Select your location to see tailored content for your region

North America

Insentiver

Insentiver ved kjøp av ladestasjoner i Norge

Insentivene du kan søke om og dra nytte av ved kjøp og installering av ladestasjoner i Norge kommer an på hvor i landet du bor. Les videre for mer informasjon. 

Er det noen insentiver for kjøp av ladestasjon i Norge?

Ja, det er det. Dette kommer også an på hvor i Norge man bor, men kommuner som Oslo kommune har diverse støtteordninger det er viktig å ha i bakhodet når man skal kjøpe ladestasjoner. Per dags dato er det Oslo kommune som har innført flest støtteordninger. Tidligere kunne kjøpere få støtte direkte til kjøp av ladestasjonen, men i dag er støttefokuset mer på å få installert ladeinfrastrukturen i boliger/borettslag. Noen støtteordninger har fokus på borettslag/sameie, mens andre har et mer generelt fokus. Les videre for å finne mer informasjon om støtteordninger.

Insentiver for kjøp av ladestasjoner i Oslo

Kort informasjon om insentivene fra Klimaetaten

Infrastrukturinvesteringen fra netteierens eiendom blir dekket frem til der den private ladestasjonen skal bli koblet på.

Støttebeløpet er på maksimalt 20 prosent av den dokumenterte kostnad. Beløpet er begrenset til 5000 kroner per ladestasjon som infrastrukturen kan håndtere. Støtte til selve ladeboksen er ikke inkludert i denne insentivordningen. Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes tilskuddsberettigede kostnader.

Målet med dette insentivet er å få fortgang i utbyggingen av ladeinfrastrukturen. Insentivordningen er utformet slik at prisen per punkt i snitt blir lavere desto flere punkter som bygges ut. Ordningen fokuserer på å gjøre det mer attraktivt å bygge ut flere ladepunkter per prosjekt.

I sentrumsnære blokker og bygårder uten egne parkeringsplasser kan lading være utfordrende. Oslo kommune ønsker derfor også søknader om pilotprosjekter og søknader fra sentrumsborettslag som har gode ideer for lading på gateplan. Der det er mulig vil kommunen jobbe med borettslagene for å finne løsninger der standard utbygging ikke er et alternativ.

Subsidier til ladeinfrastruktur i Viken Fylkeskommune

Viken fylkeskommune innfører tilskudd til kommuner og private hurtigladeoperatører, søkere kan samarbeide med andre aktører som gebyroperatører, eiendomsforvaltere, handels- og tjenesteselskaper, og kraftselskaper. Støttebeløpet er maksimalt 500 000 kroner i tilskudd, eller 50 % av total investeringskostnad.

Hensikten med dette nye insentivet er som støtteordningen ovenfor, nemlig at det skal bli billigere og enklere for alle å kjøre elektrisk. Norges mål om at alle elbiler fra 2025 skal være elektriske medbringer en høy etterspørsel av ladestasjoner, og dette insentivet skal få fortgang i utbyggingen av ladeinfrastrukturen i Viken fylkeskommune.

Insentiver til ladestasjoner for el-drosjer i Oslo

Kort informasjon om insentivene

Oslo kommune ønsker å gi støtte til nye kjøp og montering av ladestasjoner hjemme hos yrkessjåfører med el-varebil og drosjeeiere.

Kriterier for å søke

Eiere av elektrisk varebil tilknyttet et selskap eller foretak og innehavere av drosjeløyve kan søke om denne støtten.

Ett av kriteriene er også at denne ordningene kun gjelder i Oslo. 

Privatpersoner, kommunale aktører, statlige byggeier og sameie/borettslag kan ikke søke. 

Du må vente på tilsagn fra Klima- og energifondet før du bestiller eller kjøper ladestasjonen. Det vil si at søker ikke kan bestille eller kjøpe ladestasjonen før tilsagn er mottatt fra Klima- og energifondet.

Retningslinjer for insentivene

Tilskuddet er 10 000 kroner per ladestasjon, begrenset til 50 % av godkjente kostnader. Det gis kun tilskudd til én ladestasjon per søker.

Det er kun kostnader til kjøp og montering av ladestasjonen som kan tas med. Det gis ikke støtte til ladeinfrastruktur under denne ordningen.

Hvis løyvehaver/varebileier bor i et sameie/borettslag som har søkt eller skal søke om støtte til etablering av ladeinfrastruktur, så begrenser ikke dette muligheten til å søke om støtte til selve ladestasjonen.

Ordningen gjelder for privatpersoner som har behov for å lade profesjonelle kjøretøy, og de stiller krav om at søker dokumenterer dette.

Elektriske arbeid må bekreftes utført av autorisert installatør

Du forplikter deg til å drive ladestasjonen i 5 år. Dette innebærer ansvar for vedlikehold.

Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket, og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.

Ta vare på fakturaer og kvitteringer. Disse sender du inn ved ferdigmelding.

Klimaetaten forbeholder seg retten til å gjennomføre tilsyn i etterkant.

Insentiver til ladestasjoner for el-varebiler

Enova Nullutslippsfond tilbyr mellom 15 000 og 50 000 kroner i klimarabatt til kjøp av elektrisk varebil for bedrifter. Men I tillegg til å støtte kjøp av varebil, gir de også 5000 kroner i støtte til kjøp av tilhørende elbillader dersom du har fått innvilget støtte til varebilen. For å finne ut mer om Enova støtte for el-varebil lader klikk her.

Har du fortsatt spørsmål?

Her finner du svarene på de vanligste spørsmålene om elektrisk kjøring og lading.

Insentiver ved kjøp og eierskap av ladestasjoner i Norge

Norge har de siste årene implementert en rekke insentiver for å gjøre det mer gunstig å kjøpe og eie elektriske biler i Norge.

Les mer

Hvordan installerer jeg en ladestasjon?

Om det er hjemme eller andre steder, så må en ladestasjon alltid bli installert av en sertifisert installatør.

Les mer

Hvordan kan kaldt vær påvirke batterikapasiteten til en elbil?

Ladetiden for elbiler påvirkes i minusgrader og vil avhenge av flere faktorer

Les mer