Select your location to see tailored content for your region

North America

Hvor lang tid tar det å lade en elbil hjemme? 

Finn ut hvor lang tid det tar for en elbil å lade hjemme, og lær hva som avgjør hastigheten på ladingen.

1. Det største spørsmålet for elbilister

I gjennomsnitt - og avhengig av mange ulike faktorer - tar det mellom tre og ti timer å lade en elbil hjemme med en ladestasjon.

En av de største fordelene med elbiler sammenlignet med tradisjonelle bensindrevne biler er at de kan lades nesten hvor som helst, også hjemme.

Etter hvert som hjemmelading blir mer og mer vanlig, er det å vite hvor lang tid det tar å lade elbilen en av de viktigste faktorene for elbilistene. Faktisk mener fortsatt 42 % av elbilistene at det tar for lang tid å lade elbilen.

Så hvor rask er egentlig en hjemmelader for elbiler? Og hvilke faktorer påvirker hastigheten? Denne artikkelen gir svar på disse spørsmålene og forklarer hvilke faktorer som påvirker hvor raskt en ladestasjon kan lade en elbil hjemme.

En elbil med tilkoblet lader som viser bilens ladeinnsikt.

2. Hvor lang tid tar det å lade en elbil hjemme?

Som du kanskje har gjettet, avhenger en elbils ladehastighet i stor grad av en rekke faktorer, blant annet ladestasjonens yteevne, bilens batteristørrelse og din kjøreadferd. Selv om det er vanskelig å forutsi spesifikke tall, kan vi se på gjennomsnittstallene for å få en pekepinn.

For eksempel vil en gjennomsnittlig elbil med et batteri på 64,2 kWh ta mellom 3 og 10 timer å lade opp, avhengig av laderens effekt. Nedenfor ser vi nærmere på hvilke faktorer som påvirker ladehastigheten.

3. Hva bestemmer ladehastigheten til en hjemmelader for elbiler?

Utgangseffekt

Den klart viktigste faktoren for ladehastigheten er ladestasjonens utgangseffekt, med andre ord hvor mye strøm den kan levere til elbilens batteri. Generelt gjelder det at jo høyere effekt, desto raskere kan en hjemmelader lade elbilen.

Hjemmeladere har vanligvis en effekt på 7,4, 11 eller 22 kilowatt (kW). Det kan likevel hende at du ikke kan installere en 22 kW- eller 11 kW-hjemmelader, avhengig av det nasjonale strømnettet eller strømkretsen i hjemmet ditt, så det er verdt å undersøke hvilke begrensninger som gjelder der du bor før du velger en ladestasjon.

Men selv om du kan installere den raskeste hjemmeladeren for elbiler, kan det hende at det ikke er nødvendig, siden bilen din kanskje ikke engang er i stand til å utnytte den høye effekten. Eller så er det ikke sikkert at ladeadferden din tilsier at du trenger en så rask lader som mulig.

Anta for eksempel at du pendler til jobb på dagtid og lader elbilen din over natten. Selv den tregeste hjemmeladeren på 7,4 kW vil gi nok strøm til å lade en mellomstor elbil til 80 prosent på mindre enn 8 timer.

Den faktiske ladetiden varierer selvsagt betydelig fra kjøretøy til kjøretøy og kan påvirkes av en rekke faktorer som vi diskuterer nedenfor. Tabellen nedenfor gir en oversikt over ladetider for ulike effektuttak og batteristørrelser.

Gjennomsnittlig ladetid for en elbil

Type elbil
Liten elbil
Medium elbil
Stor elbil
Gjennomsnittlig batteristørrelse (til høyre)

Effekt (nedenfor)

25kWh
50kWh
75kWh
7.4kWh
3t 34min
7t 45min
10t
11kWh
2t
5t 15min
6t 45min
22kWh
1t
3t
4t 30min

Omtrentlig tid det tar å lade batteriet fra 20 prosent til 80 prosent ladetilstand (SoC). Kun for illustrative formål: Gjenspeiler ikke eksakte ladetider.

Batteristørrelse

Selv om det kan virke innlysende, er størrelsen på elbilens batteri en annen avgjørende faktor for hvor lang tid det tar å lade den. Du er kanskje ikke klar over det, men elbiler har et enormt utvalg av batteristørrelser, fra bare 21,3 kWh for Fiat 500e til 118 kWh for Lucid Air.

Jo mindre batteriet er, desto raskere lader elbilen ved en gitt effekt, og omvendt. Fiat 500e lades for eksempel opp til 80 prosent på under 2 timer med en 7,4 kW hjemmelader, mens det tar rundt 10,5 timer for Lucid Air å oppnå samme ladenivå.

Siden batteristørrelsen kan påvirke ladetiden, er det viktig å sjekke på forhånd hvor stort batteri elbilen din har. For eksempel vil en Porsche Taycan (93,4 kW) eller Tesla Model S (100 kW) kreve betydelig mer strøm og dermed tid til lading enn en Nissan Leaf (62 kW) eller en Renault Zoe (54,7 kW).

En far viser barnet sitt ladestatus på smarttelefonen mens bilen lades.

Ladestatus

Hvis du noen gang har forsket på elbiler, har du kanskje hørt begrepet ""state of charge"" eller "SoC". Et batteris ladetilstand er i bunn og grunn bare mengden strøm det inneholder i forhold til den totale kapasiteten - med andre ord prosentandelen energi som er tilgjengelig på et gitt tidspunkt.

På grunn av måten batterikjemien fungerer på, vil et batteri med lav ladetilstand, for eksempel 20 % eller lavere, kunne motta en mye høyere effekt enn et batteri med høy ladetilstand.

Selv om hjemmeladere (AC) ikke justerer effekten like mye som offentlige hurtigladere, må de likevel redusere effekten etter hvert som batteriet nærmer seg fulladet. Derfor tar det ofte mye lengre tid å gå fra 80 til 100 prosent enn fra 40 til 60 prosent. Offentlig hurtiglading (DC) ligner på dette, men hurtigladere justerer effekten mye mer proaktivt for å lade opp bilen raskt ved lave ladetilstander.

En infografikk som viser forskjellen mellom AC- og DC-ladekurver.

Bilens ladekapasitet

I tillegg til bilens ladetilstand og batterikapasitet er bilens ladekapasitet et annet viktig aspekt som bestemmer ladehastigheten. Denne bestemmes av den maksimale effekten som den innebygde omformeren kan håndtere, og kan begrense hvor raskt bilen kan lade.

Selv om de fleste biler kan lade med 7,4 kW og 11 kW, er det for eksempel mange elbilmodeller som ikke har en innebygd omformer som kan lade med 22 kW. Selv om hjemmeladeren din kan lade med 22 kW, er det derfor ikke sikkert at du kan bruke all denne effekten hvis elbilen din ikke er kompatibel.

Kjøreadferd

Den viktigste faktoren som påvirker batteriets ladetilstand, og dermed hvor mye strøm det er i stand til å levere på et gitt tidspunkt, er kjøreatferden din, nærmere bestemt hvor mye du kjører. Avhengig av hvor langt du pendler, kan det hende du må lade bilen hver dag, annenhver dag eller bare et par ganger i uken.

Med tanke på at en elbil i gjennomsnitt bruker 0,20 kWh per kilometer, kan vi se nærmere på det gjennomsnittlige strømforbruket en hjemmelader krever for å dekke den daglige pendlingen til nordmenn.

I følge SSB kjører nordmenn i gjennomsnitt 11 900 km per år, eller 32 km hver dag. Det betyr at hvis vi tar utgangspunkt i den gjennomsnittlige elbilens energiforbruk, vil en hjemmelader bruke rundt 6,4 kWh per dag for å dekke kjøringen. Dette ville tatt 52 minutter å lade med en hjemmelader med 7,4 kW styrke, 34 minutter med en 11 kW-lader, og 17 minutter med en ladestasjon med 22 kW styrke. 

A woman driving her electric car on the road during a sunny afternoon.

Værforhold

Til slutt kan omgivelsene, for eksempel temperatur, påvirke ladehastigheten. Dette skyldes at batteriene fungerer optimalt i et smalt temperaturområde, omtrent mellom 20-25 °C. Alt som er vesentlig høyere eller lavere, kan påvirke ladetiden negativt.

Hvis temperaturen er for høy eller for lav, må bilen bruke noe av energien fra ladingen til å varme opp eller kjøle ned batteriet, noe som reduserer energimengden som faktisk brukes til å lade batteriet. I noen tilfeller reduserer bilens batteristyringssystem (BMS) til og med ladeeffekten for å beskytte batteriet, noe som gjør at ladingen går enda saktere.

Derfor vil du kanskje merke at ladingen går saktere i sommer- og vintermånedene, når temperaturen er lengst unna det ideelle. Dette avhenger selvsagt i stor grad av hvor laderen er installert, og det er ikke sikkert at du vil merke noen stor forskjell hvis den for eksempel er montert i en garasje.

En mann kobler elbilladeren sin til ladestasjonen som er montert utenfor hytteveggen, mens elbilen står parkert foran den snødekte veien.

4. Hva mer bør du vite om hjemmelading av elbiler?

I motsetning til fylling av drivstoff på en bensinbil er ladehastigheten en viktig faktor for elbiler. Ladehastigheten varierer avhengig av en rekke faktorer, men den viktigste faktoren er ladeeffekten som hjemmeladeren gir.

Med en hjemmeladestasjon kan du lade mye raskere enn uten. Men det er mer enn det. Vi har laget en komplett og gratis guide (på engelsk) som forteller deg mer om hjemmeladere, gjennomsnittsprisen, hvordan du installerer en hjemmelader, hvorfor det er det tryggeste alternativet og andre faktorer du bør ta hensyn til.