Select your location to see tailored content for your region

North America

Insentiver

Insentiver ved kjøp og eierskap av elbiler i Norge

Norge har over de siste årene implementert en rekke insentiver for å gjøre det mer gunstig å kjøpe og eie elektriske biler i Norge. Dette ble gjort for å øke salget og for å akselerere overgangen til elektrisk mobilitet.

Insentiver ved kjøp og eie av elbil i Norge

Regjeringen har satt som mål at nybilsalget skal bestå utelukkende av nullutslippsbiler i 2025. Dette skal ikke skje gjennom tvang, men gjennom å gjøre elbiler mer attraktive og konkurransedyktige. For å gjøre dette mulig har det blitt implementert ulike økonomiske fordeler ved å eie en elektrisk bil. I tillegg til disse kommer det også flere bruksfordeler for elbilistene. Ved å bruke insentiver håper regjeringen på økt hastighet på omstillingen til elbiler.

Avgiftsfordeler

Ved kjøp av biler i Norge påløper det diverse avgifter og tilleggskostnader før man får med seg bilen hjem. For de som kjøper tradisjonelle bensin/dieselbiler kommer det en engangsavgift. Denne blir kalkulert basert på bilens vekt, CO2-utslipp, NOx-utslipp og slagvolum. Dette er ikke noe man trenger å tenke på ved kjøp av elbil.

Momsfritak

På det aller meste man kjøper i Norge påløper det en merverdiavgift ved produktet. Denne summen kalkuleres inn i produktet ved at det legges på 25%. Dette er noe man slipper ved kjøp av elbil, og er med på å gjøre elbiler til et mer gunstig alternativ. For biler som koster mer enn 500.000 kr er momsfritaket tatt bort fra 2023.

Gunstigere firmabilbeskatning for elbiler

Det er ikke bare gunstig å ha elbil til privat bruk, men også for bedrifter å investere i elektriske firmabiler. Bedrifter kan dra nytte av en beskatning på 60% av tradisjonell beskatning på bensin/dieselbiler, noe som kan spare bedriften store summer per bil. Enova Nullutslippsfond tilbyr mellom 15 000 og 50 000 kroner i klimarabatt til kjøp av elektriske varebiler for bedrifter. I tillegg til å støtte kjøp av varebil, gir de også 5000 kroner i støtte til kjøp av tilhørende elbillader dersom du har fått innvilget støtte til varebilen. Insentiver som dette kan være en stor bidragsyter til å øke antall elektriske firmabiler i Norge.

Lokale fordeler

Bompenger

Fritak fra bompenger er en av faktorene som har fått mange til å investere i en elbil. For de som pendler eller kjører mye bil, er det mye å spare på å ha en elbil. I Norge har det blitt bestemt av Stortinget at elbiler maksimalt skal betale 50% av det bensin- og dieselbiler betaler i bompenger. Det er kommuner og fylkeskommuner som bestemmer hvor mye hver enkelt bomstasjon koster, så prisene vil variere avhengig av hvor du befinner deg.

Parkering

Parkeringspriser varierer fra sted til sted. Dette vil variere fra alt mellom gratis parkering på offentlige parkeringsplasser til full betaling på lik linje med tradisjonelle biler. Bergen har lagt seg imellom og tar halv pris på noen av sine kommunale parkeringsanlegg, mens offentlig regulerte parkeringsplasser på gateplan er gratis.

Fergeavgift

Elbilsjåfører betaler også maksimalt halv pris på alle fergestrekninger. I tillegg vil verdikort eller fergeavtaler komme på topp av denne fergeavgiften. Dette gjelder alle riks- og fylkesvegferger.

Kollektivfelt

Dette insentivet har vært en av de store fordelene. Det innebærer muligheten til å kunne kjøre i kollektivfeltet slik at man unngå kødannelser og kommer raskere frem. Dette er ikke en økonomisk fordel fordi det ikke kan settes en pris på, men følelsen av å kunne kjøre i et kollektivfelt mens tradisjonelle biler står i kø på vei til jobb, er for mange nok i seg selv.

Lavere drivstoffkostnader

En «full tank» på en elbil er billigere sammenlignet med tradisjonelle bensin/dieselbiler. Selv om ny teknologi fører til at bensin/dieselbiler bruker mindre drivstoff, er elektriske biler fortsatt billigere grunnet lave ladekostnader og de gunstige insentivene som er blitt implementert de siste årene. For å finne ut mer om ladekostnader for elbiler klikk her.

Har du fortsatt spørsmål?

Her finner du svarene på de vanligste spørsmålene om elektrisk kjøring og lading.

Insentiver ved kjøp av ladestasjoner i Norge

Insentivene du kan søke om og dra nytte av ved kjøp og installering av ladestasjoner i Norge kommer an på hvor i landet du bor.

Les mer

Kan jeg fakturere ladekostnadene mine eller få de refundert?

Hvis du registrerer deg med vår ladeapp kan du automatisere all fakturering og refundering selv.

Les mer

Hva er smart lading?

Smart lading er en rekke funksjoner som gjør ladingen mer kostnads- og energieffektiv.

Les mer