Bruksvilkår for EVBox Tjenester

Sist oppdatert: 21. juni 2019

DISSE BRUKSVILKÅRENE GJELDER DIN BRUK AV EVBOX-NETTSTEDET, APPLIKASJONEN OG/ELLER PLATTFORMEN («Tjenester»). Ved å bruke noen av disse Tjenestene bekrefter du at du godtar og overholder disse bruksvilkårene («Vilkår»). Hvis du ikke godtar disse Vilkårene, skal du ikke bruke disse Tjenestene.

Klikk på linkene nedenfor for å gå direkte til mer informasjon om hvert område:

 • HVEM VI ER OG HVORDAN KONTAKTE OSS
 • ANDRE GJELDENDE VILKÅR
 • VÅRT LØFTE
 • DINE FORPLIKTELSER
 • ENDRINGER I TJENESTENE VÅRE
 • ANSVARSFRASKRIVELSE
 • LENKER
 • GRATIS
 • HOLDE KONTOOPPLYSNINGENE DINE TRYGG
 • IMMATERIELLE RETTIGHETER
 • VIRUS
 • ANSVAR
 • ENDRINGER AV DISSE VILKÅRENE
 • HEVING
 • GJELDENE LOV OG JURISDIKSJON
 • ATSKILT UGYLDIGHET

HVEM VI ER OG HVORDAN KONTAKTE OSS

Disse Tjenestene tilbys deg av EVBox B.V., et aksjeselskap i henhold til nederlandsk lov, med kontor i Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE, i Amsterdam, registrert i handelsregisteret til handelskammeret i Nederland under nummer 32165082 og med MVA-nummer NL821785795B01. For å kontakte oss, kan du sende en e-post til info@evbox.com.

ANDRE GJELDENDE VILKÅR

Følgende vilkår og betingelser kan også gjelde:

VÅRT LØFTE

Vi har som mål å alltid gi deg uavbrutt tilgang til Tjenestene våre. Vi kan imidlertid ikke garantere at de alltid vil være tilgjengelige eller uavbrutt. Skulle du oppleve et problem med å bruke Tjenestene, kan du kontakte vår kundeservice via kontaktinformasjonen på nettstedet vårt.

DINE FORPLIKTELSER

Du skal ikke:

 • forhindre eller forstyrre Tjenestene, eller dataene de inneholder
 • bruke, sende eller lagre via Tjenestene ethvert innhold som er eller kan tolkes som uanstendig, pornografisk, opprørsk, støtende, nedsettende, ærekrenkende, truende, tilbøyelig til å anspore rasehat eller terrorhandlinger, skremmende, blasfemisk, skadelig for barn, bryter tredjeparts immaterielle eller industrielle rettigheter eller på annen måte er i strid med noen lov eller ikke ment for bruk av plattformen som beskrevet i dokumentasjonen
 • forsøke å få uautorisert tilgang til Tjenestene

ENDRINGER I TJENESTENE VÅRE

Siden vi stadig forbedrer Tjenestene våre, kan vi legge til eller fjerne funksjoner eller gjøre andre endringer fra tid til annen. Vi har som mål å gi deg rimelig varsel om eventuelle større endringer som påvirker din bruk av Tjenestene og for å minimere eventuell mulig forstyrrelse av tilgjengeligheten.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Innholdet på nettstedet vårt er kun gitt for generell informasjon. Det er ikke ment å gi råd som du bør stole på. Du må rådføre deg med fagfolk eller spesialister før du tar, eller forholder deg fra, alle handlinger på grunnlag av innholdet på nettstedet vårt.

Videre er din bruk av våre tjenester på egen risiko. Tjenestene leveres «som de er» og «som tilgjengelige». Vi fraskriver oss herved alle garantier knyttet til tjenestene, uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til garantier mot brudd på tredjeparts rettigheter, salgbarhet og egnethet for et bestemt formål.

LENKER

Våre Tjenester kan inneholde lenker til andre nettsteder og/eller ressurser som tilbys av andre, disse lenkene er kun gitt til din informasjon. Slike lenker skal ikke tolkes som at vi godkjenner disse lenkede nettstedene eller informasjonen du kan få fra dem. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene.

GRATIS

Tilgang til nettstedet vårt, nedlasting av mobilapplikasjonen vår og oppretting av en konto på plattformen er gratis. Registrering for et abonnement på plattformen vår kan imidlertid medføre kostnader. Før du registrerer deg vil vi informere deg om eventuelle gjeldende kostnader.

HOLDE KONTOOPPLYSNINGENE DINE TRYGGE

Du må holde kontoopplysningene dine, inkludert passordet ditt, sikkert og kan ikke gi andre tilgang til kontoen din.

IMMATERIELLE RETTIGHETER

Vi (og våre lisensgivere, der det er aktuelt) eier alle rettigheter, titler og interesser, inkludert alle immaterielle rettigheter i og til Tjenestene, og Vilkårene gir deg ikke noen rettigheter til eierskap i eller relatert til Tjenestene, eller andre immaterielle rettigheter som eies av oss (eller våre lisensgivere, der dette er aktuelt), med mindre det er uttrykkelig oppgitt i disse Vilkårene, og i så fall skal slike rettigheter i alle tilfeller være gjenkallelige, ikke-eksklusive, ikke-overførbare og ikke-viderelisensierbare.

Du kan skrive ut en kopi, og kan laste ned utdrag av alle sider fra nettstedet for personlig bruk, og du kan trekke andres oppmerksomhet til innhold som er lagt ut på nettstedet vårt. Ingen andre deler av Tjenestene våre kan reproduseres i noen form eller på noen måte.

Du samtykker i at du ikke vil bruke de immaterielle rettighetene eller noen av våre proprietære opplysninger på noen måte, med unntak av bruk av Tjenestene i samsvar med disse Vilkårene. Spesifikt skal du ikke:

 1. endre, leie ut, låne ut, selge, distribuere, tildele eller på noen annen måte overføre Tjenestene eller innholdet på noen måte;
 2. utnytte Tjenestene på en måte som ikke uttrykkelig er autorisert eller bruke dem på ulovlige måter, for ulovlige formål eller på noen måte som er uforenlig med disse Vilkårene, eller opptre bedragersk eller ondsinnet;
 3. kopiere, reprodusere, oversette, tilpasse, modifisere, endre, manipulere eller lage avledede verker av hele, eller deler av, Tjenestene;
 4. der nedlastet programvare finnes i Tjenestene, og med mindre det ikke kan være forbudt i henhold til gjeldende lov, foreta omvendt utvikling, dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å oppdage kildekoden eller objektkoden, eller underliggende ideer eller algoritmer i programvaren, eller få tilgang til programvaren for å (i) bygge et konkurrerende produkt eller tjeneste; (ii) bygge et produkt med lignende ideer, funksjoner, funksjonaliteter eller grafikk som programvaren; eller (iii) kopiere ideer, funksjoner, funksjonaliteter eller grafikk fra programvaren;
 5. fjerne, endre eller på annen måte bruke våre logoer og varemerker, med mindre annet er avtalt.

VIRUS

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg, garanterer vi ikke at Tjenestene våre vil være sikre eller frie for feil eller virus. Du er ansvarlig for å konfigurere informasjonsteknologiens dataprogrammer og/eller andre driftsenheter for å få tilgang til og/eller bruke våre Tjenester. Du bør bruke din egen antivirusprogramvare.

Du må ikke misbruke våre Tjenester ved bevisst å innføre virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er ondsinnet eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til Tjenestene våre, serveren som Tjenestene er lagret på, eller noen server, datamaskin eller database som er koblet til slike Tjenester. Du må ikke angripe våre Tjenester via et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep. Vi vil rapportere alle slike brudd til relevante politimyndigheter, og vi vil samarbeide med disse myndighetene ved å offentliggjøre identiteten din til dem. I tilfelle et slikt brudd og blant andre rettsmidler vi kan påberope, vil din rett til å bruke Tjenestene våre opphøre umiddelbart.

ANSVAR

Når du er enten en forbruker- eller bedriftsbruker

Vi hverken ekskluderer eller begrenser vårt ansvar overfor deg der det er ulovlig å gjøre det. Dette inkluderer ansvar for død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansatte, agenter eller underleverandører, og for svindel eller bedragersk uriktig fremstilling.

Hvis du er bedriftsbruker

Vi ekskluderer alle underforståtte vilkår, garantier, fremstillinger eller andre vilkår som kan gjelde for våre Tjenester, inkludert innholdet deres. Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg for tap eller skade, enten det er i kontrakt, tort (inkludert uaktsomhet), brudd på lovfestet plikt, eller på annen måte, selv om forutsigbart, som oppstår under eller i forbindelse med (a) bruk av, eller manglende evne til å bruke, tjenestene våre; eller (b) bruk av eller tillit til innhold som vises på Tjenestene våre. Spesifikt vil vi ikke være ansvarlige for:

 • tap av fortjeneste, salg, forretningsvirksomhet eller inntekt;
 • forretningsavbrudd;
 • tap av forventede besparelser;
 • tap av forretningsmulighet, godvilje eller omdømme; eller
 • indirekte eller følgetap eller skade.

Hvis du er forbruker

Vær oppmerksom på at vi kun leverer Tjenestene våre til deg for privat bruk. Du forplikter deg til å ikke bruke våre Tjenester for kommersielle eller forretningsmessige formål, og vi har intet ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, tap av forretningsvirksomhet, forretningsavbrudd eller tap av forretningsmuligheter.

Hvis defekt digitalt innhold som vi har levert, skader en enhet eller digitalt innhold som tilhører deg, og dette skyldes vår unnlatelse av å bruke rimelig aktsomhet og dyktighet, vil vi enten reparere skaden eller betale deg kompensasjon (etter eget skjønn). Vi vil imidlertid ikke være ansvarlig for skade du kunne ha unngått, for eksempel ved å følge våre råd om å bruke en oppdatering som tilbys deg gratis eller for skade som var forårsaket av at du ikke fulgte våre instruksjoner nøye.

ENDRINGER AV DISSE VILKÅRENE

Vi endrer disse Vilkårene fra tid til annen og vil publisere slike endringer på nettstedet vårt eller gjøre dem tilgjengelige for deg på annen måte.

HEVING

Siden vi stadig endrer og forbedrer Tjenestene våre, kan vi suspendere eller stoppe én eller flere Tjenester helt etter eget skjønn. Hvis, og så langt dette ville ha en innvirkning på abonnementet ditt, er dette underlagt våre abonnementsvilkår.

GJELDENE LOV OG JURISDIKSJON

Hvis du er bedriftsbruker:

Disse Vilkårene reguleres og fortolkes i samsvar med lovene i Nederland og den kompetente domstolen i Amsterdam, Nederland, har eksklusiv jurisdiksjon og lokalitet over enhver tvist som oppstår fra eller er relatert til disse Vilkårene.

Hvis du er forbruker:

Disse Vilkårene reguleres og fortolkes i samsvar med lovene i landet der du bor. Du, så vel som EVBox, skal ha rett til å bringe enhver tvist til den kompetente domstolen i henhold til gjeldende lov.

ATSKILT UGYLDIGHET

Hvis noen bestemmelse i disse Vilkårene er eller blir ulovlig, ugyldig eller ikke-håndhevbar, skal den ikke i noen henseende påvirke eller forringe lovligheten, gyldigheten eller muligheten til håndheving av enhver annen bestemmelse i Vilkårene, og hvis en slik bestemmelse ville være lovlig, gyldig eller håndhevbar i det tilfelle en del av den ble slettet, skal bestemmelsen gjelde med de minste endringer som er nødvendige for å gjøre den lovlig, gyldig eller mulig å håndheve.

Back to browsing

Any questions? We're happy to help you out at info@evbox.com. Hit the button below to return to our homepage.

Return home