Select your location to see tailored content for your region

North America

Bruksvilkår

Dette er vilkårene for bruk for EVBox B.V., et privat aksjeselskap som opererer under nederlandsk lov.

Sist oppdatert: 18.06.2020

DISSE VILKÅRENE FOR BRUK GJELDER DIN BRUK AV EVBOX-NETTSIDEN, MOBILAPPLIKASJONEN, PLATTFORMEN OG/ELLER AD-HOC-LADINGSØKTTJENESTEN («Ad‑Hoc‑lading») (samlet kalt «tjenester»). Ved å bruke noen av disse tjenestene bekrefter du at du godtar og overholder disse bruksvilkårene («vilkår»). Hvis du ikke godtar disse vilkårene, skal du ikke bruke disse tjenestene.

Klikk på linkene nedenfor for å gå direkte til mer informasjon om hvert område:

 1. Hvem vi er og hvordan kontakte oss
 2. Andre gjeldende vilkår
 3. Vårt løfte
 4. Dine forpliktelser
 5. Gratis
 6. Gebyrer og betaling for ad-hoc-lading
 7. Endringer i tjenstene våre
 8. Ansvarsfraskrivelse
 9. Lenker
 10. Holde kontoopplysningene dine trygge
 11. Immaterielle rettigheter
 12. Virus
 13. Ansvar
 14. Endringer av disse vilkårene
 15. Heving
 16. Gjeldene lov og jurisdiksjon
 17. Atskilt ugyldighet


1. Hvem vi er og hvordan kontakte oss

Disse tjenestene tilbys deg av EVBox B.V., et aksjeselskap underlagt nederlandsk lov, med kontor i Kabelweg 47, 1014 BA, Amsterdam, registrert i handelsregisteret til handelskammeret i Nederland under nummer 32165082 og med MVA-nummer NL821785795B01. For å kontakte oss, kan du sende en e-post til support@evbox.com.


2. Andre gjeldende vilkår

Følgende vilkår og betingelser kan også gjelde:


3. Vårt løfte

Vi har som mål å alltid gi deg sammenhengende tilgang til tjenestene våre. Vi kan imidlertid ikke garantere at de alltid vil være tilgjengelige eller uavbrutt. Hvis noe går galt med bruken av tjenesten, kan du kontakte support fra nettsiden vår.


4. Dine forpliktelser

Du vil:

 1. ikke forstyrre eller avbryte tjenestene, eller dataene de inneholder;
 2. ikke bruke, sende eller lagre via tjenestene ethvert innhold som er eller kan tolkes som obskønt, uanstendig, pornografisk, opprørsk, støtende, nedsettende, ærekrenkende, truende, tilbøyelig til å anspore rasehat eller terrorhandlinger, truende blasfemisk, skadelig for barn, bryter tredjeparts immaterielle eller industrielle rettigheter eller på annen måte er i strid med noen lov eller ikke ment for bruk av plattformen som beskrevet i dokumentasjonen;
 3. ikke forsøke å få uautorisert tilgang til tjenestene;
 4. ved bruk av Ad-Hoc-lading, følge alle retningslinjer og regler for eieren av ladestasjonen og/eller eiendommen der ladestasjonen befinner seg.


5. Gratis

Tilgang til nettstedet vårt, nedlasting av applikasjonen vår og oppretting av en konto på plattformen er gratis. Registrering for et abonnement på plattformen vår og/eller bruk av Ad‑Hoc‑lading kan medfører imidlertid kostnader. Før du registrerer deg for plattformen eller bruker Ad‑Hoc‑lading, vil vi informere deg om eventuelle gjeldende gebyrer.


6. Gebyrer og betaling for ad-hoc-lading

For Ad‑Hoc‑lading viser vi kostnadene i applikasjonen og belaster deg én eller flere av følgende kostnader:

 • Oppkoblingsgebyr. Dette er et fast oppstartsgebyr. Siden dette gebyret kan variere avhengig av hvordan du velger å betale, kan vi bare vise det til deg etter at du har valgt betalingsmetoden din, men før du starter en ladeøkt.
 • Kostnader for bruk av Kwh. Disse kostnadene vises med valg av koblingen.
 • Kostnader for ladetiden. Disse kostnadene vises med valg av koblingen.
 • Gebyr for betalingsadministrasjon. Siden gebyret kan variere avhengig av betalingsmetoden, kan vi bare vise deg disse etter at du har valgt betalingsmetoden din, men før du starter ladeøkten.
 • Eventuelle tilkoblingskostnader for tiden som ditt elektriske kjøretøy er tilkoblet, men ikke lader. Disse kostnadene vises med valg av koblingen.

Kostnadene inkluderer eventuell merverdiavgift.

For innhenting av kostnadene i forbindelse med Ad‑Hoc‑lading, bruker vi en kontraktfestet leverandør av betalingstjenester. Denne leverandøren håndterer betalingen din til oss, noe som betyr at vi ikke lagrer eller kan få tilgang til betalingsopplysningene dine.


7. Endringer i tjenstene våre

Siden vi stadig forbedrer tjenestene våre, kan vi legge til eller fjerne funksjoner eller gjøre andre endringer fra tid til annen. Vi har som mål å gi deg rimelig varsel om eventuelle større endringer som påvirker din bruk av tjenestene og for å minimere eventuell mulig forstyrrelse av tilgjengeligheten.


8. Ansvarsfraskrivelse

Innholdet på nettstedet vårt er kun gitt for generell informasjon. Det er ikke ment å gi råd som du bør stole på. Du må rådføre deg med fagfolk eller spesialister før du tar, eller forholder deg fra, alle handlinger på grunnlag av innholdet på nettstedet vårt.

Videre er din bruk av våre tjenester, inkludert Ad‑Hoc‑lading på egen risiko. Tjenestene leveres «som de er» og «som tilgjengelige». Vi fraskriver oss herved alle garantier knyttet til tjenestene, uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til garantier mot brudd på tredjeparts rettigheter, salgbarhet og egnethet for et bestemt formål.


9. Lenker

Våre tjenester kan inneholde linker til andre nettsteder og/eller ressurser som tilbys av andre, disse lenkene er kun gitt for din informasjon. Slike lenker skal ikke tolkes som at vi godkjenner disse lenkede nettstedene eller informasjonen du kan få fra dem. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene.


10. Holde kontoopplysningene dine trygge

Du må holde kontoopplysningene dine trygge, inkludert passordet ditt, sikkert og kan ikke gi andre tilgang til kontoen din.


11. Immaterielle rettigheter

Vi (og våre lisensgivere, der det er aktuelt) eier alle rettigheter, titler og interesser, inkludert alle immaterielle rettigheter i og til tjenestene, og vilkårene gir deg ikke noen rettigheter til eierskap i eller relatert til tjenestene, eller andre immaterielle rettigheter som eies av oss (eller våre lisensgivere, der dette er aktuelt), med mindre det er uttrykkelig oppgitt i disse vilkårene, og i så fall skal slike rettigheter i alle tilfeller være tilbakekallbare, ikke-eksklusive, ikke-overførbare og ikke-viderelisensierbare.

Du kan skrive ut en kopi, og kan laste ned utdrag av alle sider fra nettstedet for personlig bruk, og du kan trekke andres oppmerksomhet til innhold som er lagt ut på nettstedet vårt. Ingen andre deler av tjenestene våre kan reproduseres i noen form eller på noen måte.

Du samtykker i at du ikke vil bruke de immaterielle rettighetene eller noen av våre proprietære opplysninger på noen måte, med unntak av bruk av tjenestene i samsvar med disse vilkårene. Spesifikt skal du ikke:

 1. endre, leie ut, låne ut, selge, distribuere, tildele eller på noen annen måte overføre tjenestene eller innholdet på noen måte;
 2. utnytte tjenestene på en måte som ikke uttrykkelig er autorisert eller bruke dem på ulovlige måter, for ulovlige formål eller på noen måte som er uforenlig med disse vilkårene, eller opptre bedragersk eller ondsinnet;
 3. kopiere, reprodusere, oversette, tilpasse, modifisere, endre, manipulere eller lage avledede verker av hele, eller deler av, tjenestene;
 4. der nedlastet programvare finnes i tjenestene, og med mindre det ikke kan være forbudt i henhold til gjeldende lov, foreta omvendt utvikling, dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å oppdage kildekoden eller objektkoden, eller underliggende ideer eller algoritmer i programvaren, eller få tilgang til programvaren for å (i) bygge et konkurrerende produkt eller tjeneste; (ii) bygge et produkt med lignende ideer, funksjoner, funksjonaliteter eller grafikk som programvaren; eller (iii) kopiere ideer, funksjoner, funksjonaliteter eller grafikk fra programvaren;
 5. fjerne, endre eller på annen måte bruke våre logoer eller varemerker, med mindre annet er avtalt.


12. Virus

Med mindre annet er uttrykkelig avtalt med deg, garanterer vi ikke at tjenestene våre vil være sikre eller frie for feil eller virus. Du er ansvarlig for å konfigurere informasjonsteknologiens dataprogrammer og/eller andre driftsenheter for å få tilgang til og/eller bruke våre tjenester. Du bør bruke din egen antivirusprogramvare.

Du må ikke misbruke våre tjenester ved bevisst å innføre virus, trojanere, ormer, logiske bomber eller annet materiale som er ondsinnet eller teknologisk skadelig. Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til tjenestene våre, serveren som tjenestene er lagret på, eller noen server, datamaskin eller database som er koblet til slike tjenester. Du må ikke angripe våre tjenester via et tjenestenektangrep eller et distribuert tjenestenektangrep. Vi vil rapportere alle slike brudd til relevante politimyndigheter, og vi vil samarbeide med disse myndighetene ved å offentliggjøre identiteten din til dem. I tilfelle et slikt brudd og blant andre rettsmidler vi kan påberope, vil din rett til å bruke tjenestene våre opphøre umiddelbart.


13. Ansvar

Når du er enten en forbruker- eller bedriftsbruker

Vi hverken ekskluderer eller begrenser vårt ansvar overfor deg der det er ulovlig å gjøre det. Dette inkluderer ansvar for død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet eller uaktsomhet fra våre ansatte, agenter eller underleverandører, og for svindel eller bedragersk uriktig fremstilling.

De nedenfornevnte ansvarsbegrensningene er også til fordel for våre ledere, styremedlemmer og ansatte.

Hvis du er bedriftsbruker

Vi ekskluderer alle underforståtte vilkår, garantier, fremstillinger eller andre vilkår som kan gjelde for våre tjenester, inkludert innholdet deres. Vi vil ikke være ansvarlig overfor deg for tap eller skade, enten det er i kontrakt, tort (inkludert uaktsomhet), brudd på lovfestet plikt, eller på annen måte, selv om forutsigbart, som oppstår under eller i forbindelse med (a) bruk av, eller manglende evne til å bruke, tjenestene våre; eller (b) bruk av eller tillit til innhold som vises på tjenestene våre. Spesifikt vil vi ikke være ansvarlige for:

 • tap av fortjeneste, salg, forretningsvirksomhet eller inntekt;
 • forretningsavbrudd;
 • tap av forventede besparelser;
 • tap av forretningsmulighet, godvilje eller omdømme; eller
 • indirekte eller følgetap eller skade.

Hvis du er en personlig bruker

Vær oppmerksom på at vi kun leverer tjenestene våre til deg for privat bruk. Du forplikter deg til å ikke bruke våre tjenester for kommersielle eller forretningsmessige formål, og vi har intet ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, tap av forretningsvirksomhet, forretningsavbrudd eller tap av forretningsmuligheter.

Hvis defekt digitalt innhold som vi har levert, skader en enhet eller digitalt innhold som tilhører deg, og dette skyldes vår unnlatelse av å bruke rimelig aktsomhet og dyktighet, vil vi enten reparere skaden eller betale deg kompensasjon (etter eget skjønn). Vi vil imidlertid ikke være ansvarlig for skade du kunne ha unngått, for eksempel ved å følge våre råd om å bruke en oppdatering som tilbys deg gratis eller for skade som var forårsaket av at du ikke fulgte våre instruksjoner nøye.


14. Endringer av disse vilkårene

Vi endrer disse vilkårene fra tid til annen og vil publisere slike endringer på nettstedet vårt eller gjøre dem tilgjengelige for deg på annen måte.


15. Heving

Siden vi stadig endrer og forbedrer tjenestene våre, kan vi suspendere eller stoppe én eller flere tjenester helt etter eget skjønn. Hvis, og så langt dette ville ha en innvirkning på abonnementet ditt, er dette underlagt våre abonnementsvilkår.


16. Gjeldene lov og jurisdiksjon

Hvis du er bedriftsbruker:

Disse vilkårene reguleres og fortolkes i samsvar med lovene i Nederland og den kompetente domstolen i Amsterdam, Nederland, har eksklusiv jurisdiksjon og lokalitet over enhver tvist som oppstår fra eller er relatert til disse vilkårene.

Hvis du er en personlig bruker:

Disse vilkårene reguleres og fortolkes i samsvar med lovene i landet der du bor. Du, så vel som EVBox, skal ha rett til å bringe enhver tvist til den kompetente domstolen i henhold til gjeldende lov.


17. Atskilt ugyldighet

Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene er eller blir ulovlig, ugyldig eller ikke-håndhevbar, skal den ikke i noen henseende påvirke eller forringe lovligheten, gyldigheten eller muligheten til håndheving av enhver annen bestemmelse i vilkårene, og hvis en slik bestemmelse ville være lovlig, gyldig eller håndhevbar i det tilfelle en del av den ble slettet, skal bestemmelsen gjelde med de minste endringer som er nødvendige for å gjøre den lovlig, gyldig eller mulig å håndheve.

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til oss?

Send dine spørsmål til support@evbox.com, så kommer vi tilbake til deg snart.