Would you prefer to view this website based on your location?

English

Sertifikasjoner

Lær om EVBox Group og sine sertifikasjoner som viser vår forpliktelse til å samsvare med industriledernes beste praksis

ISO 9001:2015

Kvalitetsstyringssystem

ISO 9001 er basert på prinsipper innen kvalitetsstyring som inkluderer et sterkt kundefokus, motivasjon og implikasjon av toppledelsen, prosesstilnærmingen og kontinuerlig forbedring. Lær mer om ISO 9001 eller last ned EVBox sertifikatet.

  ISO 14001:2015

  Miljøstyringssystem

  ISO 14001 forsikrer bedriftsledelsen og ansatte, i tillegg til eksterne interessenter, om at miljøpåvirkningen blir målt og forbedret. Lær mer om ISO 14001 eller last ned EVBox sertifikatet.

   ISO 45001:2018

   Bedriftshelse og Sikkerhetsstyringssystem

   ISO 45001 er basert på bedriftshelse og sikkerhetstyring som inkluderer forbedring av ansattes sikkerhet, redusering av risiko på arbeidsplassen, samt bedre og tryggere arbeidsforhold. Lær mer om ISO 45001 eller last ned EVBox og Everon sertifikatet.

    ISO 27001:2013

    System for håndtering av informasjonssikkerhet

    ISO 27001 bygger på prinsipper for kvalitetshåndtering som garantert kunder og høyeste standard for sikkerhetshåndtering, databeskyttelse, kundeintegritet, sikkerhet, brukervennlighet og kvalitetsstandarder. Les mer om ISO 27001 eller last ned sertifikatet nedenfor.

     Vil du lære om EVBox sine sertifiseringer?

     BSI ble etablert i 1901, og var verdens første nasjonale standardiseringsorgan. Siden den gang har BSI bidratt til å forme mange av verdens standarder for styringssystem, inkludert EVBox Group sine sertifikasjoner som er listet over.