Would you prefer to view this website based on your location?

English

OneChargerOneTree

In 2019 beloofden we om voor elk geleverde laadpunt één boom te planten. Dankzij onze klanten en partners hebben we tijdens dit initiatief meer dan 220.000 bomen geplant.

500.000+

laadpunten wereldwijd

220.000

bomen geplant met dit initiatief

105.000

bomen geplant in 2021

22 kilo CO2

opgevangen door één volwassen boom per jaar

Een verademing

Om te vieren dat we in 2019 meer dan 100.000 laadpunten over de hele wereld hebben geleverd, schakelden we de hulp in van OneTreePlanted, een wereldwijde liefdadigheidsinstelling voor herbebossing.

Over een periode van drie jaar hebben we iets teruggegeven aan onze planeet door één boom te planten voor elk geleverde EVBox-laadpunt. Dankzij de hulp van onze klanten en partners hebben we meer dan 220.000 bomen geplant om schadelijke stoffen te absorberen en de lucht te verschonen. Er zijn zelfs enkele gepassioneerde EVBoxers naar Portugal gegaan om te helpen.

We plantten ook bomen voor elk REVOLUTION Conference-ticket dat werd verkocht tijdens de Kerst van 2020 en voor iedereen die deelnam aan de FullyCharged's Clean Energy & EV Survey.

Lees verder om meer te weten te komen over alle OneChargerOneTree-projecten waaraan we ons steentje hebben bijgedragen.

EVBox'ers planten bomen in Portugal in 2019

46%

van alle bossen is al verwoest

80.000

hectare bos verdwijnt iedere dag

48.000

voetbalvelden aan bos wordt elke minuut vernietigd

15%

van de broeikasgassen is het gevolg van ontbossing

Boom voor boom de klimaatcrisis aanpakken

Bomen reinigen de lucht die we inademen, filteren het water dat we drinken en huisvesten meer dan 80 procent van 's werelds terrestrische biodiversiteit. Ze absorberen schadelijke stoffen en zijn een belangrijk ingrediënt in 25% van alle medicijnen. Meer dan 1,6 miljard mensen hebben hun baan aan bomen te danken.

One Tree Planted is een non-profit milieuorganisatie met als doel om de wereld te herbebossen. Onze samenwerking met hen stelt ons in staat om, door middel van het planten van bomen, het milieu te helpen, een gezonder klimaat te creëren, biodiversiteit te beschermen en herbebossing te ondersteunen. Dit zijn enkele projecten waar we tijdens dit initiatief bij betrokken waren:

Ghana

Dit project heeft 350 hectare biologische grond in het westen van Ghana hersteld. Het planten van 35.000 bomen rond dit gebied zorgde voor extra habitat voor wilde dieren en talrijke voordelen voor het bos, de rivieroevers en de omliggende gemeenschappen.
 

Uganda

Weinig tot geen boeren in Paibona in Uganda hadden bomen op hun land, doordat ze niet beschikten over belangrijke middelen zoals zaailingen. Hier werden er 115.000 fruitbomen geplant die ook economisch nuttig zijn. Dit heeft de gemeenschap in staat gesteld de armoede te verlichten, de gezondheid van de bodem te verbeteren en de vernietiging van natuurlijke habitats tegen te gaan.
 

New Brunswick

Het Acadian Forest in Canada is erkend als 'kritisch bedreigd', de hoogste risicocategorie voor uitsterven. Door de aanplant van 100.000 inheemse bossoorten zal het gebied sneller en gezonder regenereren dan mogelijk zou zijn als het met rust gelaten zou worden. Dit zal bijdragen tot een grotere biodiversiteit en de bescherming van wilde dieren.
 

The Orca Project

Vanwege toenemende vervuiling en een steeds kleiner wordend leefgebied neemt het aantal zalmen in de Stille Oceaan af. Gezien het feit dat het voedsel van orka's voor 80% uit zalm bestaat, zijn zij ook de dupe. One Tree Planted plant bomen langs rivieren en beekjes van de Pacific Northwest om vervuiling terug te dringen en de gezondheid en kwantiteit van zalm te verbeteren.
 

Indonesië

In 2015 werd er in de Kalimantan-regio in Borneo meer dan 30.000 hectare bos vernietigd door hevige bosbranden. One Tree Planted is bezig deze gebieden te herstellen. Dat doen ze ook voor gebieden die ontbost zijn voor palmolie en illegale mijnen.
 

India

Door de meedogenloze uitbreiding van mensen in mangrovebossen en de vele cyclonen en stormen als gevolg van klimaatverandering, zijn de Indiase Sunderbans aan het slinken. One Tree Planted bouwt deze mangrovebossen weer op zodat de Indiase kustgemeenschappen en lokale voedselproductie kunnen blijven bestaan.
 

De Filipijnen

De impact van ontbossing is ook in de Filipijnen merkbaar. Zo zijn er voedseltekorten, is de kwaliteit van het water slecht, zijn er aardverschuivingen en worden leefgebieden van veel dieren vernietigd. One Tree Planted herplant bossen op het eiland Mindanao in het beschermde gebied rondom Mount Matutum.
 

Vietnam

Uitputting van gebieden in Vietnam bedreigt veel inheemse plantensoorten, dieren en vergroot de impact van natuurrampen. One Tree Planted helpt bedreigde plant- en diersoorten te behouden, het klimaat te stabiliseren, economische zekerheid te bieden aan lokale dorpsbewoners en essentiële stroomgebieden te beschermen.
 

Ecuador

Dit project richt zich op de empowerment van vrouwen, inheemse rechten en ecologisch herstel in Ecuador. One Tree Planted werkt samen met de organisatie Indigenous Women om Sáparavrouwen in te zetten voor het planten van 150.000 bomen in negen Sápara-gemeenschappen in het Amazoneregenwoud.
 

Roemenië

Door klimaatverandering en veranderende landbouwpraktijken liggen grote delen van het laagland van Roemenië braak, wat leidt tot bodemerosie en aantasting van het landschap. One Tree Planted wil dit land weer vol gezonde bossen zien en vraagt meer aandacht voor het belang van goed landbeheer om ervoor te zorgen dat deze bossen ook zullen blijven bestaan.
 

Schotland

Talla & Gameshope in Scotland is al tijden een onvruchtbaar gebied door ontbossing enkele eeuwen geleden. One Tree Planted wil dit gebied in oude staat herstellen zodat het weer een belangrijk leefgebied voor planten en dieren kan zijn. De nieuwe bossen absorberen ook schadelijke stoffen waardoor klimaatverandering geremd kan worden.
 

Brits-Columbia, Canada

Brits-Columbia— is voor tweederde bedekt met bos, een gebied van bijna 60 miljoen hectare. In de zomer van 2017 werd dit gebied geteisterd door de grootste bosbrand ooit, waar meer dan 1,2 miljoen hectare verbrandde. One Tree Planted werkt aan het herstel van het getroffen gebied.

EVBox inzamelactie

Australian Bushfire Relief

Om Australië te helpen herstellen van de verwoestende bosbranden die het land in 2019 en 2020 bedreigden, hebben we binnen EVBox Group een inzamelingsactie georganiseerd.

Met de gulle giften van onze werknemers wisten we €2500 in te zamelen. EVBox Group verdubbelde dit bedrag en verdeelde het gelijkmatig onder St Vincent de Paul Society, Wildlife Victoria en OneTreePlanted om mensen, dieren en de natuur te helpen herstellen van de ramp.

    Leer meer over One Tree Planted

    We moedigen andere bedrijven aan om ook deel te nemen aan soortgelijke initiatieven om onze planeet te redden. Als je wilt bijdragen, kun je met een paar klikken een boom planten!