OneChargerOneTree

We hebben allemaal de verantwoordelijkheid onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Daarom planten we een boom voor ieder laadpunt dat we verkopen. Bedankt voor je bijdrage aan een groenere toekomst.

OneChargerOneTree

We hebben allemaal de verantwoordelijkheid onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Daarom planten we een boom voor ieder laadpunt dat we verkopen. Bedankt voor je bijdrage aan een groenere toekomst.

125,000+ laadpunten wereldwijd

18,000 bomen geplant in 2020 (tot nu toe)

21,000 bomen geplant in 2019

22 kilo CO2 opgevangen door één volwassen boom per jaar

Een verademing

Om te vieren dat we in 2019 meer dan 100,000 laadpunten over de hele wereld geïnstalleerd hebben, beloofden wij wat voor de planeet terug te doen door één boom te planten voor ieder EVBox-laadpunt dat we plaatsen.

Om deze belofte werkelijkheid te maken, schakelden we de hulp in van OneTreePlanted, een wereldwijde liefdadigheidsinstelling voor herbebossing. In het restant van 2019 plantten we meer dan 6,000 bomen om schadelijke stoffen te absorberen en de lucht te verschonen.

 

Maar dat was niet genoeg! Om de in 2018 geïnstalleerde laadpalen te compenseren, plantten we 15,000 bomen in Californië en Portugal. Enkele gepassioneerde EVBoxers zijn zelfs naar Portugal gegaan om hierbij te helpen. Lees verder om meer te weten te komen over alle projecten waarbij we betrokken zijn.

EVBoxers planting trees in Portugal

EVBoxers planten bomen in Portugal in 2019

Boom voor boom de klimaatcrisis aanpakken

Bomen reinigen de lucht die we inademen, filteren het water dat we drinken en huisvesten meer dan 80 procent van 's werelds terrestrische biodiversiteit. Ze absorberen schadelijke stoffen en zijn een belangrijk ingrediënt in 25% van alle medicijnen. Meer dan 1,6 miljard mensen hebben hun baan aan bomen te danken. 

One Tree Planted is een non-profit milieuorganisatie met als doel om de wereld te herbebossen. Onze samenwerking met hen stelt ons in staat om, door middel van het planten van bomen, het milieu te helpen, een gezonder klimaat te creëren, biodiversiteit te beschermen en herbebossing te ondersteunen. Dit zijn enkele projecten waarbij we betrokken zijn:

The Orca Project

Vanwege toenemende vervuiling en een steeds kleiner wordend leefgebied neemt het aantal zalmen in de Stille Oceaan af. Gezien het feit dat het voedsel van orka's voor 80% uit zalm bestaat, zijn zij ook de dupe. One Tree Planted plant bomen langs rivieren en beekjes van de Pacific Northwest om vervuiling terug te dringen en de gezondheid en kwantiteit van zalm te verbeteren.

 

Indonesië

In 2015 werd er in de Kalimantan-regio in Borneo meer dan 30,000 hectare bos vernietigd door hevige bosbranden. One Tree Planted is bezig deze gebieden te herstellen. Dat doen ze ook voor gebieden die ontbost zijn voor palmolie en illegale mijnen.

 

India

Door de meedogenloze uitbreiding van mensen in mangrovebossen en de vele cyclonen en stormen als gevolg van klimaatverandering, zijn de Indiase Sunderbans aan het slinken. One Tree Planted bouwt deze mangrovebossen weer op zodat de Indiase kustgemeenschappen en lokale voedselproductie kunnen blijven bestaan.

 

De Filipijnen

De impact van ontbossing is ook in de Filipijnen merkbaar. Zo zijn er voedseltekorten, is de kwaliteit van het water slecht, zijn er aardverschuivingen en worden leefgebieden van veel dieren vernietigd. One Tree Planted herplant bossen op het eiland Mindanao in het beschermde gebied rondom Mount Matutum.

 

Vietnam

Uitputting van gebieden in Vietnam bedreigt veel inheemse plantensoorten, dieren en vergroot de impact van natuurrampen. One Tree Planted helpt bedreigde plant- en diersoorten te behouden, het klimaat te stabiliseren, economische zekerheid te bieden aan lokale dorpsbewoners en essentiële stroomgebieden te beschermen.

 

Ecuador

Dit project richt zich op de empowerment van vrouwen, inheemse rechten en ecologisch herstel in Ecuador. One Tree Planted werkt samen met de organisatie Indigenous Women om Sáparavrouwen in te zetten voor het planten van 150,000 bomen in negen Sápara-gemeenschappen in het Amazoneregenwoud. 

 

Roemenië

Door klimaatverandering en veranderende landbouwpraktijken liggen grote delen van het laagland van Roemenië braak, wat leidt tot bodemerosie en aantasting van het landschap. One Tree Planted wil dit land weer vol gezonde bossen zien en vraagt meer aandacht voor het belang van goed landbeheer om ervoor te zorgen dat deze bossen ook zullen blijven bestaan. 

 

Schotland

Talla & Gameshope in Scotland is al tijden een onvruchtbaar gebied door ontbossing enkele eeuwen geleden. One Tree Planted wil dit gebied in oude staat herstellen zodat het weer een belangrijk leefgebied voor planten en dieren kan zijn. De nieuwe bossen absorberen ook schadelijke stoffen waardoor klimaatverandering geremd kan worden.

 

Brits-Columbia, Canada 

Brits-Columbia— is voor tweederde bedekt met bos, een gebied van bijna 60 miljoen hectare. In de zomer van 2017 werd dit gebied geteisterd door de grootste bosbrand ooit, waar meer dan 1,2 miljoen hectare verbrandde. One Tree Planted werkt aan het herstel van het getroffen gebied.

 

We moedigen andere bedrijven aan om ook deel te nemen aan soortgelijke initiatieven om onze planeet te redden. Als je bij wilt dragen, kun je met een paar klikken een boom planten!Australian Bushfire Relief

Om Australië te helpen herstellen van de verwoestende bosbranden die het land in 2019 en 2020 bedreigden, hebben we binnen EVBox Group een inzamelingsactie georganiseerd.

Met de gulle giften van onze werknemers wisten we €2500 in te zamelen. EVBox Group verdubbelde dit bedrag en verdeelde het gelijkmatig onder St Vincent de Paul Society, Wildlife Victoria en OneTreePlanted om mensen, dieren en de natuur te helpen herstellen van de ramp.

Australian Bushfire Relief