OneChargerOneTree

Vi har alla ett ansvar att minska vårt koldioxidavtryck. Därför planterar vi ett träd för varje såld laddstation. Tack för ditt bidrag till en mer miljövänlig framtid.

OneChargerOneTree

Vi har alla ett ansvar att minska vårt koldioxidavtryck. Därför planterar vi ett träd för varje såld laddstation. Tack för ditt bidrag till en mer miljövänlig framtid.

250,000 laddstationer installerade över hela världen

160,000 träd har planterats via detta initiativ

35,379 träd planterades under 2021

21 kilo CO2 lagras av ett vuxet träd varje år

En nypa frisk luft

För att fira vår milstolpe i 2019 där vi lyckades installera över 100 000 laddpunkter över hela världen, lovade vi att ge tillbaka till vår planet genom att plantera ett träd för varje installerad EVBox laddstation.


För att förverkliga detta löfte, samarbetar vi med en välgörenhet vars mål är att återplantera så många träd som möjligt, OneTreePlanted. Under resten av 2019, planterade vi över 6 000 träd för att hjälpa till med att rena luften och binda koldioxid från atmosfären.


Men vårt arbete tog inte stopp där! Eftersom vi installerade laddstationer i 2018, planterade vi 15 000 träd i Kalifornien och Portugal —vi skickade även några ivriga anställda från EVBox för att hjälpa uppnå detta mål. Läs vidare för att lära dig mer om de olika trädplanteringsprojekten vi är en del av.

Anställda från EVBox planterar träd i Portugal

Anställda från EVBox planterar träd i Portugal i 2019

Att hantera klimatkrisen, ett träd i taget

Träd hjälper till att rensa luften vi andas in, filtrera vattnet vi dricker och ger livsmiljö till över 80 procent av världens biologiska mångfald som bor på mark. De bidrar även till 1,6 miljarder jobb, absorberar skadlig koldioxid från atmosfären och är en viktig ingrediens i 25% av alla läkemedel. 

One Tree Planted är en ideell miljöorganisation vars uppdrag är att bidra global återplantering av träd. EVBox samarbete med dem har gett oss en möjlighet att ge tillbaka till miljön, skapa ett hälsosammare klimat, skydda den biologiska mångfalden och hjälpa återplantering i världen - allt genom att plantera träd! Här är mer om de projekt vi deltar i:  

 

Orcaprojektet

På grund av ökade föroreningar har antalet laxar i Stilla havet minskat drastiskt. Eftersom späckhuggares dieter består nästan 80% av lax, påverkas även dem av denna minskning. One Tree Planted planterar träd längs floder och strömmar i Stillahavsområdet för att minska föroreningar och förbättra laxens hälsa och tillväxt.

 

Indonesien

År 2015 brändes mer än 30 000 hektar skog bort i Kalimantan-regionen i Borneo. One Tree Planted arbetar för att återställa de områden som drabbats av dessa bränder, liksom de som hotas av palmoljeindustrin och olaglig gruvdrift.

 

Indien

På grund av den obevekliga expansionen av mangroveskogsområden, samt ett flertal cykloner och stormar orsakade av klimatförändringar, har indiska Sundarbans förlorat stora delar av sin skog. One Tree Planted arbetar för att återställa mangroveskogarna som är betydelsefulla för indiska kustsamhällen och lokal och global livsmedelssäkerhet.

 

Filippinerna

Påverkan av avskogning har upplevts i hela Filippinerna, vilket har lett till matbrist, försämrad vattenkvalitet, jordskred och förstörelse av livsmiljöer för djur och växter. One Tree Planted arbetar för att återplantera skogen på ön Mindanao i det skyddade landskapet vid Mt. Matutum.

 

Vietnam

Överutnyttjande av land i Vietnam har äventyrat framtiden för många infödda arter av växter, djur och har förvärrat effekterna av naturkatastrofer. One Tree Planted planterar träd för att bevara hotade arter, reglera klimatet, ge ekonomisk stabilitet för lokala bybor och skydda vattendragsområden som hjälper samhället.

 

Ecuador

Detta projekt fokuserar på kvinnors rättigheter, ursprungsfolkens rättigheter och ekologisk restaurering i Ecuador. One Tree Planted samarbetar med organizationen "Indigenous Women's association" vars mål är att anställa kvinnor som tillhör Saparafolket att plantera 150 000 träd inom nio Saparasamhällen i Amazonas regnskog. 

 

Rumänien

Klimatförändringar och nya jordbruksmetoder har lämnat stora delar av Rumäniens lågland övergivna, som har lett till jorderosion och försämring av landskapet. One Tree Planted arbetar för att omvandla detta land till nya skogar och bidrar till att öka medvetenheten om vikten av korrekt markförvaltning för att säkerställa att dessa skogar är väl underhållna.

 

Skottland

Talla och Gameshope i Skottland är två naturligt infertila regioner som förstördes av avskogning några århundraden sedan. One Tree Planted arbetar för att återställa de inhemska skogarna som kommer att ge livsmiljöer för växter och djur. De nya skogarna kommer att ha en högre kapacitet för bindning och lagring av koldioxid, vilket kommer att hjälpa mildra klimatförändringen.

 

British Columbia, Kanada 

Två tredjedelar av British Columbia täcks av skog —en sammanlagd area av cirka 60 miljoner hektar. Sommaren 2017 härjade en av de mest förödande skogsbränderna genom tiderna i området, vilket ledde till en förlust av 1.2 million hektar mark. One Tree Planted jobbar aktivt med att återställa den förlorade skogsmarken.

 

Vi uppmuntrar andra företag att delta i initiativ som hjälper vår planet. Om du skulle vilja bidra, kan du plantera ett träd med endast ett par klick!Bränderna i Australien

För att hjälpa Australien återhämta sig från de förödande bränderna som härjade landet i början av 2020, drev vi en intern insamling.

Tack vare generösa donationer från våra anställda samlade vi in mer än 2500 euro. EVBox Group matchade sedan det beloppet och fördelade det lika mellan St Vincent de Paul Society, Wildlife Victoria, och OneTreePlanted för att hjälpa människor, djur och naturen att återhämta sig från katastrofen.

 

Bränderna i Australien