Sameiet Grefsenkollveien lader med EVBox

For å gjøre livet enklere for beboerne som eier en elbil ved Sameiet Grefsenkollveien ble 38 EVBox BusinessLine ladestasjoner installert.

Sameiet Grefsenkollveien lader med EVBox

For å gjøre livet enklere for beboerne som eier en elbil ved Sameiet Grefsenkollveien ble 38 EVBox BusinessLine ladestasjoner installert.

38 EVBox BusinessLine ladestasjoner

65 Parkeringsplasser

EVBox BusinessLine Ladekapasitet fra 3.7 kW - 22 kW

Insentiv Tilskudd fra kommunen

Suksesshistorien til Sameie Grefsenkollveien

Hvem er sameiet Grefsenkollveien?

Boligsameiet ligger på Grefsen i Nordre Aker bydel i Oslo. Sameiet ligger rett ved marka med gode muligheter for beboerne til å gå på ski, gå tur, sykle eller delta på andre fritidsaktiviteter i naturen. Sameiet ble etablert i 2011 og er et middels stort sameie med 57 boligenheter og 65 parkeringsplasser. Siden buss er eneste alternativ for kollektivtransport for beboerne i dette området, er det viktig for mange av dem å ha egen bil.


Hvorfor valgte Sameiet Grefsenkollveien å installere ladestasjoner?

I 2016 bestemte en beboer å skaffe seg en elbil, men innså at han trengte en ladestasjon for å kunne lade på en enkel og effektiv måte. Han meldte seg til styret og sendte rundt et skriv til beboerne med spørsmål om noen flere var interessert i elbilladeinfrastruktur. Han var ikke den eneste: Halvparten av garasjeeierne meldte sin interesse og dermed ble 30 av de 65 parkeringsplassene tilkoblet ladeinfrastruktur, og ytterligere åtte som ble etterinstallert.

“Hvis jeg ikke hadde startet prosessen med å få på plass ladeinfrastruktur i 2016 hadde det garantert vært flere som hadde krevd handling senere. Hvis det ikke var noe felles ladeanlegg så måtte hver og en ha ordnet sin egen løsning og det hadde bare blitt rot.” - Aleksander Kjølberg, Styreleder Sameiet Grefsenkollveien

En av grunnene til at så mange var interessert i å installere ladeanlegg uten å ha kjøpt elbil i forkant var at man bare får tilskudd fra kommunen (les mer om insentiver) ved kontraktinngåelse, og da ville det vært dyrere å etterinstallere. En annen grunn var at det lønner seg å ha ladeanlegg på plass som investering for fremtiden. For det tredje så bestemte halvparten av beboerne seg for å installere et ladeanlegg på grunn av de mange insentivene man får fra staten, blant annet fritak fra kjøpsavgiften. Til slutt så var det et økonomisk spørsmål: Har du billig strøm så er det rimeligere å kjøre.

“Myndighetene har lagt opp til at man skal gå over til elbil. Vi installerte ladeanlegget fordi det var et behov, fordi folk etterspurte det.” - Aleksander Kjølberg, Styreleder Sameiet Grefsenkollveien

Hvorfor bestemte Grefsenkollveien for å bruke EVBox?

Sameiet Grefsenkollveien lette etter en leverandør som kunne installere et helhetlig ladeanlegg, som hadde et system som kunne snakke sammen. Videre ville de ha et system som ladet effektivt og noe man kunne bygge videre på. Samtidig ville sameiet ha et anlegg som kunne fordele strømkapasiteten til alle 30 elbiler hvis de ladet på samme tidspunkt. EVBox oppfylte de kriteriene forteller Aleksander Kjølberg, styreleder for Sameiet Grefsenkollveien.

“Tilslutt var det totalpakken som EVBox leverte som gjorde at EVBox ble valgt.”

Sameiet Grefsenkollen er veldig fornøyde med ladeanlegget levert av EVBox. Én av grunnene er at hvis det er noen problemer med ens egen boks eller man har en gjest på besøk, så kan man etter avtale bruke ladeboksen til naboen eller en annen i sameiet, siden det er ladebrikken som bestemmer hvem som får regningen. Aleksander Kjølberg, styreleder for Sameiet Grefsenkollveien forklarer:

“Det er veldig greit å ha et felles system hvor man kan lade hos alle ladeboksene med ladebrikken fra EVBox, slik at man ikke trenger å tenke på hvem som har ladet hvor og til hvor mye.”

EVBox tilbyr muligheten til å betale for det man lader, ikke en fast pris i måneden, uavhengig av hvor mye man lader. De som valgte å installere, men som ventet med å skaffe seg elbil, de ville ikke betale noen kostnader for noe de ikke brukte. Derfor var ladepakken EVBox leverte perfekt for Sameiet Grefsenkollveien.

Deler du parkeringsplass med andre?

Vi hjelper leilighetskompleks, borettslag og sameier, og parkeringsanlegg med å administrere ladestasjoner på en kostnadseffektiv måte.

Få et gratis tilbud