disse statistiske data.


Rekruttering og onboarding – Hvis du ansøger om en af vores stillinger, behandler vi dine personoplysninger for at vurdere, om du er egnet til en sådan stilling. Retsgrundlaget for denne behandlingsaktivitet er, at det er i vores legitime interesse, da vi skal vurdere, hvordan du kan hjælpe os med at fremskynde overgangen til en fremtid med nul udledning. De personoplysninger, som vi behandler til dette formål:

 • Oplysninger om baggrundstjek fra offentlige myndigheder,
 • Karakter- og/eller præstationsoplysninger fra referencer,
 • Evalueringsoplysninger før ansættelse fra udbydere af evalueringstjenester,
 • Personoplysninger fra den offentlige del af din(e) sociale mediekonto(i) eller andre offentlige oplysninger om dig, og
 • Personoplysninger, som du tilvejebringer for os.

Vi bruger kun personoplysningerne om dig, hvis det er nødvendigt og relevant for den stilling, du søger.

I ansøgningsprocessen vil vi spørge dig, om vi også må kontakte dig vedrørende en kommende ansættelsesmulighed, som du muligvis er egnet til, og dermed opbevare dine personoplysninger i en periode på et år. Du kan til enhver tid afvise og/eller trække dit samtykke tilbage.

Hvis din ansøgning accepteres, har vi en legitim interesse i at fortsætte med at behandle dine personoplysninger, så vi kan give dig et tilbud og, med forbehold af din accept, indgå et ansættelsesforhold med dig og byde dig velkommen om bord.

2. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

EVBox er en virksomhed, der opererer på globalt niveau, og vi kan have en legitim interesse i at dele personoplysninger med koncernselskaber, for eksempel med et koncernselskab, der leverer en tjeneste til et andet koncernselskab.

Vi bruger også betroede tjenesteudbydere til at levere visse tjenester for os i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. For eksempel opbevarer vi personoplysninger hos en ekstern hosting-udbyder, og vi bruger en betalingstjenesteudbyder til at formidle ad hoc-betalinger.

Derudover kan vi dele dine personoplysninger med vores forretningspartnere, for eksempel din eMSP, hvis du oplader på en EVBox ladestation med dit eMSP opladningskort, en supporttjenesteudbyder, der administrerer servicehændelser, eller en forhandler for at følge op på din anmodning om oplysninger om vores produkter.

Endelig kan vi, i det omfang vi er forpligtede ved lov, forordning eller retskendelse, videregive dine personoplysninger i overensstemmelse med den pågældende lov, forordning eller retskendelse.

3. Internationale overførsler

Vi kan overføre dine personoplysninger til et koncernselskab eller en tredjepart, der befinder sig uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Hvis dette land ifølge Europa-Kommissionen ikke yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i henhold til national lovgivning, har vi sikret dette passende beskyttelsesniveau ved at aftale yderligere passende sikkerhedsforanstaltninger med det pågældende koncernselskab eller den pågældende tredjepart gennem standarddatabeskyttelsesbestemmelserne vedtaget af Europa-Kommissionen.

En liste over lande, der har sikret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i henhold til EU-Kommissionen, findes på EU-kommissionens websted.

Vi kan også bede dig om dit udtrykkelige samtykke til den foreslåede overførsel. Du kan anmode om en kopi af standarddatabeskyttelsesbestemmelserne ved at sende os en e-mail (nærmere oplysninger nedenfor), der begrunder din anmodning.

4. Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Hvis det er muligt, har vi fastlagt specifikke opbevaringsperioder for opbevaring af dine personoplysninger. Disse specifikke opbevaringsperioder er angivet nedenfor, eller vi skal kommunikere disse til dig på tidspunktet for eller inden vi indleder behandling af dine personoplysninger.

Hvis det ikke er muligt for os at bruge fastsatte opbevaringsperioder, har vi nedenfor angivet de kriterier, som vi bruger til at fastslå opbevaringsperioderne.

Specifikke opbevaringsperioder

Fakturering og administration af ethvert af vores tilbud – vi opbevarer dine personoplysninger, som skal opbevares ved lov til opretholdelse af administration, i en periode på 7 år eller længere, hvis påkrævet ved lokal lovgivning.

Markedsføring og kampagner - Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du abonnerer, eller indtil vi annullerer vores nyhedsbrevstjeneste, alt efter hvad der indtræffer først. Du kan nemt afmelde nyhedsbrevet ved at klikke på afmeldingsknappen i e-mailen.

Rekruttering og onboarding - Hvis jobansøgningen accepteres, og vi kan byde dig velkommen om bord, opbevarer vi dine personoplysninger i vores personalemapper, som vi skal opretholde i overensstemmelse med opbevaringsperioderne i vores databeskyttelsespolitik.

Hvis jobansøgningen ikke accepteres, opbevarer vi dine personoplysninger i maksimalt fire uger efter, at jobansøgningsprocessen er afsluttet.

Hvis du giver dit samtykke til, at vi opbevarer dine personoplysninger til fremtidige muligheder, opbevarer vi dine personoplysninger i maksimalt et år efter, at jobansøgningsprocessen er afsluttet.

Kriterier for fastlæggelse af opbevaringsperioder

Under alle andre omstændigheder bruger vi følgende kriterier til at fastslå den gældende opbevaringsperiode:

 • Vurderingen af dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder,
 • Formålet/formålene med behandling af dine personoplysninger. Vi opbevarer ikke dine personoplysninger længere end nødvendigt til det/de formål, hvortil vi indsamlede dem,
 • Alle relevante branchepraksisser eller adfærdskodekser vedrørende opbevaring af personoplysninger,
 • Risikoniveauet og omkostningerne forbundet med at opbevare dine personoplysninger (rigtige og ajourførte),
 • Hvorvidt vi har et gyldigt retsgrundlag for at opbevare dine personoplysninger,
 • Arten og omfanget og sammenhængen af behandling af dine personoplysninger og vores forhold til dig,
 • Alle andre relevante omstændigheder, der måtte gælde.

Under alle omstændigheder skal vi opbevare dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og foretage regelmæssige gennemgange af de personoplysninger, der opbevares.

5. Dine rettigheder vedrørende vores behandling af dine personoplysninger

Du har visse juridiske rettigheder, som vi ønsker at informere dig om.

Adgang. Du har ret til at blive informeret om, hvorvidt vi behandler dine personoplysninger eller ej og til relateret information om den pågældende behandling.

Tilbagetrækning af samtykke. Hvis du har tilvejebragt dine personoplysninger for os baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække et sådant samtykke tilbage. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at afmelde tjenesten, som du har abonneret på, hvis relevant. Du kan også gøre det ved at sende en e-mail til os på dataprivacy@evbox.com. Vi vil derefter permanent fjerne dine personoplysninger fra vores database.

Dataportabilitet. Vi er forpligtede til at informere dig om din ret til at modtage dine personoplysninger fra os, så du kan sende de pågældende personoplysninger til en anden tjenesteudbyder.

Indgivelse af en klage. Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i dit bopælsland, om vores behandling af dine personoplysninger. Du kan finde en komplet liste over tilsynsmyndigheder her.

Berigtigelse. Du har ret til at få dine personoplysninger berigtiget eller fuldstændiggjort af os uden unødig forsinkelse. Hvis du har oprettet en konto hos os, kan du have mulighed for selv at berigtige eller fuldstændiggøre dine personoplysninger.

Begrænsning af behandling. Du har ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger baseret på specifikke årsager. Disse er (1) det tidspunkt, hvor vi skal bekræfte rigtigheden af dine personoplysninger efter din anmodning herom, (2) i stedet for sletning af ulovlig behandling, anmoder du om begrænsning af brug i stedet, (3) vi har ikke længere brug for dine personoplysninger, men du har brug for disse personoplysninger i retstvister, eller (4) vi kontrollerer, hvorvidt vores legitime årsager tilsidesætter din indsigelse mod behandlingen.

Ret til at blive glemt. Du har ret til at få dine personoplysninger slettet af os uden unødig forsinkelse. Denne ret er begrænset til specifikke årsager, for eksempel, hvis du har trukket dit samtykke tilbage, eller hvis du gør indsigelse, og der ikke er nogen tvingende legitime årsager til, at vi kan opretholde behandlingen. Hvis du har en konto hos os, har du i nogle tilfælde mulighed for at slette din konto, i hvilket tilfælde alle dine personoplysninger slettes permanent.

Ret til indsigelse. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis en sådan behandling er (1) baseret på vores legitime interesse (herunder vores oprettelse af en profil af dig baseret på dit samtykke), (2) til direkte markedsføringsformål, eller (3) nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres i offentlighedens interesse eller for udøvelse af officiel myndighed, der er tildelt os. Vi vil ophøre med at behandle dine personoplysninger baseret på din indsigelse, medmindre vi påviser tvingende legitime årsager, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder.


6. Udøvelse af dine rettigheder, hvordan du kontakter os og anden vigtig information

Hvis du ønsker at udøve enhver af dine rettigheder, eller du har et spørgsmål om denne databeskyttelsespolitik, bedes du kontakte os via e-mail eller sende os et brev på nedenstående adresse:

EVBox B.V.
Attn.: Data Protection office Kabelweg 47
1014 BA Amsterdam
email: dataprivacy@evbox.com

Bemærk, at vi ved udøvelse af dine rettigheder kan bede dig om at udfylde en anmodningsformular. Vi vil derefter informere dig om processen for håndtering af din anmodning.

Ændringer til denne databeskyttelsespolitik

Hvis vi ændrer denne databeskyttelsespolitik, vil vi offentliggøre den på vores websted med en revideret udgivelsesdato og, hvis relevant og muligt, underrette dig om den ændrede politik via din konto.

Andre EVBox databeskyttelsespolitikker

Ud over denne databeskyttelsespolitik kan vi have specifikke kampagner, tjenester og/eller databeskyttelsesprocesser, der erstattes eller suppleres af andre databeskyttelsespolitikker. Hvis det er tilfældet, vil vi underrette dig og gøre den gældende databeskyttelsespolitik tilgængelig for dig.

Har du spørgsmål eller feedback?

Vi modtager gerne alle spørgsmål, kommentarer og bekymringer om vores privatlivspolitik og privatlivspraksis. Brug venligst EVBox' privatlivsformular til at indsende spørgsmål eller bekymringer, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder i forbindelse med dine personlige data.