Would you prefer to view this website based on your location?

English

OneChargerOneTree

Under 2019 lovade vi att plantera ett träd för varje ny laddningsport som levereras. Tack vare våra kunder och partners planterade vi över 220,000 träd under detta initiativ. 

500,000+

laddstationer levererade över hela världen

220,000

träd har planterats via detta initiativ

105,000

träd planterades under 2021

48

kilo CO2 lagras av ett vuxet träd varje år

En nypa frisk luft

För att fira vår milstolpe i 2019 där vi lyckades leverera över 100 000 laddpunkter över hela världen, lovade vi att ge tillbaka till vår planet genom att plantera ett träd för varje levererad EVBox laddstation.

För att förverkliga detta löfte, samarbetade vi med en välgörenhet vars mål är att återplantera så många träd som möjligt, OneTreePlanted. Under en treårsperiod har vi gett tillbaka till vår planet genom att plantera ett träd för varje ny EVBox-laddningsport som levereras. 

Tack vare våra kunder och partners har vi planterat över 220,000 träd för att hjälpa till att rena luften och absorbera skadligt kol från atmosfären. Vi skickade till och med ett par entusiastiska EVBoxers till Portugal för att hjälpa oss att uppnå detta mål. 

Vi skänkte också träd för varje biljett till REVOLUTION Conference som såldes under julperioden 2020 och för alla som deltog i FullyCharged:s undersökning om ren energi och elfordon.

Läs vidare för att lära dig mer om de olika trädplanteringsprojekten vi bidrog till under detta framgångsrika initiativ. 

Män planterar träd i Portugal
Anställda från EVBox planterar träd i Portugal i 2019

46%

av världens skog har redan förstörts

80,000

hektar skog försvinner från jorden varje dag

48,000

fotbollsplaner av skog förstörs varje minut

15%

utsläpp av växthusgaser är en konsekvens av avskogning

Att hantera klimatkrisen, ett träd i taget

Träd hjälper till att rensa luften vi andas in, filtrera vattnet vi dricker och ger livsmiljö till över 80 procent av världens biologiska mångfald som bor på mark. De bidrar även till 1,6 miljarder jobb, absorberar skadlig koldioxid från atmosfären och är en viktig ingrediens i 25% av alla läkemedel.

One Tree Planted är en ideell miljöorganisation vars uppdrag är att bidra global återplantering av träd. EVBox samarbete med dem har gett oss en möjlighet att ge tillbaka till miljön, skapa ett hälsosammare klimat, skydda den biologiska mångfalden och hjälpa återplantering i världen - allt genom att plantera träd! Här är mer om de projekt vi deltog i under detta initiativ: 

Ghana

Genom detta projekt renoverades över 350 hektar biologiskt viktig mark i Ghanas västra region. Genom att plantera 35 000 träd i området fick de vilda djuren extra livsmiljöer och många fördelar för skogarna, flodbankerna och de omgivande samhällena.

Uganda

Väldigt få eller inga jordbrukare i Paibona i Uganda hade träd på sin mark och saknade tillgång till viktiga resurser såsom plantor. För att fylla denna lucka planterades 115 000 fruktbärande, ekonomiskt fördelaktiga trädslag. Detta har gett samhället mer egenmakt, lindrat fattigdomen, ökat markhälsan och minskat förstörelsen av naturliga livsmiljöer.

New Brunswick

Den acadiska skogen i Kanada är klassad som "kritiskt hotad", vilket är den högsta riskkategorin för utrotning. Genom att plantera 100 000 inhemska skogsarter kommer området att förnya sig snabbare och hälsosammare än vad som skulle vara möjligt om det lämnades i fred. Detta kommer att bidra till att öka den biologiska mångfalden och skydda djurlivet.

Orkaprojektet

På grund av ökade föroreningar har antalet laxar i Stilla havet minskat drastiskt. Eftersom späckhuggares dieter består nästan 80% av lax, påverkas även dem av denna minskning. One Tree Planted planterar träd längs floder och strömmar i Stillahavsområdet för att minska föroreningar och förbättra laxens hälsa och tillväxt.

Indonesien

År 2015 brändes mer än 30 000 hektar skog bort i Kalimantan-regionen i Borneo. One Tree Planted arbetar för att återställa de områden som drabbats av dessa bränder, liksom de som hotas av palmoljeindustrin och olaglig gruvdrift.

Indien

På grund av den obevekliga expansionen av mangroveskogsområden, samt ett flertal cykloner och stormar orsakade av klimatförändringar, har indiska Sundarbans förlorat stora delar av sin skog. One Tree Planted arbetar för att återställa mangroveskogarna som är betydelsefulla för indiska kustsamhällen och lokal och global livsmedelssäkerhet.

Filippinerna

Påverkan av avskogning har upplevts i hela Filippinerna, vilket har lett till matbrist, försämrad vattenkvalitet, jordskred och förstörelse av livsmiljöer för djur och växter. One Tree Planted arbetar för att återplantera skogen på ön Mindanao i det skyddade landskapet vid Mt. Matutum.

Vietnam

Överutnyttjande av land i Vietnam har äventyrat framtiden för många infödda arter av växter, djur och har förvärrat effekterna av naturkatastrofer. One Tree Planted planterar träd för att bevara hotade arter, reglera klimatet, ge ekonomisk stabilitet för lokala bybor och skydda vattendragsområden som hjälper samhället.

Ecuador

Detta projekt fokuserar på kvinnors rättigheter, ursprungsfolkens rättigheter och ekologisk restaurering i Ecuador. One Tree Planted samarbetar med organizationen "Indigenous Women's association" vars mål är att anställa kvinnor som tillhör Saparafolket att plantera 150 000 träd inom nio Saparasamhällen i Amazonas regnskog.

Rumänien

Klimatförändringar och nya jordbruksmetoder har lämnat stora delar av Rumäniens lågland övergivna, som har lett till jorderosion och försämring av landskapet. One Tree Planted arbetar för att omvandla detta land till nya skogar och bidrar till att öka medvetenheten om vikten av korrekt markförvaltning för att säkerställa att dessa skogar är väl underhållna.

Skottland

Talla och Gameshope i Skottland är två naturligt infertila regioner som förstördes av avskogning några århundraden sedan. One Tree Planted arbetar för att återställa de inhemska skogarna som kommer att ge livsmiljöer för växter och djur. De nya skogarna kommer att ha en högre kapacitet för bindning och lagring av koldioxid, vilket kommer att hjälpa mildra klimatförändringen.

British Columbia, Kanada

Två tredjedelar av British Columbia täcks av skog —en sammanlagd area av cirka 60 miljoner hektar. Sommaren 2017 härjade en av de mest förödande skogsbränderna genom tiderna i området, vilket ledde till en förlust av 1.2 million hektar mark. One Tree Planted jobbar aktivt med att återställa den förlorade skogsmarken.

evbox insamling

Bränderna i Australien

För att hjälpa Australien återhämta sig från de förödande bränderna som härjade landet i början av 2020, drev vi en intern insamling.

Tack vare generösa donationer från våra anställda samlade vi in mer än 2500 euro. EVBox Group matchade sedan det beloppet och fördelade det lika mellan St Vincent de Paul Society, Wildlife Victoria, och OneTreePlanted för att hjälpa människor, djur och naturen att återhämta sig från katastrofen.

    Läs mer om One Tree Planted

    Vi uppmuntrar andra företag att delta i initiativ som hjälper vår planet. Om du skulle vilja bidra, kan du plantera ett träd med endast ett par klick!