Select your location to see tailored content for your region

North America

Hvor mye strøm bruker en elbil?

Finn ut nøyaktig hvor mye strøm som trengs for å lade elbilen, og hvor mye det koster å lade elbilen hjemme.

I Norge har elektrisk mobilitet vært populært lenge. Nå øker populariteten også i resten av verden, til tross for - eller kanskje på grunn av - energikrisen. Selv om energikostnadene øker over hele linjen, har strømprisene en tendens til å være mer stabile og svinge mindre sammenlignet med bensin og diesel, noe som gjør elektrisk mobilitet til et attraktivt alternativ for mange.

Å lade hjemme er det desidert mest populære stedet blant elbilister i dag, men hvordan påvirker hjemmelading strømforbruket ditt og dermed strømregningen din?

Undersøkelser vi nylig har gjennomført, viser at 65 % av elbilistene mener at energieffektivitet er den viktigste faktoren når de skal kjøpe en hjemmelader, så hvor effektive er laderne egentlig?

I denne artikkelen ser vi nærmere på energiforbruket til en hjemmelader for elbiler og hvilke faktorer som påvirker det.

Hvor mye strøm bruker en hjemmelader for elbiler?

Nøyaktig hvor mye strøm en hjemmelader trenger, avhenger av batteristørrelsen på elbilen og kjøremønsteret ditt. Enkelt sagt: Hvis du ikke kjører så mye, vil du bruke mindre strøm enn noen som gjør det.

Det er derfor vanskelig å presentere et nøyaktig tall som passer for alle. Men for å gi deg en generell - og likevel noenlunde nøyaktig - idé kan vi se på gjennomsnittstallene.

Ladekabel koblet til en elbil med en skjerm på siden som viser elbillading og at bilen er 80% ladet.

Gjennomsnittlig energiforbruk per kilometer

Med tanke på elbilens gjennomsnittlige energiforbruk på 0,20 kilowattimer (kWh) per kilometer, kan vi se på hvor mye energi som kreves for å dekke den daglige pendlingen til nordmenn.

Gjennomsnittlig kjøreavstand i Norge

I følge SSB, kjører nordmenn i gjennomsnitt 11 900 km hvert år, eller 32 km hver dag. Hvis vi tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig elbils energiforbruk, vil en hjemmelader bruke rundt 6,4 kWh per dag for å lade bilen for å fylle opp rekkevidden.

Hvis man plusser dette sammen blir det 109.3 kWh per måned og 2380 kWh per år.

Gjennomsnittlig kjøreavstand i EU

Selv om kjørevanene varierer betydelig fra land til land i Europa, ligger gjennomsnittet i EU ganske mye lavere enn i Norge, med rundt 4529 km per år eller 12,41 km per dag. I dette tilfellet vil en hjemmelader bruke rundt 2,48 kWh per dag, eller 74,40 kWh per måned og 905,20 kWh per år.

Perspektivet til en sjåfør som kjører på en motorvei mens solen går ned

Forenklet sammenligning

For å sette disse tallene i perspektiv, bruker en gjennomsnittlig vaskemaskin ca. 2,1 kWh. Det betyr at det å lade elbilen i henhold til et norsk forbruk tar like mye strøm som å kjøre vaskemaskinen i ca. 3 timer per dag. 

Disclaimer: Disse tallene varierer basert på individuelle situasjoner og kjøreatferd og er ment å gi et grovt estimat av energiforbruket. De er ikke representative for en virkelig situasjon.

Hvor mye koster det å lade en elbil hjemme?

Som du sikkert har skjønt av det ovennevnte, bruker elbillading en betydelig mengde energi, noe som reiser spørsmålet: Hvor mye koster det egentlig å lade en elbil hjemme?

I likhet med energiforbruket avhenger det av flere faktorer, for eksempel den daglige kjørelengden og strømprisene, som varierer sterkt fra land til land, fra region til region og fra strømselskap til strømselskap. Generelt kan du imidlertid beregne kostnadene ved å lade bilen ved å multiplisere mengden energi som brukes med prisen per kWh hjemme.

Hvor mye koster det å fullade en elbil?

Gitt at den gjennomsnittlige strømprisen per kWh i Norge er 1,82kr, koster det deg 112,84 kr å fullade en Nissan Leaf (62 kW). Å fullade en Tesla Model S (100 kW) koster 182 kr. 

En kvinne sitter på sin grå sofa med pcen sin på bordet. Hun holder en kvittering i en hånd og bruker laptopen til å regne på utgiftene.

Hvor mye koster det å fylle opp den daglige gjennomsnittlige rekkevidden til en elbil?

For å kjøre de nevnte 32 kilometerne hver dag, vil en elbil i gjennomsnitt koste deg 11,60 kr på strømregningen. 

Det er selvsagt verdt å huske på at strømkostnadene varierer sterkt mellom land, landsdeler og strømselskaper, så de faktiske prisene i ditt område kan være svært forskjellige.

Disclaimer: Disse tallene varierer avhengig av individuelle situasjoner og kjøreatferd, og er ment å gi et grovt estimat av energiforbruk og kostnader. De er ikke representative for en virkelig situasjon. I tillegg har vi tatt utgangspunkt i de offisielle gjennomsnittstallene som var tilgjengelige da denne artikkelen ble skrevet.

Må jeg oppgradere målerboksen for å kunne lade elbilen hjemme?

Å lade en elbil hjemme er en svært energikrevende aktivitet som lett kan sette strømkretsen under press hvis den ikke håndteres riktig. Å installere en hjemmeladestasjon for å lade bilen er imidlertid utvilsomt den sikreste måten å gjøre det på, siden hjemmeladere for elbiler er spesielt konstruert og koblet til hjemmet ditt for å håndtere den høye belastningen ved elbillading.

Siden elbillading er en såpass energikrevende aktivitet, kan du spørre deg selv om det er nødvendig å oppgradere det elektriske anlegget i boligen, og spesielt målerboksen.

Og svaret på det spørsmålet, som på mange andre, er: Det kommer an på.

Hvis måleren din er av nyere dato, kan det hende at den kan håndtere den økte kapasiteten uten oppgraderinger. Men selv om målerboksen er eldre, er det ikke sikkert at du trenger å oppgradere den, avhengig av situasjonen din.

En installatør som jobber forsiktig i et strømskap

Dynamisk Lastbalansering

De fleste moderne elbilladere for hjemmet kommer med smarte ladefunksjoner som regulerer energiforbruket og sikrer at det holder seg på et optimalt nivå. En av disse funksjonen er dynamisk lastbalansering, som automatisk justerer strømmen i huset ditt. 

Ved å overvåke belastningen på kretsen og justere strømforbruket til elbilen slik at den aldri bruker mer enn et sikkert maksimum, kan dynamisk lastbalansering forhindre at du må oppgradere målerboksen.

Alt avhenger selvsagt av de spesifikke forholdene i hjemmet ditt og hvilken type elbillader du har, og må diskuteres med en installatør, men det kan spare deg for dyre installasjons- og oppgraderingskostnader.

Et elektrisk tårn foran skyer på himmelen

Elektrisk mobilitet er allerede vanlig i Norge, og det med god grunn. Elbiler er ikke bare billigere i drift enn bensin- og dieselbiler, men hjemmelading gir også en helt ny komfort. I tillegg til dette finnes det også insentiver og andre avgiftsfordeler knyttet til å kjøpe og eie elbil i Norge. 

Mengden strøm som brukes av en ladeboks i hjemmet til å forsyne elbilen med strøm, varierer sterkt avhengig av kjøremønster og batteristørrelse, men i det store og hele er det relativt energikrevende og bør tas i betraktning når du vurderer å lade bilen hjemme.

Etter å ha satt deg inn i det gjennomsnittlige strømforbruket til elbiler og beregnet hvor mye hjemmelading vil øke strømregningen din, vurderer du kanskje å skaffe deg en elbil. I så fall har du sikkert flere spørsmål. Les vår gratis og omfattende guide (på engelsk) for å finne ut alt du trenger å vite om hjemmeladestasjoner, fra pris og gjennomsnittlig ladetid til hvordan du får en installert.