OneChargerOneTree

Vi har alle et ansvar for å redusere vårt karbonavtrykk. Derfor planter vi et tre for hvert solgte ladepunkt. Takk for at du bidrar til en grønnere fremtid.

OneChargerOneTree

Vi har alle et ansvar for å redusere vårt karbonavtrykk. Derfor planter vi et tre for hvert solgte ladepunkt. Takk for at du bidrar til en grønnere fremtid.

Mer enn 150 000 ladepunkt installert verden rundt

60 000 trær plantet så langt i 2020

21 000 trær plantet i 2019

21 kilo CO2 lagres av et enkelt fullvokst tre hvert år

Et pust av frisk luft

For å feire vår 2019 milepæl med å installere over 100 000 ladepunkter verden rundt, lovet vi å gi tilbake til planeten vår ved å plante ett tre for hvert nye EVBox-ladepunkt som er installert.


For å realisere dette løftet slo vi oss sammen med en global veldedighetsorganisasjon for planting av skog, OneTreePlanted. I løpet av 2019 plantet vi over 6000 trær for å hjelpe til med å rense luften og absorbere skadelig karbon fra atmosfæren.


Men vi stoppet ikke der. For laderne vi installerte i 2018, plantet vi også 15 000 trær på tvers av California og Portugal - og sendte til og med noen lidenskapelige EVBoxers til Portugal for å hjelpe oss med å nå dette målet. Les videre for å lære mer om treplantingsprosjektene vi er involvert i.

EVBoxers planter trær i Portugal

EVBoxers planter trær i Portugal i 2019

Å takle klimakrisen ett tre om gangen

Trær hjelper til med å rense luften vi puster, filtrere vannet vi drikker og gir habitat til over 80 prosent av verdens biologiske mangfold. De gir også arbeidsplasser for over 1,6 milliarder mennesker, absorberer skadelig karbon fra atmosfæren og er viktige ingredienser i 25 prosent av alle medisiner.

One Tree Planted er en miljøvennlig veldedighetsorganisasjon som har som oppdrag å hjelpe til med skogplanting rundt om i verden. Samarbeid med dem har gjort det mulig for oss å gi tilbake til miljøet, skape et sunnere klima og beskytte biologisk mangfold - alt ved å plante trær! Her er mer om prosjektene vi er involvert i:

 

Orca-prosjekt

På grunn av tap av habitat og økende forurensning, synker antall laks i Stillehavet. Ettersom spekkhoggere er avhengige av laks i nesten 80 prosent av kostholdet sitt, blir de også påvirket. One Tree Planted handler om å plante trær langs elver og bekker i det nordvestlige Stillehavet for å redusere forurensning og forbedre helsen og mengden med laks.

 

Indonesia

I 2015 ødela brann mer enn 30 000 hektar skog i Kalimantan-regionen i Borneo. One Tree Planted arbeider for å gjenopprette områder som er berørt av disse brannene, så vel som dem som er truet av palmeoljeindustrien og ulovlig gruvedrift.

 

India

På grunn av nådeløse menneskelig påvirkning og utvikling i mangroveskogområder, så vel som nesten konstante sykloner og uvær som følge av klimaendringer, har indiske Sunderbans fått store tap av skogsområder. One Tree Planted arbeider for å gjenopprette mangroveskogene som er avgjørende for indiske kystsamfunn og lokal og global matsikkerhet.

 

The Philippines

Virkningen av avskoging har blitt merket over hele Filippinene, noe som forårsaker matmangel, dårlig vannkvalitet, skred og tap av habitat. One Tree Planted jobber for å plante skog på øya Mindanao i det beskyttede landskapet i Mt. Matutum.

 

Vietnam

Overutnyttelse av ressurser i Vietnam har truet mange innfødte plante- og dyrearter og økt effekten av naturkatastrofer. One Tree Planted planter trær her for å bevare truede arter, regulere klima, gi økonomisk stabilitet for lokale landsbyboere og beskytte vannskilleområder som er viktige for samfunnet.

 

Ecuador

Dette prosjektet fokuserer på skjæringspunktet mellom kvinners myndiggjøring, urfolks rettigheter og økologisk restaurering i Ecuador. One Tree Planted samarbeider med en Indigenous Women's Association som tar sikte på å ansette Sapara-kvinner til å plante 150 000 trær i ni Sapara-samfunn i Amazonas regnskog.

 

Romania

Klimaendringer og forandringer i landbrukspraksis har etterlatt store skår i Romanias lavland som har ført til jorderosjon og forringelse av landskapet. One Tree Planted jobber for å omgjøre dette området til sunne skoger og øke bevisstheten om viktigheten av riktig landforvaltning for å sikre at disse skogene blir godt vedlikeholdt.

 

Scotland

Talla og Gameshope i Skottland er en ufruktbar region ødelagt av avskoging for flere århundrer siden. One Tree Planted arbeider for å gjenopprette de opprinnelige skogene som vil gi verdifullt leveområde for planter og dyr. De nye skogene vil også ha en mye større kapasitet til å binde og lagre karbon, og dermed bidra til å dempe klimaendringene.

 

British Columbia, Canada 

Skoger dekker to tredjedeler av British Columbia - et område på nesten 60 millioner hektar. I sommeren 2017 opplevde regionen den verste skogbrannen i historien og mistet over 1,2 millioner hektar skog. One Tree Planted jobber med å gjenopprette de berørte områdene.

 

Vi oppfordrer andre selskaper til å delta i initiativer for å hjelpe planeten vår. Hvis du vil bidra, kan du plante et tre med bare noen få klikk!Bistand etter skogbrannene i Australia

For å hjelpe Australia med å komme seg fra de ødeleggende buskbrannene som herjet i landet tidligere i år, drev vi en intern innsamling.

Takket være sjenerøse donasjoner fra våre ansatte, samlet vi inn over kr 26 000. EVBox Group matchet deretter beløpet og fordelte det likt mellom St Vincent de Paul Society, Wildlife Victoria og OneTreePlanted for å hjelpe mennesker, dyr og natur å komme seg fra katastrofen.

Bistand etter skogbrannene i Australia