Select your location to see tailored content for your region

North America

Gemeente Rotterdam

Je elektrische auto laden in Rotterdam

Rotterdam breidt zijn laadinfrastructuur uit met 4.000 nieuwe laadpunten.

Het succesverhaal van Rotterdam

Elektrische auto's zijn schoon, stil en zuinig. Het promoten van elektrisch vervoer verbetert de luchtkwaliteit in en rond Rotterdam, verlaagt de CO2-uitstoot en vermindert geluidsoverlast. Dit allemaal heeft een positieve uitwerking op de levenskwaliteit en de gezondheid van alle inwoners. Een elektrische auto draagt niet alleen bij aan een schoner milieu, maar de eigenaar profiteert ook van belastingvoordelen en lage onderhouds- en energiekosten. Door elektrisch vervoer te stimuleren kan Rotterdam zijn duurzame plannen ten uitvoer brengen.

Waarom kiest Rotterdam voor elektrisch?

Rotterdam wil met het Rotterdam Elektrisch-programma de juiste omstandigheden voor de markt creëren en zo verdere ontwikkeling stimuleren. Dit wordt deels bewerkstelligd door het plaatsen van voldoende laadpalen in heel Rotterdam. Daarnaast biedt de Gemeente Rotterdam de eigenaren van een elektrische auto een aantrekkelijke regeling voor laadpalen. De regeling, die bekendstaat als “Innovative Projects and Vehicle Fleets,” richt zich specifiek op het promoten van innovatie en samenwerking met verschillende andere gemeentes, gebruikers en bedrijven om elektrisch vervoer ook op economisch gebied optimaal te benutten. Met de leringen van zulke initiatieven speelt Rotterdam een belangrijke rol in verscheidene projecten, besprekingen en samenwerkingen over duurzaam vervoer op zowel nationaal als Europees niveau.

1950

laadpunten

1

test voor draadloos laden

100

EV's in eigen wagenpark

De rol van laadinfrastructuur bij het stimuleren van mobiliteit

In 2016 maakte de Gemeente Rotterdam, samen met 16 andere gemeentes, een aanbesteding bekend die ervoor moet zorgen dat er meer laadpalen in de straten verschijnen. De totale uitbreiding komt neer op 4000 laadpunten waarvan er 1800 in de stad Rotterdam zelf komen.

Het contract voor het uitrollen, beheren en opereren van desbetreffende laadpalen is onze partner ENGIE Services gegund. Dit ambitieuze doel laat zien dat Rotterdam één van de toonaangevende steden is op het gebied van elektrisch vervoer en dit graag wil blijven.

Om de luchtkwaliteit in de omgeving te verbeteren, start Rotterdam meerdere initiatieven en is daarmee een voorloper op het gebied van duurzaam, stedelijk vervoer. Één van de plannen van Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en Gouda was het stimuleren van elektrisch vervoer door middel van de uitbreiding van de laadinfrastructuur.

In de afgelopen vijf jaar zijn er naar schatting zo'n 1950 publieke laadpunten geïnstalleerd. Hiermee werd er in de eerste helft van 2016 maar liefst 13.332.447 kWh geladen, wat ongeveer gelijkstaat aan 7 miljoen gereden kilometers!

Wil je meer weten over laden op je werkplek?

Ontdek alles wat je moet weten voordat je EV-laders installeert op je werkplek door onze volledige gids over opladen op de werkplek te lezen. Of bekijk onze oplossingen voor laden op de werkplek in meer detail.