Select your location to see tailored content for your region

North America

De complete gids voor het opladen van elektrische auto’s op de werkplek

Een uitgebreide uitleg over het opladen van elektrische auto’s op de werkplek voor bedrijven, kantoren, commercieel vastgoed en facility management.

De evolutie van elektrische auto's

De werkplek en elektrische mobiliteit

De verwachting is dat er tegen 2030 wereldwijd ongeveer 130 miljoen elektrische auto’s op de weg rijden. Deze transitie wordt aangedreven door vooruitdenkende werknemers die jij als bedrijf graag wil aantrekken en behouden. Sommige bedrijven spelen al in op deze transitie door laadpalen aan te bieden op de werkplek, terwijl anderen dit nog overwegen.


Deze gids vertelt jou als facility manager, kantoormanager of bedrijfseigenaar alles wat je moet weten over laadpalen op het werk zodat je betere strategische en toekomstbestendige beslissingen kunt nemen.

20

miljoen elektrische auto's in 2022

130

miljoen elektrische auto's in 2030

50%

totaal EV-aandeel in 2030

1. De toekomst is elektrisch

De transitie naar elektrisch rijden ontwikkelt snel:

A closeup of a person swiping a RFID EVBox card on a EVBox Business Line charging station.

Samen maken deze statistieken één ding duidelijk: de toekomst is elektrisch.

Dit feit heeft om verschillende redenen gevolgen voor elke organisatie. Zelfs als jouw werknemers nog geen elektrische auto rijden, overwegen velen van hen tegenwoordig om voor een elektrische auto te gaan. Deze potentiële werknemers, huurders en klanten zullen hoogstwaarschijnlijk tegen 2030 al zijn overgestapt.

Een belangrijke stap voor werkgevers om deze trend voor te zijn is door nu alvast te investeren in laadpalen op de werkplek. Waarom zouden werkplekken en kantoren eigenlijk moeten overwegen om laadpalen te installeren?

De hoeveelheid laadpunten in Europa gaat de komende jaren sterk toenemen van ongeveer 3 miljoen vandaag tot bijna 30 miljoen in 2030. Volgens het rapport ‘’Europe's State of the Industry’’ van ChargeUp die gepubliceerd is in 2022 bevindt 10 procent van alle laadpalen zich momenteel op de werkplekken. Naar verwachting zal dit aandeel tegen 2030 stijgen tot 15 procent.

2. Kansen voor de werkplek

Laten we eens kijken naar een aantal redenen waarom het investeren in laadpalen lucratief kan zijn op de werkplek.

Behoud EV-rijdende werknemers en trek ze aan

De achturige werkdag is voor de werknemers een perfecte mogelijkheid om een ​​elektrische auto te laden. 's Ochtends gebruik je de auto om naar je werk te gaan en na een dag werken rijdt je met een volledig opgeladen accu naar huis. Het is daarom niet gek dat laden op het werk, naast thuisladen, de populairste laadlocatie is voor elektrische auto’s.

De overgrote meerderheid van mensen met een elektrische auto is hoogopgeleid en de meesten hebben een voltijdbaan. Hiermee is de kans groot dat jouw werknemers die jij in dienst hebt of die jij in de toekomst in dienst wilt nemen, ook binnen deze categorie valt.

Het faciliteren van laadpalen maakt het leven van werknemers hierom een stuk makkelijker en geef je hen het gevoel dat ze door hun werkgever worden gesteund in hun duurzame ambities. Daarnaast help je hen bijdragen aan de realisatie van jouw klimaatdoelstellingen.

Neemt de zorgen weg over de actieradius

Bij meer elektrische auto’s op de weg, groeit ook de behoefte aan voldoende laadpalen. Maar het werkt ook andersom: een gebrekkige laadinfrastructuur houdt juist de energietransitie tegen.

Veertig procent van de mensen die een elektrische auto overweegt aan te schaffen, ziet hier hoofdzakelijk van af door het tekort aan laadpalen in de buurt. Door laadpalen op het werk te installeren, zullen meer van jouw werknemers de overstap naar elektrisch rijden durven maken.

Two men are parking their electric cars outside an office. On the right, an EVBox Business Line charging station is active and ready to charge.

Verkleint de ecologische voetafdruk van jouw organisatie

Nu er meer werknemers elektrisch rijden, kun je een van de belangrijkste bronnen van de CO₂-uitstoot van jouw organisatie terugbrengen zoals de zakenreizen en het woon-werkverkeer.

De sector transport en logistiek is van alle sectoren het meest afhankelijk van fossiele brandstoffen. Het is verantwoordelijk voor 37 procent van de CO₂-uitstoot van alle end-use sectoren. Het verkleinen van de ecologische voetafdruk van jouw medewerkers is de sleutel tot een duurzamere organisatie. Door laadpalen op de werkplek aan te bieden, kun je actief de CO₂-uitstoot van jouw werknemers verminderen.

Laat zien dat jouw organisatie inzet voor duurzaamheid

Werknemers die deel uitmaken van een bedrijf met een duidelijk streven naar duurzaamheid hebben een stukje trots in zich. In tegenstelling tot veel duurzaamheidsinitiatieven, zijn laadpalen een zichtbare toevoeging aan het gebouw. Ze laten aan zowel werknemers als bezoekers zien dat jouw organisatie inzet voor duurzaamheid en klaar is voor de toekomst. Bovendien kunnen er slimme laadfuncties worden geïntegreerd, waardoor de auto’s van jouw werknemers bijvoorbeeld kan worden opgeladen met de zonnepanelen op het dak van je bedrijf. Op die manier wordt jouw organisatie een koploper op het gebied van duurzaamheid.

Kortom, je kunt door het faciliteren van laadpalen op het werk de ecologische voetafdruk van jouw organisatie verkleinen, energiezuiniger worden en de mobiliteit naar zero CO₂-uitstoot versnellen. Daarnaast stimuleer je je werknemers om elektrisch te gaan rijden, waardoor de gehele energietransitie wordt versneld.

Natuurlijk zijn laadpalen geen wondermiddel voor ieder klimaatprobleem, maar het is zeker een verbetering van een stukje van de puzzel.

3. Hoe je elektrische mobiliteit kunt aanbieden op het werk

De meerderheid van de wereldwijde beroepsbevolking reizen nog steeds heen en weer met de auto naar hun werk toe. Zelfs in landen die als koplopers worden gezien op het gebied van duurzaamheid, zoals Nederland, rijdt meer dan 60 procent van de bevolking met de auto naar het werk. Het zou een groot verschil maken wanneer deze mensen elektrisch zouden rijden.

Volgens de EY Mobility Consumer Index 2022 zou maar liefst een op de twee autokopers de voorkeur geven aan een elektrische auto. Het aanbieden van elektrische mobiliteit aan werknemers is daarmee niet alleen een aantrekkelijke personeelsvoordeel, maar ook essentieel.

Voor velen is elektrische mobiliteit echter nog een complex begrip. Wat houdt het precies in en hoe kun jij als bedrijf inzetten op elektrische mobiliteit zodat de werknemerstevredenheid groeit?

Hieronder wordt uitgebreid besproken op welke manieren jouw bedrijf kan inzetten op elektrische mobiliteit.

1. Bied elektrische bedrijfswagens aan

Werknemers beginnen zakelijke elektrische auto’s als een serieus voordeel te zien. Twee jaar geleden wilde slechts 20 procent van de bevolking een zakelijke elektrische auto. Nu ligt dat percentage volgens ons laatste onderzoek op 57 procent en maar liefst 75 procent overweegt een dergelijke overgang. Bovendien kunnen werkgevers door de verschillende belastingvoordelen en subsidies met elektrische bedrijfswagens geld besparen, hun CO₂-uitstoot verminderen en de werknemerstevredenheid verhogen.

2. Bied laadpalen aan op het parkeerterrein van je bedrijf

Een elektrische auto aanbieden aan jouw werknemers is slechts een van de manieren waarop jouw bedrijf betrokken kan raken bij de transitie naar elektrische mobiliteit. Je kunt op jouw werkplek ook laadpalen plaatsen. Volgens ons onderzoek vindt 69 procent van de bevolking dat bedrijven laadmogelijkheden moeten aanbieden - en dat aantal schiet omhoog naar vier op de vijf als we ons richten op (potentiële) bestuurders van elektrische auto’s.

3. Vergoed de laadsessies voor jouw bezoekers en werknemers

Dit is misschien niet het eerste waar je aan denkt, maar het is heel waarschijnlijk dat jouw bedrijf van goedkopere elektriciteitstarieven profiteert dan de meeste huishoudens. Door deze gereduceerde tarieven kan het gunstig zijn om de laadsessies van jouw werknemers te vergoeden, waardoor jouw werkplek interessanter wordt. Sterker nog, 70 procent van de EV-rijders en 60 procent van de algemene bestuurders is van mening dat dit een goed idee is.

4. Vergoed thuisladen voor jouw werknemers

In een wereld waar de grens tussen werk en privé vervaagt, kun je overwegen om de secundaire arbeidsvoorwaarden ook thuis uit te breiden. Met slimme laadsystemen en geïntegreerde software is het namelijk mogelijk om thuisladen (deels) te vergoeden. Hoewel uit ons onderzoek blijkt dat iets minder mensen dit noodzakelijk vinden, is altijd nog de helft van de respondenten van mening dat werkgevers het thuisladen van een zakelijke elektrische auto moeten dekken.

Two smiling people are charging their EVs at two EVBox Business Line charging stations.

Het investeren in laadpalen kan daarom voordelig zijn voor werkgevers. Sterker nog, naarmate elektrisch rijden populairder wordt, kan het ontbreken van (voldoende) laadpalen juist leiden tot een afname van de medewerkerstevredenheid. Uit ons onderzoek is namelijk gebleken dat 68 procent van de mensen met elektrische auto’s vinden dat er momenteel niet genoeg laadpalen beschikbaar zijn op de werkplek.

4. Kan laadpalen op de werkplek de werknemerstevredenheid verhogen?

Het werven en behouden van getalenteerde werknemers is van groot belang als bedrijf. Hoewel het faciliteren van laadpalen niet de enige manier is om dit te realiseren, lost het een grote uitdaging op waar een groeiend aandeel van jouw werknemers binnenkort mee te maken gaat krijgen.

De overgrote meerderheid van de mensen met een elektrische auto heeft een voltijdbaan, is hoogopgeleid en ongeveer een op de drie is jonger dan 35 jaar. Deze demografische kenmerken passen waarschijnlijk precies bij de kandidaten waar jouw bedrijf naar zoekt.

An infographic from the EVBox Mobility Monitor 2022 showing the demographics of current EV drivers. 36% of EV drivers are female, while 64% are men. 36% of EV drivers are aged between 18 and 24, 30% between 35 and 54 and 32% are 55+ years old. 10% of EV drivers have a low education, 38% a medium education and 52% have a high education level. 94% of EV drivers own a private or leased car, while 23% uses a business car. 72% of EV drivers are employed, 2% are unemployed but looking for a job, 2% are unemployed and not looking for a job, 1% is full-time parent homemaker, 21% are retired and 2% are students/pupils. The base of the survey is: general population n=4,028.

En deze type werknemers willen dat er actie wordt ondernomen op het gebied van duurzaamheid, want zij voelen zich steeds meer aangetrokken tot organisaties die hun verantwoordelijkheden nakomen. Vooral mensen die elektrisch rijden vinden dit belangrijk.

Tegenwoordig houdt 58 procent van de werknemers rekening met hoe duurzaam een ​​bedrijf is wanneer ze beslissen waar ze willen werken. Bovendien zegt iets meer dan de helft van de werknemers dat ze niet zullen werken voor een bedrijf dat geen sterk sociaal of milieubeleid heeft.

De vraag naar duurzaamheid is zelfs nog groter voor millennials en generatie Z. Naar schatting zullen millennials 75 procent van het wereldwijde personeelsbestand uitmaken in 2025. Deze jongere generaties zijn uiterst kritisch over organisaties die een negatieve invloed hebben op het milieu. Sterker nog, 70 procent van de millennials zou liever werken voor een bedrijf met concrete duurzaamheidsstrategie.

Vooruitstrevende bedrijven spelen in op deze trend en door laadpalen te installeren op de werkplek laten ze zien dat verduurzaming een prioriteit is.

Grote zorgen over het gebrek aan voldoende laadinfrastructuur

Aangezien elektrische auto’s nog steeds een relatief nieuwe technologie zijn, is de huidige laadinfrastructuur nog ontoereikend om aan de huidige vraag van EV-rijders te voldoen. En deze vraag neemt snel toe.

Rijden jouw medewerkers ook elektrisch? De kans is dan aanwezig dat ze ook gefrustreerd raken door het gebrek aan laadmogelijkheden. Deze frustratie richt zich ook op de werkplek: slechts 32 procent van de mensen met een elektrische auto vindt dat er voldoende laadpalen op hun kantoor zijn.

Met andere woorden, dit biedt de werkgevers een belangrijke mogelijkheid om de frustratie van hun werknemers weg te nemen.

Laden op de werkplek moedigt de milieubewuste werknemer aan

Het faciliteren van laadpalen op de werkplek is meer dan een praktische oplossing.

Bestuurders die ervoor kiezen om in een elektrische auto te investeren, voelen zich vaak persoonlijk betrokken bij klimaatverandering en vinden het belangrijk om CO₂-uitstoot in het verkeer te verminderen. Volgens ons onderzoek zegt zeven op de tien mensen dat milieuoverwegingen een belangrijke rol speelden bij hun beslissing om voor een elektrische auto te gaan.

Zij zien elektrische mobiliteit als een oplossing voor de dreigende uitdagingen die de klimaatcrisis met zich meebrengt. Door hen te ondersteunen in hun besluit om voor elektrisch te gaan, steun je jouw werknemers bij het realiseren van een van hun belangrijke overtuigingen.

A woman is swiping her EVBox key fob on a EVBox Business Line charging station outside a modern corporate building.

5. Elektrische mobiliteit en jouw duurzame bedrijfsstrategie

Duurzaamheid is complex. Er is niet een oplossing die ons verzekert van een duurzame toekomst. Het gaat om het integreren van meerdere oplossingen in een groter geheel, zoals kleine stukjes van een puzzel.

Er zijn veel processen van een organisatie die bijdragen aan klimaatverandering, van energieverbruik en afvalbeheer tot transport. Om emissies te reduceren moeten al deze verschillende aspecten van de organisatie worden aangepakt. Waar moet je dan beginnen?

Drie verschillende soorten emissies

De meest gebruikelijke manier om naar deze puzzelstuk te kijken, is het GHG-protocol dat normen stelt voor het meten en beheren van emissies. Volgens het protocol zijn er bij het verminderen van hun CO2-voetafdruk drie belangrijke emissiedoelen voor organisaties:

  • Scope 1: Directe emissies van bedrijfsfaciliteiten en bedrijfswagens

  • Scope 2: Indirecte emissies van de ingekochte energie.

  • Scope 3: Indirecte emissies van alle andere activiteiten, waaronder transport en distributie, productgebruik en zakenreizen.

Scope 1 en 2 emissies zijn verreweg het meest zichtbaar voor een organisatie: het kantoor dat jouw werknemers en klanten bezoeken, de bedrijfswagens die jouw personeel bestuurt en de manier waarop je deze beide aandrijft. Volgens Deloitte zijn Scope 1 en 2 het meest binnen de controle van een organisatie, waardoor ze een voor de hand liggende plek zijn om te beginnen.

A closeup of a woman plugging in and charging her electric car on a sunny day.

Hoe elektrische auto’s de uitstoot van scope 1 en 2 verminderen

Het verminderen van de uitstoot van zowel Scope 1 (bedrijfsfaciliteiten en bedrijfswagens) als 2 (ingekochte energie) kan op verschillende manieren. Denk aan het kantoorgebouw energiezuiniger maken, overstappen op een groene energieleverancier, zelf hernieuwbare energie opwekken of overstappen op elektrisch rijden.

Veel kantoorgebouwen in de EU, het VK en de VS hebben nieuwe strategieën ontwikkeld om hun faciliteiten te verduurzamen en Scope 1-emissies aan te pakken. Daarnaast kiezen veel bedrijven ervoor om te investeren in elektrische bedrijfswagens: aangezien elektrische auto’s tijdens het rijden geen koolstofdioxide uitstoten, hebben ze geen Scope 1-emissies. Bovendien hebben ze, afhankelijk van jouw energieleverancier, ook geen Scope 2-emissies. Dit maakt het extra interessant om over te stappen op een elektrische bedrijfswagenpark.

Naarmate technologieën evolueren (zoals vehicle-to-grid en dynamic load balancing), kunnen deze systemen met elkaar integreren. Als jouw bedrijf bijvoorbeeld zelf elektriciteit opwekt uit zonne-energie, kun je elektrische auto’s opladen met deze hernieuwbare energie. De accu van de auto’s kunnen bovendien gebruikt worden om tijdelijk energie op te slaan, om het energieverbruik van jouw gebouw verder te optimaliseren.

Overstappen op elektrische mobiliteit is dus een goede manier om Scope 1- en 2-emissies aan te pakken. Hoewel de uitstoot van transport slechts een onderdeel is van het klimaatprobleem, kan elektrisch rijden en (slim) laden een katalysator zijn voor de grotere energietransitie.

Het installeren van laadpalen kan een waardevol onderdeel zijn van jouw duurzame bedrijfsstrategie en helpen om de ecologische voetafdruk van jouw bedrijf te verkleinen.

6. Zijn er subsidies voor het installeren van laadpalen op het werk?

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar laadinfrastructuur, bieden veel overheden subsidies aan voor laadpalen.

Een goede laadinfrastructuur zorgt ervoor dat meer mensen elektrisch gaan rijden. Maar, tegelijkertijd vereisen zulke grote investeringen een brede adaptatie van elektrische auto’s. Het is wat de EU een kip-en-ei-probleem noemt. Dus, door bedrijven en particulieren te stimuleren om laadpalen aan te schaffen, versnellen overheden de transitie naar elektrisch rijden.

Dankzij deze subsidies is het installeren van laadpalen op het werk vaak goedkoper dan je denkt. De hoogte van de subsidies is afhankelijk van de plek waar je woont en hoeveel elektrische auto’s daar al rijden. Maar bijna overal zijn ze verdeeld in de volgende twee categorieën:

  • Residentieel. Subsidies voor de installatie van laadpalen bij woningen, appartementsgebouwen en wooncomplexen door particulieren of bedrijven.

  • Commercieel. Subsidies voor de installatie van laadpalen bij bedrijfspanden zoals kantoren, horeca, supermarkten, tankstations en commerciële parkeergarages.

A closeup of a plugged in EV while charging.

Terwijl sommige regeringen zich uitsluitend richten op residentiële laadpalen, hebben veel regeringen ook subsidies voor commercieel gebruik. Voorbeeld:

Door laadpalen op de werkplek aan te bieden, maak je elektrisch rijden voor werknemers aantrekkelijker. Hierdoor zullen meer mensen de overstap wagen. Daarnaast is elektrische mobiliteit zelf een katalysator voor de grotere energietransitie.

Door te investeren in laadpalen krijgt jouw personeel dus niet alleen een geweldig personeelsvoordeel, je verkleint ook nog eens de ecologische voetafdruk van jouw organisatie en plaveit de weg naar een emissieloze toekomst.

7. Wat is de beste laadpaal voor jouw bedrijf?

Hoewel laadpalen er allemaal hetzelfde uitzien, zijn er in werkelijkheid veel verschillende opties op de markt. Zo zijn er laadpalen die snel stroom leveren en anderen die efficiënter stroom leveren. Sommige leveren alleen stroom, terwijl andere integreren met software en een aantal slimme laadfuncties hebben. In theorie kun je jouw elektrisch auto overigens gewoon in een huishoudelijk stopcontact steken, dus zijn ze eigenlijk wel nodig?

Het simpele antwoord is dat je een laadstrategie nodig hebt voor de werkplek. Met zoveel verschillende opties beschikbaar, is het moeilijk om te weten wat het beste is voor jouw werkplek. Als consument hebben we vaak de neiging om de snelste, nieuwste of meest geavanceerde technologie binnen ons budget te kiezen. Bij laadpalen op de werkplek is dit niet altijd de juiste aanpak. Voordat je een laadpaal kiest, is het dan ook essentieel om de juiste vragen te stellen.

Dit zijn de belangrijkste vragen die je moet stellen om de juiste laadpaal voor jouw bedrijf te vinden:

1. Hoe belangrijk is de laadsnelheid op deze werkplek?

Hoe snel auto’s opgeladen moeten worden, is de belangrijkste factor om te bepalen welke laadpaal bij jouw organisatie past. Afhankelijk van het vermogen kan het slechts 15 minuten duren om een ​​auto op te laden, of meer dan 24 uur. Om meer inzicht te krijgen in de verschillende laadtijden, vind je hieronder een overzicht van een van de meest voorkomende elektrische auto’s op de weg: een Tesla Model 3.

Vermogen

Laadtijd

Laadtype

2.3 kW

24u 00m

AC

3.7 kW

14u 45m

AC

7.4 kW

7u 20m

AC

11 kW

5u 00m

AC

22 kW

3u 45m

AC

50 kW

1u 15m

DC

150 kW

27m

DC


Over het algemeen raden we werkplekken aan om een vermogen tussen 11 kW en 50 kW te kiezen. Het is ook vrij gebruikelijk dat organisaties meerdere laadsnelheden aanbieden om verschillende soorten gasten van dienst te zijn. Houd er rekening mee dat je bij snellaadpalen (alles boven 22 kW) je het zogenaamde ‘DC-laden’ wordt aangeboden. Lees hier het verschil tussen AC- en DC-laadstations.

2. Wil je laden op de werkplek gratis of betaald aanbieden?

Hoewel gratis opladen op het werk voordelen kent, kiezen sommige bedrijven ervoor om hun laadpalen tegen betaling aan te bieden. Soms worden de laadpalen zelfs toegankelijk gemaakt maken voor het grote publiek. Dit kan een extra inkomstenstroom aan het bedrijf toevoegen, de installatiekosten compenseren of de prijs van elektriciteit in evenwicht brengen. Bij slim laden is ook een combinatie hiervan mogelijk: laat gasten marktprijzen betalen terwijl werknemers gratis of tegen een gereduceerd tarief kunnen opladen. Lees hier meer over de bedrijfsmodellen voor het opladen van elektrische auto’s.

Two men are charging their electric cars at two EVBox Business Line charging station in a corporate parking lot on a sunny day.

3. Hoeveel laadpalen zijn er nodig op de werkplek?

Gezien de snelle opkomst van elektrisch rijden, zal het niet lang meer duren voordat meer werknemers een elektrische auto aanschaffen (vooral als je opladen gaat aanbieden als werknemersvoordeel). Daarom is het belangrijk om vanaf het begin na te denken over schaalbaarheid. Wat is bijvoorbeeld het elektrisch laadvermogen van de plek waar je laadpalen wilt aanbieden, en is het de moeite waard om te upgraden? Is er in de toekomst ruimte voor extra laadpalen? Gezien de aanzienlijke investering om laadpalen te installeren, is het essentieel om te overwegen hoe de laadbehoeften bij jouw bedrijf gaan evolueren.

4. Heb je een beheersysteem voor de laadpalen nodig?

Als je slechts één laadpaal aanbiedt op kantoor, dan zal een simpele laadpaal vaak voldoende zijn. Ben je echter op zoek naar een meer geavanceerde laadoplossing, dan heb je waarschijnlijk een beheersysteem voor de laadpalen nodig. Met specifieke software kunnen organisaties meerdere laadpalen op verschillende locaties beheren, laadtarieven instellen, het elektriciteitsnet beschermen, de energie-efficiëntie verhogen, verbinding maken met lokale hernieuwbare energiebronnen, automatisch factureren en compensatie of rapportage stroomlijnen.

5. Wat zijn de vereisten en beperkingen van jouw locatie?

Afhankelijk van jouw plannen, moet je mogelijk de locatie-eigenaar informeren of plaatselijke autoriteiten benaderen voor vergunningen of bestemmingsplannen. Als jouw bedrijf op verschillende locaties actief is, is het essentieel om elke locatie als een afzonderlijk project te benaderen, omdat ze waarschijnlijk verschillende vereisten en beperkingen hebben. Door vanaf het begin te begrijpen wat de beperkingen en zorgen van de belangrijkste belanghebbenden zijn, kun je kostbare vertragingen in de toekomst voorkomen.

6. Hoe gaat het na de aankoop van commerciële laadpalen?

Laadpalen zijn geen eenmalige investering, maar een service die moet worden onderhouden. Net als elk ander type hardware hebben laadpalen onderhoud en zorg nodig om vervelende verrassingen te voorkomen. Het is belangrijk om met een bedrijf in zee te gaan dat op de lange termijn denkt. Zowel in termen van garantie als met tal van after-sales services, waaronder inbedrijfstelling, ondersteuning en onderhoud. Laadpalen zijn immers pas waardevol als ze werken.

Wat brengt de toekomst voor het opladen van elektrische auto's op de werkplek?

Het lijkt simpel: meer elektrische auto’s op de weg, zorgt voor meer behoefte aan laadpalen. Als we echter wat dieper op deze vergelijking ingaan, zien we dat chauffeurs zeker een voorkeur hebben voor waar ze willen opladen.


Volgens ons jaarlijkse brancherapport de Mobiliteitsmonitor, willen bestuurders van elektrische auto’s graag opladen op het werk. Slechts 32 procent van hen geeft echter aan dat er daar voldoende laadpalen beschikbaar zijn. Naarmate meer consumenten elektrisch rijden omarmen, zal deze trend naar verwachting groeien.