Insentiver ved kjøp og eierskap av elbiler i Norge

Norge har over de siste årene implementert en rekke insentiver for å gjøre det mer gunstig å kjøpe og eie elektriske biler i Norge. Dette ble gjort for å øke salget og for å akselerere overgangen til elektrisk mobilitet. 

Insentiver ved kjøp og eierskap av elbiler i Norge

Norge har over de siste årene implementert en rekke insentiver for å gjøre det mer gunstig å kjøpe og eie elektriske biler i Norge. Dette ble gjort for å øke salget og for å akselerere overgangen til elektrisk mobilitet. 

Insentiver ved kjøp og eierskap av elektriske biler i Norge

Norges regjering har satt som mål at nybilsalget kun skal være nullutslippsbiler fra 2025. Dette skal ikke skje gjennom tvang, men ved å gjøre elektriske biler mer attraktive og konkurransedyktige. For å gjøre dette mulig har det blitt implementert flere økonomiske fordeler ved å eie en elektrisk bil. I tillegg til disse implementerte fordelene kommer det også flere bruksfordeler som bare elbilsjåfører opplever. Ved bruk av insentiver håper regjeringen på økt salg og eierskap av de miljøvennlige kjøretøyene.

Avgiftsfordeler

Ingen engangsavgift for kjøp av elbiler i Norge

Ved kjøp av biler i Norge påløper det diverse avgifter og tilleggskostnader før man får med seg bilen hjem. For de som kjøper tradisjonelle bensin/dieselbiler kommer det en engangsavgift. Denne blir kalkulert ut ifra bilens vekt, CO2-utslipp, NOx-utslipp og slagvolum. Dette er ikke noe man trenger å tenke på ved kjøp av elbil.

Momsfritak

På det aller meste man kjøper i Norge påløper det en merverdiavgift integrert i et produkt. Denne summen kalkuleres inn i produktet ved at det legges på 25%. Dette er noe en slipper ved kjøp av elbil og er med på å gjøre elbiler til et mer gunstig alternativ.

Årsavgift for elbiler i Norge

En standard årsavgift på tradisjonelle bensin/dieselbiler er 2820kr, men ved å eie en elektrisk bil kommer årsavgiften på kun 455kr. En annen økonomisk fordel ved dette insentivet er at hvis det skulle påløpe en tilleggsavgift, kommer den på 50 kr for elbileiere, mens den er 250kr for bensin/dieseleiere.

Gunstigere firmabilbeskatning for elbiler

Det er ikke bare gunstig å personlig eie elektriske biler, men også for bedrifter å investere i elektriske firmabiler. Bedrifter vil dra nytte av en beskatning på 60% av tradisjonell beskatning på bensins/dieselbiler. Dette kan spare bedriftenstore summer per elektriske firmabil. Enova Nullutslippsfond tilbyr mellom 15 000 og 50 000 kroner i klimarabatt til kjøp av elektrisk varebil for bedrifter. I tillegg til å støtte kjøp av varebil, gir de også 5000 kroner i støtte til kjøp av tilhørende elbillader dersom du har fått innvilget støtte til varebilen. For å finne ut mer om Enova støtte klikk her. Intensiver som dette kan være en stor bidragsyter til å øke antall elektriske firmabiler i Norge.


Lokalfordeler

Bompengeavgift

Bompengeavgiften er en av drivkreftene som har fått mange til å investere i en elbil over de siste årene. For de som pendler, kjører personbil på jobb eller bare er mye ute og kjører er det mye å spare på å ha en elbil. Frem til begynnelsen av 2019 har det ikke vært bompengeavgifter for de som kjører elbil. Fra og med 1. Januar 2019 har Oslo innført en bompengeavgift på 10kr i rushtiden og 5kr ellers for de som kjører elbil. Bergen og Trondheim vil også innføre lavere summer for å kompensere med den høye økningen av elbiler i landet. I Norge har det blitt bestemt av Stortinget at elbiler maksimalt skal betale 50 prosent av det bensin og diesel biler betaler i bompenger i eksisterende bommer. Det er kommuner og fylkeskommuner som bestemmer hvor mye vi betaler i enkelte bomstasjoner så priser vil være forskjellige avhengig av hvor du befinner deg.

Parkeringsfordeler for de med elbil i Norge

Priser på parkering kommer an på hvilken by det er snakk om. Dette vil variere fra alt mellom gratis parkering på offentlige parkeringsplasser (Oslo) til full betaling på lik linje med tradisjonelle biler (Trondheim). Bergen har lagt seg imellom og tar halv pris på noen av sine kommunale parkeringsanlegg, mens offentlig regulerte parkeringsplasser på gateplan er gratis.

Fergeavgift

Et av insentivene elbilsjåfører også opplever er at de betaler maksimalt halv takst på fergeavgifter. I tillegg vil verdikort eller fergeavtaler komme på topp av denne fergeavgiften. Dette gjelder alle riks- og fylkesvegferger.

Kollektivfelt

Dette insentivet har vært en av de store fordelene som har fått mye fokus. Det innebærer muligheten til å kunne kjøre i kollektivfeltet og på denne måten unngå kø og komme raskere frem. Dette er ikke en økonomisk fordel fordi det ikke kan settes en pris på, men følelsen av å kunne kjøre i et kollektivfelt mens tradisjonelle biler står i kø på vei til jobb, er for mange nok i seg selv.

Lavere drivstoffkostnader

En «full tank» på en elbil er billigere sammenlignet med tradisjonelle bensin/dieselbiler. Selv om ny teknologi fører til at bensin/dieselbiler bruker mindre drivstoff, er elektriske biler fortsatt billigere grunnet lave ladekostnader og de gunstige insentivene som er blitt implementert de siste årene. For å finne ut mer om ladekostnader for elbiler klikk her.


Kilder

Elbilforeningen - https://elbil.no/elbil-fordeler/

Teknisk Ukeblad - https://www.tu.no/artikler/se-hvor-mye-du-kan-spare-dette-er-alle-elbilfordelene/445831

Enova - https://www.enova.no/bedrift/landtransport/stotte-til-kjop-av-elektrisk-varebil/

Bla gjennom flere vanlige spørsmål

Trenger du mer hjelp? Få hjelp her.