Select your location to see tailored content for your region

North America

Den komplette guiden for elbillading på arbeidsplassen

Elbillading enkelt forklart for bedrifter, kontorer og kommersielle eiendommer.

Elbilrevolusjonen

Arbeidsplassen og elektrisk mobilitet

Innen 2030 vil det være rundt 130 millioner elektriske kjøretøy på verdens veier, alle drevet av fremtidsrettede ansatte som de virksomheten din ønsker å tiltrekke seg og beholde.

For å tilpasse seg denne nye mobilitetsalderen tilbyr (eller vurderer) mange bedrifter allerede lading av elbiler på arbeidsplassen.

Denne guiden er skrevet for å hjelpe eiendomsforvaltere, kontorsjefer og bedriftseiere med å forstå hva det innebærer å tilby elbillading på arbeidsplassen, slik at de kan ta bedre strategiske og fremtidsrettede beslutninger.

20

millioner elbiler i 2022

125

millioner elbilera i 2030

50%

total andel elbiler i 2030

1. Elektrisk mobilitet er den nye normen

Det kan være en fordel for fremtidsrettet organisasjoner å tilby elbillading på arbeidsplassen.

Etter hvert som elbilrevolusjonen skyter fart, går mange virksomheter over til elektrisk drift for å redusere sitt karbonavtrykk og tiltrekke seg de beste talentene. Og denne trenden viser ingen tegn til å avta:

Et bilde av en person som sveiper an RIFD EVBox card på en EVBox BusinessLine Ladestasjon.

Til sammen tegner denne statistikken et bilde som organisasjoner som din ikke kan ignorere: elektrisk mobilitet er fremtiden.

Dette påvirker alle organisasjoner av flere grunner. For det første kan mange av dine nåværende ansatte vurdere å gå over til elbil, om de ikke kjører elektrisk allerede. Og dine (potensielle) ansatte, leietakere og kunder vil sannsynligvis kjøre elbiler innen utgangen av tiåret.

En måte å komme i forkant av denne trenden på, er å installere ladestasjoner for elbiler på arbeidsplassen. Men hvorfor bør arbeidsplasser og kontorer installere ladestasjoner for elbiler?

Bare i Europa vil den totale bestanden av ladepunkter øke kraftig fra rundt 3 millioner i dag til nærmere 30 millioner innen 2030. Ifølge ChargeUp 2022s rapport "Europe's State of the Industry" utgjør lading på arbeidsplassen allerede 10 prosent av dagens totale bestand, og andelen forventes å øke til 15 prosent innen 2030.

2. Muligheter for arbeidsplassen

La oss se på noen grunner til at arbeidsplassen kan dra nytte av å installere ladestasjoner for elbiler.

Tiltrekke og beholde ansatte som kjører elbil

Åtte timers arbeidsdag er en perfekt anledning til å plugge inn et elektrisk kjøretøy: Kjør inn om morgenen, parker bilen, jobb hele dagen og kjør av gårde med en fulladet elbil. Det er ikke overraskende at lading på arbeidsplassen er det mest populære ladestedet for elbilister, ved siden av lading hjemme.

Det store flertallet av (potensielle) elbilsjåfører er utdannet og de fleste er heltidsansatte, så sjansen er stor for at personene du ansetter (eller ønsker å ansette i fremtiden) faller inn i denne kategorien.

Det kan være interessant å merke seg at nesten 6 av 10 har oppgitt at en arbeidsgiver som tilbyr elektriske firmabiler til sine ansatte, anses som mer attraktiv å jobbe for.

Å tilby ladestasjoner som en frynsegode for de ansatte kan gjøre livet til de ansatte merkbart enklere, gi dem følelsen av at arbeidsgiveren støtter dem i å leve et mer bærekraftig liv og hjelpe dem med å bidra til organisasjonens klimamål på en meningsfull måte.

Å fjerne rekkeviddeangst

Flere elbilister betyr et stadig økende behov for tilstrekkelig antall ladestasjoner. Mangel på tilstrekkelig ladeinfrastruktur er et høna-og-egget-problem, og det holder energiomstillingen tilbake.

I tillegg til den høye(re) prisen på en elbil, oppgis utilstrekkelig ladeinfrastruktur av 40 prosent av potensielle elbilister som en av hovedårsakene til at de ikke har tatt steget over til elektrisk mobilitet. Ladestasjoner for elbiler på arbeidsplassen kan gjøre det mulig for de ansatte å gå over til å kjøre elektrisk, særlig for de som ikke har en hjemmelader (eller mulighet til å installere en).

To men parker elbilene sine utenfor et kontor. Til høyre ser man at en EVBox BusinessLine blir aktivert og klar til å lade.

Reduser virksomhetens karbonavtrykk

Når flere av dine ansatte kjører elektrisk, kan du redusere en av virksomhetens største kilder til karbonutslipp: forretningsreiser og ansattes pendling. Transport er den sektoren som er mest avhengig av fossilt drivstoff, og står for 37 prosent av CO2-utslippene fra sluttbrukssektorene. Å redusere de ansattes karbonavtrykk er nøkkelen til en bærekraftig fremtid (for virksomheten din). Ved å tilby elbillading på arbeidsplassen din kan du aktivt redusere karbonutslippene fra de ansattes daglige pendling og forretningsreiser generelt.

Vis at virksomheten din satser på bærekraft

Å være en del av et selskap med en velkjent satsing på bærekraft er en stolthet, og ladestasjoner for elbiler har en tendens til å skille seg ut - bokstavelig talt. I motsetning til mange andre bærekraftinitiativer er installering av ladestasjoner for elbiler et merkbart bidrag til bygningens fysiske fremtoning. Med en miljøbevissthet som er høyere enn noensinne, vil ladestasjoner for elbiler på parkeringsplassen vise ansatte og gjester at organisasjonen din er opptatt av bærekraft og er klar for fremtiden. Med den nyeste smarte ladeteknologien kan ladestasjoner for elbiler integreres i bygningens energistyringssystem og solcellepaneler på taket for å hjelpe virksomheten din med å bli en foregangsbedrift innen bærekraft.

Ved å tilby elbillading på arbeidsplassen kan du ganske enkelt redusere organisasjonens karbonavtrykk, bli mer energieffektiv og fremskynde veien mot nullutslipp. De kan også få flere ansatte til å kjøre elbil, og dermed få fart på energiomstillingen som helhet.

Selvfølgelig er ikke lading av elbiler (eller elektrisk mobilitet for den saks skyld) løsningen på alle bærekraftsutfordringene, men det er absolutt en vesentlig brikke i et stort puslespill for alles fremtid.

3. Å tilby lading for ansatte

Majoriteten av den globale arbeidsstyrken pendler fortsatt til jobb med bil. Selv i land som regnes som foregangsland når det gjelder bærekraft, som Nederland, kjører over 60 prosent av arbeidsstyrken til arbeidsplassen. Og ifølge EY Mobility Consumer Index 2022 foretrekker én av to nye bilkjøpere (du leste riktig) en elbil. Så å tilby elektrisk mobilitet til de ansatte er ikke bare en smart frynsegode, det er også en nødvendighet.

For mange er imidlertid elektrisk mobilitet fortsatt et fjernt og komplekst konsept. Så hvordan kan virksomheten din utnytte elektrisk mobilitet til å øke medarbeidertilfredsheten og tiltrekke seg og beholde de beste talentene?

1. Tilby elbiler som firmabiler

Ansatte ser på elbiler som et viktig frynsegode. For to år siden hadde bare 20 prosent av befolkningen lyst på en elbil i bedriften. Nå, ifølge vår nyeste forskning, er dette tallet oppe i 57 prosent, og så høyt som tre av fire når vi fokuserer på de som vurderer å bytte. I tillegg kan en elektrisk firmabil spare arbeidsgivere for penger med skattelettelser og insentiver, redusere utslippene og øke de ansattes tilfredshet.

2. Tilby ladestasjoner for elbiler på arbeidsplassen

Å tilby de ansatte en elbil er bare én av måtene virksomheten din kan delta i den elektriske mobilitetsrevolusjonen på. Du kan også installere ladestasjoner på bedriften din. Ifølge våre undersøkelser mener 69 prosent av befolkningen generelt at bedrifter bør tilby kundene ladestasjoner for elbiler - og dette tallet stiger til fire av fem når man fokuserer på (potensielle) elbilister.

3. Tilby å betale for gjestenes og de ansattes ladeøkter

Dette er kanskje ikke det første du tenker på når du tenker på elbillading, men realiteten er at bedriften din sannsynligvis drar nytte av billigere strømpriser enn den generelle husholdningen. Ettersom bedrifter betaler mindre for strøm, er det å tilby å betale for de ansattes ladeøkter en annen ansattfordel som får folk til å snakke. Faktisk mener 70 prosent av de som kjører elbil og 60 prosent av befolkningen generelt at det er en god idé.

4. Tilby å refundere den ansattes lading hjemme

I en verden der grensene mellom jobb og hjem viskes ut, kan du vurdere å utvide ansattgodene dine til også å omfatte hjemmet. Ved hjelp av smarte ladesystemer og integrert programvare er det mulig å sette opp hjemmerefusjon for de ansatte. Selv om litt færre mener at det er en nødvendighet, mener én av to at arbeidsgivere bør dekke ladekostnadene for en firmabil hjemme.

To personers smiler mens de lader elbilene sine med to EVBox BuisnessLine Ladestasjoner.

Selv om vi absolutt mener at det kan være gunstig å investere i ladestasjoner for elbiler på arbeidsplassen din (selvfølgelig gjør vi det, vi er et elbilladeselskap), må du være klar over at etter hvert som det blir mer populært å kjøre elektrisk, kan det å ikke ha nok ladestasjoner tilgjengelig føre til en nedgang i de ansattes tilfredshet; det stikk motsatte av det ønskede resultatet. Ifølge våre undersøkelser mener 68 prosent av elbilistene i dag at det ikke er nok ladestasjoner tilgjengelig på arbeidsplassen.

4. Kan ladestasjoner på arbeidsplassen øke medarbeidertilfredshet?

Vi vet alle at krigen om talentene raser. Selv om vi ikke kommer til å fortelle deg at elbillading er den eneste løsningen for å tiltrekke og beholde topptalenter, tror vi virkelig at det løser en stor utfordring som noen av dine ansatte kan stå overfor.

Elbilister er topptalenter ... og de vil ha klimatiltak

De aller fleste elbilister er heltidsansatte, velutdannede, og rundt én av tre er under 35 år. Høres denne demografien kjent ut? Det burde den... dette er kandidatene virksomheten din er på utkikk etter.

En infografikk av EVBox Mobility monitor 2022 som viser demografien av nåværende elbil kjørere. 36% av elbil kjørere er kvinner, mens 64% er men. 36% av elbil kjørere er mellom 18 og 24 år gammle, 30% er mellom 35 og 54 år gammle, og 32% er 55+ år gammle. 10% av elbil kjørere har lav utdannelse, 38% har mellom utdannelse og 52% har høyere utdannelse. 77% av elbil kjørere eier eller leaser en bil, 23% bruker firmabiler. 72% av elbil kjørere har en jobb, 2% are ikke en jobb men leter etter jobb, 2% har ikke jobb og leter ikke etter en jobb, 1% er fulltids husmor, 21% er i pensjonert, og 2% er studenter. Denne undersøkelsen ar basert på en befolkning av: n=4,028.

Disse arbeidstakerne ønsker handling på bærekraftsområdet. Ansatte blir mer og mer tiltrukket av virksomheter som setter handling bak ordene når det gjelder klimaforpliktelser.

I dag vurderer 58 prosent av arbeidstakerne hvor bærekraftig et selskap er når de bestemmer seg for hvor de skal jobbe. I tillegg sier litt over halvparten av arbeidstakerne at de ikke vil jobbe for et selskap som ikke har sterke sosiale eller miljømessige prinsipper.

Etterspørselen etter bærekraft er enda mer uttalt for Millennials og Gen Z. Det anslås at Millennials vil utgjøre 75 prosent av den globale arbeidsstyrken innen 2025. Disse yngre generasjonene er svært kritiske til organisasjoner som påvirker miljøet negativt. Faktisk vil 70 prosent av Millennials foretrekke å jobbe for et selskap med en sterk bærekraftsprofil.

Fremtidsrettede virksomheter utnytter denne trenden og lar ladingen av elbiler på kontoret demonstrere deres forpliktelser til bærekraft.

Elbilister er frustrerte over mangelen på tilstrekkelig ladeinfrastruktur

Ettersom elbiler fortsatt er en relativt ny teknologi, er ladeinfrastrukturen ikke tilstrekkelig til å dekke dagens etterspørsel fra bilistene - og denne etterspørselen øker raskt.

Hvis dine (potensielle) ansatte kjører elbil, er det stor sjanse for at de er frustrerte over manglende lademuligheter. Dette er en frustrasjon som de tar med seg til arbeidsplassen: bare 32 prosent av elbilistene oppgir at det er et tilstrekkelig antall ladestasjoner på kontoret deres.

Dette gir arbeidsgivere en betydelig mulighet til å løse en vesentlig frustrasjon hos sine ansatte.

Å tilby ladestasjoner for elbiler på arbeidsplassen støtter de ansattes bærekraftige beslutninger

Å tilby lading av elbiler kan gjøre mer enn man kan tro.

Når noen velger å investere i en elbil, gjør de det ofte fordi de føler seg personlig engasjert i klimaendringene og mener at det er viktig for dem å redusere CO2-utslippene fra transport. Ifølge vår undersøkelse sier sju av ti elbilister at miljøhensyn er viktig når de kjøper bil.

De ser elektrisk mobilitet som en løsning på de forestående utfordringene som klimakrisen medfører. Ved å støtte dem i deres beslutning om å velge elektrisk, støtter du en viktig overbevisning de har.

En kvinne sveiper hennes EVBox Nøkkelbrikke på en EVBox Business Line lader utenfor et kontor.

Elbillading på arbeidsplassen gjør det enklere for elbilister å komme tilbake til kontoret

Etter hvert som verden vender tilbake til arbeidsplassen etter noen vanskelige år, leter mange organisasjoner etter måter å insentivere sine ansatte ut av hjemmekontorrutinen. Dette gjelder spesielt siden de aller fleste ikke ønsker å komme tilbake til kontoret på heltid.

I tillegg til å tilby bordtennisbord og frisk frukt, leter virksomheter etter meningsfulle måter å gjøre det så enkelt (og smertefritt) som mulig for elbilkjørende ansatte å komme tilbake til kontoret.

5. Elektrisk mobilitet og din bedrifts bærekraftstrategi

Bærekraft er komplekst. Det finnes ingen universalløsning som kan dirigere planeten vår (eller virksomheten din) mot en bærekraftig fremtid. Det handler om å integrere flere løsninger i et større bilde, som brikkene i et puslespill.

Fra innkjøp, energi- og ressursbruk, avfallshåndtering til transport - det er mange kilder i en organisasjons prosesser som bidrar til klimaendringer. En organisasjons strategi for utslippsreduksjon bør derfor være helhetlig og ta for seg mange ulike aspekter ved organisasjonen. Så hvor bør du begynne?

De tre ulike typene utslipp

Den vanligste måten å se på dette puslespillet på er GHG-protokollen, som setter standarder for å måle og håndtere utslipp. I henhold til protokollen er det tre hovedområder for utslipp for organisasjoner som ønsker å redusere sitt karbonavtrykk:

  • Område 1: Direkte utslipp fra bedriftens anlegg og firmabiler.
  • Område 2: Indirekte utslipp fra energien som kjøpes av en virksomhet.
  • Område 3: Indirekte utslipp fra alle andre aktiviteter, inkludert produktproduksjon, transport og distribusjon, produktbruk og forretningsreiser.

Område 1- og 2-utslippene er de klart mest synlige for en organisasjon - kontoret som kollegaene og kundene dine besøker, kjøretøyene de ansatte kjører, og måten du driver dem på. Ifølge Deloitte er område 1 og 2 det en organisasjon har mest kontroll over, noe som gjør det til et opplagt sted å starte.

Et bilde av en kvinne som stikker in ladekablet in i elbilen sin med sol i bakgrunnen.

Hvordan elbiler reduserer Område 1- og 2-utslipp

Reduksjon av utslipp fra både Område 1 (bedriftsanlegg og kjøretøy) og 2 (innkjøpt energi) kan gjøres på flere måter: gjøre bygninger mer energieffektive, bytte til en leverandør av fornybar energi, generere fornybar energi fra solenergi eller gå over til elbiler.

For eksempel har mange kontorbygninger i USA, Storbritannia og EU innført nye programmer for å gjøre selskapets fasiliteter mer bærekraftige og ta tak i Område 1-utslipp. I tillegg retter mange selskaper også blikket mot elbiler som en løsning på Område 1-utslipp: Siden elbiler ikke slipper ut karbondioksid når de kjører, har de ingen Område 1-utslipp. Avhengig av hvordan strømmen du bruker til å drive dem genereres, har de kanskje heller ikke noen Område 2-utslipp. Dette gjør det til et godt utgangspunkt å investere i overgang til elbiler i en bedriftsflåte.

Etter hvert som teknologien som støtter disse utslippsreduksjonene utvikler seg (for eksempel smart elbillading som kjøretøy-til-nett og dynamisk lastbalansering), begynner disse systemene å integreres med hverandre. Hvis du for eksempel produserer elektrisitet fra solenergi, kan du lade en elbil med 100 prosent fornybar energi, og til og med bruke bilens batteri som en lagringsenhet for å optimalisere bygningens energibruk.

Overgang til elektrisk mobilitet og tilbud om elbillading på arbeidsplassen er derfor en god måte å takle Område 1- og 2-utslipp på. Selv om utslipp fra transport kanskje bare er en brøkdel av hele utfordringen, ser vi på elektrisk mobilitet - og særlig innovasjon innen ladestasjoner for elbiler - som en katalysator for den større energiomstillingen.

Enten du produserer din egen strøm eller er avhengig av strømnettet, kan installasjon av elbilladere være en verdifull del av din bærekraftige forretningsstrategi og bidra til å redusere karbonavtrykket ditt.

6. Har staten insentiver for ladestasjoner på arbeidsplasser?

For å møte den økende etterspørselen og den ujevne utbyggingen av ladeinfrastruktur i dag, tilbyr mange nasjonale myndigheter, byer og kommuner insentiver og tilskudd til ladestasjoner for elbiler.

Disse institusjonene ser installering av ladestasjoner som nøkkelen til å fremskynde innføringen av elbiler og støtte energiomstillingen. På den ene siden vil utbredelsen av elbiler være begrenset inntil tilstrekkelig ladeinfrastruktur blir tilgjengelig, og på den andre siden krever investeringer i infrastruktur større sikkerhet om utbredelsen av elbiler. Det er det EU kaller et høna-og-egget-problem. Ved å tilby insentiver til organisasjoner og enkeltpersoner for å installere flere ladestasjoner, fremskynder myndighetene endringen.

Takket være disse insentivene kan det dessuten bli billigere enn du tror å installere ladestasjoner for elbiler på arbeidsplassen. Avhengig av hvor du bor og hvor utbredt elbiler er i din region, vil de tilgjengelige insentivene eller tilskuddene (selvsagt) variere. De er imidlertid vanligvis delt inn i to forskjellige kategorier:

  • Bolig. For installasjon av ladestasjoner ved boliger, leilighetsbygg og boligkomplekser av privatpersoner eller selskaper.
  • Kommersielle. For montering av ladestasjoner - inkludert DC-hurtigladestasjoner - på kommersielle eiendommer som kontorer, serveringssteder, supermarkeder, bensinstasjoner og kommersielle parkeringshus.
Et bilde av en elbil som lader.

Mens noen myndigheter fokuserer utelukkende på privat lading, har mange tilskuddsordninger rettet mot kommersiell bruk. For eksempel:

Ved å tilby ladestasjoner for elbiler på kontoret kan du også løse en av de viktigste utfordringene ved overgangen til elektrisk mobilitet: høna-og-egget-problemet. Og som vi har diskutert ovenfor, er elektrisk mobilitet i seg selv en katalysator for den større energiomstillingen. På denne måten vil du ikke bare tilby et flott personalgode eller redusere organisasjonens karbonavtrykk, du vil også aktivt fremskynde en fremtid uten karbonutslipp.

7. Hva er den beste elbilladeren for arbeidsplassen?

Selv om alle elbilladere kanskje ser like ut, finnes det i praksis mange forskjellige alternativer på markedet i dag. Det finnes for eksempel ladestasjoner som leverer strøm raskt, og andre som leverer den mer effektivt. Noen leverer bare strøm, mens andre integreres med programvare for ladestyring og har en rekke smarte ladefunksjoner. I tillegg kan du i teorien bare koble en elbil til en stikkontakt hjemme, så er de i det hele tatt nødvendige?

Det enkle svaret er at du trenger en ladestrategi for arbeidsplassen. Med så mange ulike alternativer tilgjengelig er det vanskelig å vite hva som er best for din arbeidsplass. Som forbrukere har vi ofte en tendens til å velge den raskeste, nyeste eller mest avanserte teknologien innenfor budsjettet vårt. Når det gjelder lading på arbeidsplassen, er det imidlertid ikke sikkert at dette er riktig tilnærming. Før du bestemmer deg for en ladeløsning, er det viktig å stille de riktige spørsmålene.

Her er de viktigste spørsmålene du bør stille virksomheten din for å finne den riktige ladestasjonen for elbiler til arbeidsplassen din:

1. Hvor viktig er ladehastigheten for ladestasjonene på arbeidsplassen?

Hvor raskt du vil at sjåførene skal lade, er den viktigste faktoren når du vurderer hvilken ladestasjon som passer virksomhetens behov. Avhengig av effekten kan det ta mindre enn 15 minutter å lade en bil eller opp mot 24 timer. Her er en oversikt over ladetider og -hastigheter for en av de vanligste elbilene på veien: Tesla Model 3.

Utgangseffekt

Ladetid

AC / DC

2.3 kW

24t 00m

AC

3.7 kW

14t 45m

AC

7.4 kW

7t 20m

AC

11 kW

5t 00m

AC

22 kW

3t 45m

AC

50 kW

1t 15m

DC

150 kW

27m

DC

Vi anbefaler generelt at arbeidsplasser velger et sted mellom 11 kW og 50 kW. Det er imidlertid ganske vanlig at bedrifter også tilbyr flere ladehastigheter for å imøtekomme ulike typer gjester. Husk at hvis du velger å tilby hurtigladestasjoner (alt over 22 kW), tilbyr du DC-lading. Finn ut forskjellen mellom AC- og DC-ladestasjoner her.

2. Ønsker du å tilby elbillading som en gratis eller betalt tjeneste?

Selv om det har sine fordeler å tilby elbillading som et personalgode, er en annen tilnærming som noen bedrifter har, å tilby lading som en betalt tjeneste. Noen velger til og med å gjøre ladestasjonene tilgjengelige for allmennheten. Dette kan gi bedriften en ekstra inntektskilde, kompensere for installasjonskostnadene og utjevne strømprisen. Med en intelligent ladestasjon er det dessuten mulig å gjøre en hybrid av begge deler: la gjestene betale markedspris og samtidig tilby lading gratis eller til redusert pris for de ansatte. Finn ut mer om forretningsmodeller for elbillading her.

To men lader elbilene sine med to EVBox Business Line på en solrik dag.

3. Hvor mange ladestasjoner har du behov for?

Med tanke på den raske utbredelsen av elektrisk mobilitet vil det ikke ta lang tid før flere av dine ansatte kjører elektrisk (spesielt hvis du begynner å tilby elbillading som et personalgode). Derfor er det viktig å tenke på skalerbarhet helt fra begynnelsen. Hva er for eksempel den elektriske lastekapasiteten til anlegget der du ønsker å tilby elbillading, og er det verdt å oppgradere det? Er det plass til flere ladestasjoner i fremtiden? Med tanke på den betydelige investeringen det er å installere elbilladere, er det viktig å vurdere hvordan arbeidsplassens ladebehov vil utvikle seg i fremtiden.

4. Trenger du programvare for styring av ladestasjoner?

Hvis du bare vil tilby én gratis ladestasjon på kontoret, kan det være tilstrekkelig med et enkelt støpsel og en ladestasjon. Men hvis du er ute etter en mer avansert ladeløsning, trenger du sannsynligvis et ladestyringssystem. Programvare for ladeadministrasjon gjør det mulig for organisasjoner å administrere flere ladestasjoner på flere steder, fastsette ladetariffer, beskytte anleggets strømnett, øke energieffektiviteten, koble til lokale fornybare energikilder, automatisere fakturering og effektivisere oppgjør og/eller rapportering.

5. Hva er restriksjonene eller begrensningene for ditt spesifikke område?

Avhengig av ladekravene dine kan det hende du må involvere anleggseiere og vurdere lokale myndigheter med tanke på tillatelser eller reguleringskrav. Hvis virksomheten din opererer på forskjellige steder, er det viktig å behandle hvert sted som et eget prosjekt, ettersom de sannsynligvis har forskjellige krav og begrensninger. Ved å forstå begrensningene og bekymringene til viktige aktører fra begynnelsen, kan du unngå kostbare forsinkelser i fremtiden.

6. Hva med etter kjøpet av din kommersielle ladestasjon for elbiler?

En ladestasjon er ikke en engangsinvestering - men snarere en tjeneste som må holdes i gang. Akkurat som all annen type maskinvare trenger ladestasjoner for elbiler vedlikehold og pleie for å unngå ubehagelige overraskelser. Det er viktig å finne en partner som tenker langsiktig, både når det gjelder stasjonsgaranti og en rekke ettersalgstjenester, inkludert igangkjøring, støtte og vedlikehold. Ladestasjoner er tross alt bare verdifulle hvis de er oppe og går.

Hvordan ser fremtiden ut for lading av elbiler på arbeidsplassen?

Etterspørselen etter ladestasjoner på arbeidsplassen øker. Etter hvert som flere forbrukere omfavner elektrisk mobilitet, forventes denne trenden å fortsette. Det er egentlig en enkel ligning: Flere elbiler på veien betyr større behov for ladestasjoner. Men hvis vi graver litt dypere i denne ligningen, ser vi at sjåførene absolutt har en preferanse for hvor de ønsker å lade.

Ifølge vår årlige bransjerapport, Mobility Monitor, ønsker elbilister å lade på jobben. Imidlertid oppgir bare 32 prosent av dagens elbilister at det finnes et tilstrekkelig antall ladestasjoner på arbeidsplassen.