Select your location to see tailored content for your region

North America

Scania & EVBox x Dagab

Scania og EVBox hjelper Dagab med å skalere elektrifiseringen av sin flåte

Dagab starter daglige matleveranser over hele Stockholm med Scanias nye elektriske lastebiler, drevet av EVBox ladeløsninger. 

Elektrifisering av tungtransport

Samarbeidet mellom ledende leverandører av transportlønsinger ScaniaEVBox og Dagab går inn i neste fase. Dagab, logistikk selskapet til Axfood, starter nå daglig matvarelevering til butikker i Stockholmsregionen med Scanias nye elektriske lastebiler, drevet av EVBox ladeløsninger.

Elektrifisering av lastebilflåten

Elektrifiseringen av tungtransport er essensielt for å kunne redusere karbonutslippet i transportsektoren. Med lik visjon for bærekraftig transport, jobber Dagab, Scania og EVBox sammen for å utvikle nye løsninger for elektrifiseringen av tungtransport.

For å hjelpe med å virkeliggjøre Dagabs ambisjoner for elektrifisering har Scania levert to nye lastebiler (en elektrisk og en hybrid) og EVBox har installert en EVBox Ultroniq med en tilpasset ladekabel.

Ambisjonen med dette prosjektet er å utvikle, teste og skalere elektriske matvareleveringer i Sverige ved å la flere selskaper elektrifisere logistikkflyten for tungtransport og samarbeide om ladepunkt.

Implementering av Scanias nye elektriske lastebiler bidrar til Dagabs ambisjon om å diversifisere de fornybare energikildene som brukes til å drive bilparken. Dette er et viktig skritt på veien mot fossilfri transport.

Mann som lader elektrisk lastebil med EVBox hurtigladestasjon

Fleksible ladeløsninger

To distribusjonskjøretøy er nå tatt i bruk: Scanias nye hybrid og helelektriske lastebil, som er Scanias første serieproduserte, helelektriske tunge lastebil levert til en kunde i Sverige. Med en optimalisert ladestrategi kan Dagab nå levere mat til butikker med disse kjøretøyene uten at det går på bekostning av tilgjengelighet eller effektivitet.

Takket være de smarte ladefunksjonene til EVBox Ultroniq og EVBox charging management software, kan Dagab også minimere dødtidskostnader på sitt lager i Jordbro og øke transporteffektiviteten.

“For å møte logistikk behovene har vi installert en lynlader med høy effekt (opp til 175 kW) ved lageret med lastbalansering mellom de parkerte lastebilene.” sier Bjørn Utgård, VP Sales hos EVBox.

Lading med grønn elektrisitet minimerer karbondioksidutslipp - estimert med 40 tonn per år for et helelektrisk kjøretøy sammenlignet med en dieselbil. Hver av de nye lastebilene leverer daglig mat til 5-10 butikker. Dette innebærer fem ruter som dekker en strekning på omkring 300 kilometer. Ved overgang til elektriske lastebiler reduserer Dagab sitt karbondioksidutslipp drastisk.

Mot en grønnere fremtid

Scania, EVBox og Dagab er enige om at utviklingen av ladeinfrastrukturen er avgjørende for å sette fart på elektrifiseringen av tungtransport.

“Overgangen til elektrisk transportløsninger er mye mer komplekst enn det ser ut, ettersom offentlig ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy mangler helt eller delvis. Dette utfordrer det grunnleggende i et tradisjonelt og velfungerende transportsystem. Teknologien og elektriske kjøretøy eksisterer allerede, men det krever mye tettere samarbeid mellom flere interessenter i industrien, og også i byen, for å kunne utvikle smarte byløsninger i praksis.” sier Jessica Björkquist, senior produktsjef Bærekraft i Scania Sverige."

Som Helena Blom, transportsjef hos Dagab forklarer, selskapene som er involvert vil oppnå dypere kunnskap om elektrifisering av tungtransport ettersom prosjektet fortsetter.

“Nå tilegner vi oss enda mer kunnskap om effektive logistikkmønster og hvordan vi kan anvende kjøretøyene på best mulig måte. Batterikapasitet påvirker rekkevidde, og her må vi finne passende ladeløsninger og lokasjoner som passer med våre transport behov. Det skal også bli spennende å se hvordan kjøleenheten påvirker batteriet og dermed rekkevidden.”
“For å lykkes med elektrifiseringen, har vi samarbeidet med Scania, i tillegg til EVBox som har hjulpet med å identifisere de beste lademulighetene her i Jordbro” 

konkluderte Helena Blom.

Leter du etter ladeløsninger?

Vi tilbyr målrettede verdiproposisjoner til våre samarbeidspartnere sammen med en komplett produkt portefølje for å hjelpe dem med å oppnå sine bærekraftsmål.