Elbillading i Amsterdam

Amsterdam er én av verdens ledende byer i elektrisk transport. Byen har satt det ambisiøse målet om å bli en nullutslippsby innen 2025.

Elbillading i Amsterdam

Amsterdam er én av verdens ledende byer i elektrisk transport. Byen har satt det ambisiøse målet om å bli en nullutslippsby innen 2025.

2.000 ladepunkter

20.000 elbilister

400 helelektriske drosjer

30.000 ladeøkter / måned

Suksesshistorien til Amsterdam

Om Amsterdam City

Amsterdam er én av verdens ledende byer i elektrisk transport. Amsterdam ble kåret til Europas innovasjonshovedstad i 2016, og er et Living Lab for forskningsinstitutter, bedrifter og oppstartsbedrifter. Ved å bringe disse tre sammen, fostrer man en by med innovative løsninger for ren og bærekraftig transport som sikter på å forbedre luftkvaliteten og folkehelsen. Dermed har Amsterdam satt det ambisiøse målet om å bli en nullutslippsby innen 2025.


Hvorfor går Amsterdam City over til å være elektrisk?

For å kunne nå 2025-planen betyr det at all motorisert veitrafikk enten må bli ren (inkludert lastebiler, busser og private personbiler) eller utslippsfri (inkludert drosjer, varebiler, mopeder og ferger). I dag er Amsterdam hjem til nesten 19 000 elbilister og byen tilbyr rundt 400 helelektriske drosjer og 300 helelektriske Car2Go-biler for å hjelpe lokalbefolkningen og turister med å komme seg rundt i byen.

Byen investerer i enda flere insentiver, støtte og regelverk for at alle skal gå over til elbiler. Noen initiativer: parkeringsprivilegier for utslippsfrie drosjer, rene soner for å holde bensindrevne kjøretøy ute, subsidier til bilflåter og private eiere og ingen av parkeringstillatelser for bensindrevne kjøretøy. I tillegg planlegger byen en utvidelse av ladeinfrastruktur. Dette prosjektet blir ivaretatt av et samarbeid mellom energiselskapet Nuon, installasjonspartneren Heijmans og ladestasjonsleverandøren EVBox.


Rollen av ladeinfrastruktur for å drive mobilitet

Amsterdam signerte i 2016 en ny sjuårskontrakt med Nuon/Heijmans for utrullingen av ny ladeinfrastruktur. Denne kontrakten utnevnte EVBox til den viktigste leverandøren av ladestasjoner. Avgjørende for dette anbudet var å bygge et ladenettverk som kan imøtekomme fremtidige innovasjoner og nye standarder.

"Den modulære utformingen av EVBox ladestasjoner passerte disse kravene. EVBox vil spille en viktig rolle i utvidelsen og innovasjonen av ladeinfrastrukturen i Amsterdam." - Bart Vertelman, Projektleder, Amsterdam Electric.

Før dette fornyede samarbeidet hadde EVBox allerede hjulpet byen med å installere rundt 1500 ladepunkter i byen. Disse ladepunktene genererte mer enn to millioner rene kilometer med kjøring fra omtrent 30 000 ladeøkter hver måned.

I de kommende årene vil et nettverk av smarte ladepunkter og hurtigladere bli installert i det offentlige. Kommersielle virksomheter og leilighetsbygg installerer ladeanlegg for å kunne tilby ladeinfrastruktur utenfor det offentlige. Ladedata overvåkes for å definere bruksmønstre til forskjellige elbilister, samtidig som man kan se hvor mange ladere som er nødvendige på hvilke steder.

Med en betydelig økning i elektrisk mobilitet har genereringen og forvaltningen av ren energi blitt én av topprioritetene for Amsterdam. All strøm som trengs for de offentlige ladepunktene produseres for tiden fra lokale vindmøller. I tillegg har byen som mål å øke lokal produksjon av solenergi fra 5000 til 92 000 husstander i løpet av de neste tre til fire årene.

"Smart Charging lar alle lade rimelig og tilstrekkelig uten å overbelaste strømnettet. Det vil spille en avgjørende rolle for våre energiovergangsmål." - Bart Vertelman, Projektleder, Amsterdam Electric.

Lær mer om offentlig lading

Si ifra hvis du ser etter å bygge eller utvide din bys ladeinfrastruktur for elektrisk transport.

Kontakt oss