Select your location to see tailored content for your region

North America

Het opladen van elektrische auto’s en de kansen voor tankstations

Leer alles over het aanbieden van snelladers voor elektrische auto’s en maak jouw tankstation klaar voor de toekomst.

Nieuwe zakelijke kansen

Tankstations en elektrisch vervoer

Hoe je het ook bekijkt, het is duidelijk dat elektrische auto’s een prominente rol spelen in het vervoer van morgen. De elektrische automarkt groeit snel en het aantal mensen dat elektrisch rijdt, zal ook in de komende jaren exponentieel blijven groeien. Over de hele wereld zijn overheden en autofabrikanten bezig om brandstofauto’s volledig uit te faseren. En nu steeds meer auto’s elektrisch worden, groeit ook de behoefte aan een snelle en betrouwbare laadinfrastructuur.

Deze gids laat zien waarom tankstations perfect gepositioneerd zijn om van deze marktverschuiving te profiteren.

20

miljoen elektrische auto's in 2022

140

miljoen elektrische auto's in 2030

3350%3

marktaandeel elektrische auto's in 2030

1. Elektrisch rijden wordt de nieuwe norm

De opkomst van elektrisch rijden heeft de aandacht getrokken van tankstations. In eerste instantie verwierpen sommigen het als een tijdelijke trend. Anderen beschouwden het als een onrealistische en onbereikbare technologie die maar weinig mensen zouden willen en nog minder zich konden veroorloven. Bijna niemand zag elektrisch rijden als het begin van een ​​revolutie in de mobiliteitsindustrie. Nu, een aantal jaar later, denken we daar heel anders over.

We gingen van één miljoen elektrische auto’s in 2016 naar bijna 20 miljoen vandaag. In de komende 10 jaar zal dit aantal alleen nog maar verder toenemen. De verwachting is dat er tegen 2030 meer dan 200 miljoen elektrische auto's, bestelwagens, vrachtwagens en bussen op de weg zullen rijden.

De snelle transitie naar elektrisch rijden wordt gedreven door zowel consumentengedrag, duurzame bedrijfsvoering, overheidswetgeving en subsidies, als door de mentaliteit van autofabrikanten.

Hieronder onderzoeken we hoe de transitie naar elektrisch rijden in elkaar zit door aandacht te besteden aan al deze individuele factoren.

Een moderne auto die razendsnel rijdt in de avond. De lichtstralen op de achtergrond weergeeft de snelheid.

Personenauto’s

Meer dan 50 procent van de consumenten die op dit moment een nieuwe auto willen kopen, overweegt voor een elektrisch exemplaar te gaan. Of dat nu gedreven wordt door duurzaamheid, gebruiksgemak of kostenbesparing, elektrische auto's zijn tegenwoordig prominent aanwezig in de hoofden van consumenten.

Als gevolg hiervan hebben elektrische auto’s het zogenaamde omslagpunt bereikt. Volgens een recent rapport van McKinsey & Company bereikte de adoptie van elektrische auto’s dit kritieke punt in de tweede helft van 2020, toen de populariteit van elektrische auto’s versnelde, ondanks de economische tegenspoed door de COVID-19-pandemie.

Elektrische wagenparken

We kijken vaak naar personenauto’s als het gaat om verduurzamen. Maar, ook bedrijfswagens vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van de uitstoot van vervoer. Omdat steeds meer overheden en bedrijven streven naar CO2-neutraliteit, wordt er binnen het commerciële vervoer volop ingezet op elektrificatie.

IKEA, Amazon, UPS, DHL, FedEx en Uber. Al deze bedrijven hebben aangekondigd hun wagenparken te elektrificeren om hun emissiereductiedoelstellingen te halen en de klimaatcrisis proactief aan te pakken.

Een bezorger duwt een karretje met een grote doos buiten een huis.

Autofabrikanten

Het zal niet lang meer duren voordat elektrische auto’s eenvoudiger en goedkoper worden geproduceerd dan de tegenhangers die op fossiele brandstof rijden. Volgens een onderzoek van BloombergNEF is een elektrische auto op dit moment nog duurder om te produceren dan een brandstofauto, maar tegen 2027 zullen ze gelijk staan. Vanaf 2030 is de productie van elektrische auto’s zelfs goedkoper.

Autofabrikanten zijn er ook van overtuigd dat de elektrische markt lucratief is. Tegen 2025 zullen er ongeveer 400 nieuwe modellen elektrische auto’s op de markt zijn, wat een duidelijk beeld geeft hoe autofabrikanten tegen elektrisch rijden aankijken. Voor veel van deze modellen zullen premiumprijzen bovendien geschiedenis worden, waardoor de overstap naar elektrisch rijden voor meer mensen betaalbaar en toegankelijk wordt.

Bovendien hebben enkele autofabrikanten, waaronder Ford, GM en Mercedes, het voornemen om binnen afzienbare tijd helemaal geen brandstofauto’s meer te produceren.

Overheidswetgeving en subsidies

In 2021 is er door verschillende overheden gesproken over het verbieden van de verkoop van brandstofauto’s. Zo ook in de Europese Unie. Hier is besloten dat de verkoop van nieuwe auto's met verbrandingsmotor per 2035 wordt verboden.

Samen vormen deze ontwikkelingen aanzienlijke uitdagingen voor tankstations. Volgens een studie van de Boston Consulting Group loopt ten minste een kwart van de tankstations wereldwijd het risico te moeten sluiten. Althans, als zij hun bedrijfsmodellen niet aanpassen.

2. Uitdagingen voor tankstations

Elektrisch rijden krijgt een grote impuls, omdat zowel consumenten als bedrijven willen verduurzamen.

Duurzaamheid speelde voorheen slechts een beperkte rol bij bedrijven. Het onderwerp was voornamelijk weggelegd voor overheden en NGO's. Maar, in de afgelopen 10 jaar is duurzaamheid een drijvende kracht achter innovatie geworden, zowel op mobiliteitsgebied als daarbuiten.

Ook bij consumenten is het milieubewustzijn gegroeid. Mensen staan in toenemende mate kritisch tegenover vervuilende industrieën en bedrijven, en gaan steeds vaker op zoek naar duurzame alternatieven.

Een leeg tankstation en een gemakswinkels tijdens zonsondergang.

Publieke opinie over tankstations

In de afgelopen jaren heeft de olie- en gasindustrie meer tegenstand gekregen dan ooit tevoren. Door de vervuilende aard is de kritiek op bedrijven in deze sector momenteel groot.

Tankstations zijn intrinsiek verweven met deze industrie. Nu de groep jonge, milieubewuste en politiek gemotiveerde consumenten groeit in zowel omvang als marktaandeel, leidt dit tot een serieuze uitdaging met betrekking tot de publieke opinie over tankstations.

Zoals het adviesbureau EY concludeert, zullen de standpunten van deze groeiende groep kritische consumenten "essentieel worden voor het relevant blijven van de sector".

Om dit toekomstbeeld het hoofd te bieden, heroverwegen olie- en gasbedrijven hun positie. Ze zoeken naar manieren om ook in de toekomst relevant te blijven en zien investeren in laadinfrastructuur als een belangrijke kans.

Aangezien het aantal elektrische auto’s op de weg blijft stijgen, is het essentieel dat de laadinfrastructuur voldoet aan de behoeften van bestuurders.

Een snelweg in het midden van een bos, laat in de avond, met lichtstralen op de achtergrond die de snelheid weergeeft van de auto’s.

The Tesla-paradox

Autofabrikanten richten zich traditioneel alleen op de productie van de auto zelf. Tesla's uitgebreide Supercharger-aanbod heeft hier verandering in gebracht. Nu het bedrijf zijn eigen laadnetwerk bezit, heeft het de mogelijkheid om een groter deel van de waardeketen te bezitten. En Tesla is niet de enige, ook andere autofabrikanten maken stappen om laadinfrastructuur te integreren.

Olie- en gasindustrie investeert in laadinfrastructuur

Tankstations doen er alles aan om te voorkomen dat hun klanten overstappen op de laadinfrastructuur van autofabrikanten, die daarmee een wel heel gunstige positie zouden kunnen krijgen.

Alhoewel de marktwaarde van laadpalen momenteel nog verwaarloosbaar is, heeft deze markt het, volgens Amerikaans consultancybedrijf McKinsey, in zich om tegen 2030 uit te groeien tot een industrie van ruim 20 miljard dollar.

Dit is de reden waarom grote spelers uit de olie- en gasindustrie momenteel in laadinfrastructuur investeren. Een aantal voorbeelden:

Deze investeringen wijzen op een veranderende mentaliteit onder de grote oliemaatschappijen. Naast dat de koerswijziging het vertrouwen van het publiek moet herstellen, begint inzetten op laadinfrastructuur langzamerhand ook winstgevender te worden dan conventionele brandstoffen.

"We naderen een punt waarbij de economische kansen van snelladers beter zijn dan die van brandstofpompen,"
– Emma Delaney, Hoofd Customers & Products bij BP.

3. Kansen voor tankstations

Tankstations bevinden zich in een bevoorrechte positie om te profiteren van de transitie naar elektrisch rijden, zowel wat betreft de bestaande infrastructuur als hun marktpositie.

Door voort te bouwen op hun strategische locatie rond belangrijke wegen, kunnen tankstations meeliften op het groeiende aantal elektrische auto’s op de weg. Bovendien kunnen ze meehelpen om de overgang naar elektrisch rijden te versnellen door de zorgen van consumenten deels weg te nemen.

Een persoon in de auto die op de smartphone de navigatie instelt naar het dichtstbijzijnde laadstation.

Zorgen over de actieradius

Veel mensen die een elektrische auto overwegen, geven aan dat ze onzeker zijn over de actieradius. Ze willen zeker weten dat de accu van hun auto wel op tijd kan worden opgeladen. Helaas werkt deze twijfel het gebrek aan laadinfrastructuur op een bepaalde manier in de hand. Zonder adequate infrastructuur kiezen mensen minder snel voor een elektrische auto, maar zonder voldoende elektrische auto’s op de weg blijft de infrastructuur juist achter.

Om die zorgen over de actieradius weg te nemen, hebben overheden over de hele wereld steeds meer aandacht voor het verwezenlijken van een goede laadinfrastructuur. Een aantal voorbeelden:

Naarmate de laadinfrastructuur verder ontwikkelt, nemen de zorgen van automobilisten af. Ons eigen onderzoek suggereert dat de transitie naar elektrisch rijden hierdoor zal versnellen.

Waarom tankstations vandaag nog moeten inzetten op snelladers

In de begindagen van elektrisch rijden duurde het lang voordat een elektrische auto volledig was opgeladen. Ook was de actieradius beperkt. Hoewel deze auto’s geschikt waren voor dagelijks woon-werkverkeer, konden ze niet concurreren met hun tegenhangers op brandstof. De technologie die aan elektrisch rijden ten grondslag ligt, is de afgelopen jaren echter enorm ontwikkeld.

Tegenwoordig is de actieradius van een elektrische auto exponentieel gegroeid en kunnen bijna alle accu’s binnen een uur volledig worden opgeladen aan een snellader. Deze ontwikkelingen zorgen er samen voor dat een bestuurder die voor elektrisch rijden kiest niet minder mobiel wordt. Mits er voldoende laadpalen beschikbaar zijn.

De laadpalen die korte laadtijden mogelijk maken, worden snelladers of DC-laders genoemd. Helaas is de hoeveelheid snelladers momenteel nog beperkt, waardoor EV-rijders vaak alleen de langzamere laadpalen in het openbaar of thuis kunnen gebruiken.

Dit is waar tankstations een belangrijke rol gaan spelen. Met de introductie van krachtige snelladers kunnen tankstations de missende schakel worden in de huidige laadinfrastructuur. Zij kunnen EV-rijders de mogelijkheid bieden om snel onderweg op te laden.

Alhoewel elektrische auto’s natuurlijk ook thuis of op het werk kunnen worden opgeladen, gaat dit een stuk langzamer dan bij snelladers. Uit onderzoek blijkt dan ook dat 29 procent van de EV-rijders hun elektrische auto oplaadt bij een tankstation. Nog eens 21 procent zou dit graag willen, als die mogelijkheid er was.

Dit biedt een unieke kans voor tankstations. Met hun bestaande infrastructuur op toplocaties kunnen tankstations inspelen op deze vraag en de groeiende markt veroveren.

Een vrouw met een zonnebril op en casual gekleed, met een warm drankje in haar hand. Achter haar staat een auto opgeladen voor een modern gebouw.

Trek wagenparken aan

Terwijl we vaak aan personenauto’s denken als het gaat om elektrisch rijden, moeten we niet vergeten dat bedrijfswagens een groot deel van de uitstoot veroorzaken.

Nu overheden en bedrijven CO2-neutraliteit nastreven, worden elektrische auto’s massaal ingezet door bedrijven. Momenteel gaat het vooral om vervoer voor korte afstanden, zoals ‘last mile’ logistiek.

Logistieke bedrijven zoals Amazon, UPS, DHL, IKEA en FedEx zijn druk bezig om hun wagenparken volledig elektrisch te maken en CO2-neutraal te worden. Uber, LeasePlan en Origin zijn recent ook aan de overstap naar elektrisch rijden begonnen. Vooruitkijkend, zal het niet lang meer duren voordat nog meer grote merken zich gaan voorbereiden op de elektrische toekomst.

Word onderdeel van de route

Naarmate wagenparken elektrisch worden, zal de behoefte naar een openbare laadinfrastructuur groeien. Want, alhoewel bedrijfswagens 's nachts kunnen opladen, zullen velen ervan ook gedurende de dag moeten laden.

Naast de mogelijkheid om onderweg op te laden, zorgt een goede openbare laadinfrastructuur ervoor dat bedrijven niet per se in eigen laadpalen hoeven te investeren. Zo kunnen bedrijven met beperkte ruimte en financiële middelen, volledig vertrouwen op snelladen onderweg.

"Over het algemeen zien we bij zowel particulieren als bedrijven een enorme kans voor snelladen. Dat is waar we groei en marges zien."
– Emma Delaney, Hoofd Customers & Products bij BP.

4. Wat is snelladen?

Waarschijnlijk heb je weleens over snelladen of DC-laden gehoord. Maar, wat betekenen deze termen eigenlijk?

Ruwweg zijn er drie manieren van opladen: niveau 1, niveau 2 en niveau 3. Ieder niveau heeft een ander vermogen en dus een andere laadsnelheid, met niveau 3 als snelste optie. In tegenstelling tot niveau 1 en 2, gebruiken niveau 3-laadpalen gelijkstroom (DC) in plaats van wisselstroom (AC).

De accu van jouw elektrische auto werkt, net als bijna alle andere elektronica, op gelijkstroom. Het elektriciteitsnet levert daarentegen alleen wisselstroom. Daarom moet de elektriciteit van het net eerst worden omgezet naar gelijkstroom, voordat het bruikbaar is voor een elektrische auto.

Op niveau 1 en 2 gebeurt dit omzetten binnenin de auto, via een ingebouwde omvormer. Maar, bij niveau 3-laadpalen wordt de elektriciteit alvast in de snellader zelf omgezet, waardoor de accu van je auto direct kan worden opgelaten. Omdat het tijdrovende omvormproces in de auto wordt omzeild, wordt een auto veel sneller opgeladen. Terwijl er bij niveau 1 of 2 uren of soms zelfs een hele dag voor nodig is om de accu volledig op te laden, kan een niveau 3-laadpaal, oftewel snellader, jouw elektrische auto in slechts enkele minuten opladen.

Een EVBox visualisatie met uitleg over het verschil tussen AC-laden en DC-laden. In het midden staat een auto, rechts staat een AC-laadstation en links een DC-laadstation. De auto weergeeft de verschillende connectoren, accu en ingebouwde lader.

Hoe tankstations kunnen profiteren van snelladen

Terwijl niveau 2-laadpalen al aanwezig zijn bij veel huishoudens en op openbare parkeerplaatsen, zijn de mogelijkheden voor snelladen een stuk beperkter. Door de relatief nieuwe, veeleisende technologie qua infrastructuur en stroomverbruik, is snelladen bovendien voor geen van de bovengenoemde locaties echt geschikt.

Snelladen voor onderweg is essentieel wanneer je lange afstanden aflegt met een elektrische auto. Door hun gunstige locaties zijn tankstations in de perfecte positie om aan deze vraag te voldoen.

Bovendien hebben tankstations over het algemeen genoeg ruimte om ladende auto's te huisvesten en laadpalen te installeren. Veel tankstations bieden daarnaast aanvullende diensten aan, zoals horecagelegenheden, een gemakswinkel of autowasstraat, wat goed van pas kan komen wanneer mensen wachten tot hun auto is opgeladen.

Twee personen winkelen in een gemakswinkel bij het tankstation en buiten wandelt een persoon die naar binnen kijkt.
Tankstations bevinden zich, kortom, in een hele bevoorrechte positie om op deze transitie aan te haken, als gevolg van hun bestaande infrastructuur en strategische ligging rond belangrijke wegen.

Naarmate accu's verder ontwikkelen, neemt ook de capaciteit en laadsnelheid toe. In combinatie met het groeiende aantal elektrische auto’s op de weg, zorgt dit ervoor dat de vraag naar snelladen in de komende jaren sterk zal toenemen.

Tankstations moeten deze kans aangrijpen om nieuwe klanten aan te trekken en hun bedrijf toekomstbestendig te maken.

5. Trek klanten aan met snelladen

Als mensen elektrisch gaan rijden, hebben ze minder reden om traditionele tankstations te bezoeken. Door laadpalen te installeren, kunnen tankstations ervoor zorgen dat ze ook relevant blijven voor de bestuurders van elektrische auto’s en dit lucratieve, nieuwe marktsegment aantrekken.

Mensen met elektrische auto’s zijn waardevolle klanten

Vergeleken met de algemene bevolking hebben bestuurders van elektrische auto’s vaker een baan, een hoger inkomen en zijn ze hoger opgeleid. Volgens ons onderzoek is deze groep overwegend mannelijk, jonger dan gemiddeld, en hebben ze een gezinsinkomen van circa €150.000.

Een visualisatie van de demografie van EV-rijders. De grafieken weergeven het geslacht, leeftijd en opleiding van EV-rijders.

We kunnen concluderen dat mensen met een elektrische auto doorgaans meer geld te besteden hebben dan de gemiddelde automobilist. Je kunt deze doelgroep van dienst zijn door premium diensten aan te bieden, zoals een barista die koffie zet of een high-end carwash, wat meer winst oplevert.

Een moderne auto geparkeerd voor een wasstraat met achterlichten aan in de avond.

Door te investeren in laadpalen kun je je bij deze welgestelde klantenkring op de kaart zetten. Dat bedoelen we letterlijk. Op online kaarten, zoals Google Maps, wordt namelijk sinds kort ook de openbare laadinfrastructuur weergegeven. Dit is een handige manier om mensen met een elektrische auto aan te trekken.

Vooruitstrevende tankstations zien laadpalen als een kans om een ​​nieuwe, stabiele inkomstenstroom aan te boren en hun bedrijf toekomstbestendig te maken. Daarnaast is het aanbieden van laadpalen een goede manier om een ​​steeds milieubewustere generatie aan je te binden. Door een duurzaam alternatief te bieden, ben je als tankstation ook voor deze consumentengroep relevant. Tegelijkertijd kun je een gat dichten in de laadinfrastructuur en een katalysator worden voor de transitie naar elektrisch rijden.

Houd bestaande klanten tevreden

Als klanten overstappen op elektrisch rijden, doen velen dat terwijl ze een brandstofauto aanhouden. Sterker nog, 38 procent van de mensen in Europa die momenteel een elektrische auto bezit, heeft ook nog een brandstofauto. Dit betekent dat sommige klanten die komen tanken, ook een elektrisch auto bezitten die ze kunnen komen opladen, mits die mogelijkheid er is.

Twee elegant geklede en lachende heren lopen nonchalant op een parkeerplaats.

Aangezien consumenten steeds meer elektrisch rijden, zullen ook bijna al jouw huidige klanten op termijn de overstap maken. Door laadpalen aan te bieden, kun je je bestaande klantenbestand behouden wanneer deze uiteindelijk voor een elektrische auto kiest.

6. Hoe jij kunt verdienen aan snelladers

Om meer vermogen te leveren in kortere tijd, zijn snelladers groter en complexer dan reguliere laadpalen. De aanschaf ervan kan daarom tot wel tien keer zo duur zijn. Bovendien vragen deze snelladers veel meer energie, waardoor het elektriciteitsnet goed moet worden beheerd. Ten slotte zijn er regelmatige firmware-updates en preventief onderhoud nodig, om ervoor te zorgen dat de snelladers optimaal blijven functioneren.

Hoewel dit alles op het eerste gezicht niet erg positief klinkt, bieden deze aanvullende eisen juist een kans voor tankstations. Dit betekent namelijk dat snelladers over het algemeen ongeschikt zijn voor huishoudens en kantoren.

Snelladen is hierdoor een premium service, dat alleen op specifieke plekken wordt aangeboden. Door hierin te investeren kunnen tankstations profiteren van hun unieke positie en daarmee extra inkomsten genereren. Enerzijds door het opladen zelf, maar ook door alle andere voordelen die komen kijken bij het aanboren van deze klantengroep.

Directe inkomsten

De inkomsten van het laden bieden tankstations een nieuwe, stabiele inkomstenbron. Er zijn verschillende manieren om deze tarieven in te stellen. Je kunt per kilowattuur of per minuut rekenen, een vast bedrag per laadsessie instellen, of een combinatie hiervan implementeren. Bovendien kun je met geavanceerde software flexibele prijzen toepassen, die afhankelijk zijn van het tijdstip of het gebruik.

Een visueel mockup van een laptop en een smartphone waarop de EVBox-laadstation monitoring software op staat. Het dashboard is weergegeven op de laptop en de kaart op de smartphone.

Ongeacht het gekozen tarief blijft elektriciteit doorgaans goedkoper en voorspelbaarder dan brandstof. De huidige politieke instabiliteit geeft ons een treffend voorbeeld van de wisselvalligheid van olieprijzen, waardoor de winstmarges van een tankstation sterk kunnen veranderen.

Upselling

Naast de directe inkomsten uit het opladen, brengt het aantrekken van mensen met een elektrische auto ook andere voordelen met zich mee. Zo kan deze klantengroep gebruikmaken van aanvullende diensten, terwijl hun auto oplaadt. Ze kunnen bijvoorbeeld boodschappen doen of gebruikmaken van de horecagelegenheden. Aangezien mensen met een elektrische auto over het algemeen relatief vermogend zijn, zijn ze wellicht ontvankelijker voor premium diensten en producten.

Een casual geklede vrouw die op haar smartphone kijkt terwijl ze haar auto oplaadt.
Van laadinkomsten tot upselling, investeren in snelladers is een geweldige manier om (de groeiende groep) nieuwe klanten binnen te halen.

Laadstrategie

Zoals we hebben gezien, zijn snelladers een serieuze investering. Het is daarom belangrijk om goed te overwegen welk model het meest geschikt is voor jouw bedrijf. Niet alle snelladers zijn immers hetzelfde gebouwd. De grootte, vormgeving en het vermogen kunnen per model sterk verschillen.

Het eerste dat je moet bepalen, is de hoeveelheid klanten die je kunt verwachten. Je zou kunnen uitzoeken hoeveel elektrische auto’s er momenteel in Nederland op de weg rijden, of specifieker, in jouw regio. Daarnaast kun je kijken welke modellen momenteel het populairst zijn. Ten slotte is het belangrijk om jouw exacte locatie mee te nemen in je overweging: zit je bijvoorbeeld naast een drukke weg of ergens in een kleine zijstraat?

Door op deze manier een beter beeld van de markt te krijgen, kun je bepalen wat de juiste schaal en het geschikte vermogen voor jouw situatie is. Wanneer het tankstation aan een snelweg tussen twee grote steden ligt, zul je waarschijnlijk meer laadpalen met een hoger vermogen nodig hebben om aan desbetreffende vraag te voldoen. Als het tankstation zich daarentegen aan een kleinere verkeersader of in een stad bevindt, zul je waarschijnlijk minder laadpalen nodig heb, die bovendien met minder vermogen toereikend zijn.

Een visualisatie van een auto en een vrachtwagen die aan het laden zijn met EVBox snellader bij een tankstation.

7. Hoe tankstations elektrische wagenparken kunnen aantrekken

Hoewel we bij elektrisch rijden vaak automatisch aan personenauto’s denken, vertegenwoordigen wagenparken ook een aanzienlijk deel van het verkeer. Veel bedrijven maken momenteel de overstap op elektrisch rijden. Er is daarbij vooral aandacht voor het elektrificeren van lichte bedrijfswagens, die worden gebruikt voor ‘last mile’ logistiek. Daarnaast wordt er tegenwoordig ook steeds meer op zwaar transport ingezet. Zo worden er miljarden geïnvesteerd in onderzoek naar elektrische vrachtwagens.

‘Last mile’ logistiek

Een van de grootste kansen ligt momenteel in het elektrificeren van ‘last mile’ logistiek. Deze branche is de afgelopen jaren enorm gegroeid, niet op de laatste plaats door de groeiende populariteit van online winkelen tijdens de pandemie.

Door de emissiereductiedoelstellingen elektrificeren momenteel veel bezorgbedrijven hun bestelauto's. Amazon kondigde bijvoorbeeld een samenwerking aan met Stellantis, bovenop de bestaande bestelling van 100.000 elektrische bestelwagens bij Rivian. Ook UPS, DHL en FedEx zijn druk bezig met het elektrificeren van hun wagenparken.

Een man plaatst enkele dozen in een witte bedrijfsauto bij een magazijn.

Zwaar transport

Hoewel de transitie naar elektrisch rijden bij het zware transport een stuk minder ontwikkeld is dan bij bedrijfswagens, ligt er ook bij deze groep een grote kans voor elektrificatie. Vrachtwagens die voor korte afstanden of in de stad worden ingezet, zijn bijvoorbeeld bijzonder geschikt voor elektrisch rijden.

Zorgen over geluidsoverlast en luchtverontreiniging dwingen steeds meer overheden ertoe om zwaar transport te reguleren. Zo worden vrachtwagens geweerd uit de zogenaamde milieuzones van Nederlandse steden, als zij niet aan bepaalde eisen voldoen. Vanaf 2025 kunnen gemeenten in Nederland zelfs emissievrije zones voor vrachtauto's invoeren. In deze zones mogen dan alleen nog maar elektrische vrachtwagens komen. Kortom, het investeren in elektrische vrachtwagens wordt steeds noodzakelijker.

Met de huidige accutechnologie kunnen vrachtwagens al tot 300 km afleggen op een enkele lading, wat betekent dat hun dagelijkse ritten met een paar laadstops kunnen worden overbrugd.

Drie vrachtwagens geparkeerd langs een landweg tijdens zonsondergang.

Word een vaste tussenstop

Hoewel bedrijven met een elektrisch wagenpark vaak in eigen laadpalen investeren, zullen ze onderweg ook laadmogelijkheden nodig hebben voor tussenstops. Sommige bedrijven investeren zelfs helemaal niet in eigen laadpalen, maar vertrouwen volledig op de openbare laadinfrastructuur.

Tankstation zijn ideaal gepositioneerd om deze markt te bedienen. Ze kunnen betrouwbare snelladers aanbieden, die bedrijven kunnen integreren in hun route. Tankstations kunnen nog een stap verder gaan door specifieke bedrijven gereduceerde laadtarieven aan te bieden, waardoor je gelijk een vaste inkomstenbron garandeert.

8. Hoe zit het met waterstof of biobrandstof?

Sommige tankstations zullen huiverig zijn om volledig in te zetten op laadpalen, zolang er ook alternatieve brandstoffen beschikbaar zijn. Hoe zit het met waterstof? En biobrandstoffen?

Hier kun je alles over deze alternatieven lezen en onderzoeken hoe ze zich verhouden tot elektrisch rijden.

Waterstof

Een persoon tankt een waterstofauto terwijl hij de waterstofpomp vasthoudt.

Auto’s op waterstof worden de laatste tijd veel besproken. Net als elektrische auto’s, is het een alternatief voor auto’s met verbrandingsmotor. Maar, hoe werken ze?

Waterstofauto’s gebruiken waterstof als energiebron. Waterstof reageert met zuurstof in een brandstofcel. De elektriciteit wordt zo opgewekt, waarmee de motoren vervolgens worden aangedreven. Vanwege dit proces worden waterstofauto’s ook wel brandstofcelauto’s genoemd.

Een ingezoomde weergave van groene waterstofbrandstofcellen.

Waterstofauto’s hebben een aantal aantrekkelijke kenmerken, met name de korte tanktijd. in tegenstelling tot elektrische auto’s, die moeten worden opgeladen, worden waterstofauto’s gevuld met gas aan een pomp. Aangezien de snellaadtechnologie zich in een snel tempo verder ontwikkelt, wordt deze kloof echter steeds kleiner.

De belangrijkste uitdaging voor waterstofauto’s is de productie van waterstof. Momenteel wordt ongeveer 95 procent van de waterstof geproduceerd uit fossiele brandstoffen. Het is een bijproduct van de vergassing van steenkool of wordt gewonnen uit aardgas. Hoewel het ook mogelijk is om groene waterstof te produceren, blijft dit proces vrij duur en zal het in de komende tien jaar niet veel toegankelijker worden.

“De conclusie is duidelijk: in het geval van de personenauto spreekt alles in het voordeel van de accu en vrijwel niets in het voordeel van waterstof.”–"Battery or fuel cell, that is the question",Volkswagen.

Ten slotte wordt de ontwikkeling van waterstoftechnologie afgeremd door de kleine markt: wereldwijd waren er in 2020 slechts 31.225 waterstofauto's op de weg, vergeleken met 6,8 miljoen elektrische auto’s. Met zo'n beperkte aanhang is ook het uitbouwen van de benodigde infrastructuur financieel moeilijk te rechtvaardigen, aangezien deze de komende jaren waarschijnlijk onderbenut zal blijven.

Ondertussen gaan elektrische auto's veel efficiënter met energie om dan waterstofauto's. Terwijl elektrische auto’s stroom rechtstreeks van het net halen, moet waterstof worden gewonnen, gecomprimeerd, vloeibaar gemaakt en getransporteerd voordat het als brandstof kan worden gebruikt. Waarna het in de auto ook naar elektriciteit moet worden omgezet. Bij al deze stappen gaat er energie verloren, wat betekent dat waterstofauto’s in het algemeen slechts 25 tot 35 procent efficiënt zijn, vergeleken met 70 tot 90 procent bij elektrische auto’s.

In een tijd waarin we onze CO2-uitstoot snel willen verminderen om klimaatverandering tegen te gaan, is elke kilowattuur kostbaar. Door de tekortschietende efficiëntie van waterstof kan deze techniek momenteel niet op grote schaal worden ingezet.

Biobrandstof

Twee moderne auto's tanken bij een biogas tankstation op een zonnige dag.

Een andere alternatieve brandstof waar je misschien al eens van hebt gehoord, is biobrandstof. Bij biobrandstof wordt plantaardig of dierlijk materiaal afgebroken en omgezet in bio-ethanol of biodiesel. Dit wordt vervolgens toegevoegd aan gewone benzine of diesel om de ecologische voetafdruk ervan te verbeteren. Biobrandstoffen zijn niets nieuws: E10-brandstof bevat bijvoorbeeld al tot 10 procent ethanol.

Hoewel biobrandstoffen een belangrijk instrument zijn in de verschuiving van fossiele brandstoffen vandaan, is het onwaarschijnlijk dat ze in de toekomst een dominante brandstof zullen worden. Hoewel er voertuigen bestaan ​​die op mengsels van hoog of volledig ethanol (E85-E100) rijden, hebben ze een speciaal ontwerp voor de motor nodig en zijn ze dus vrij zeldzaam.

Biobrandstoffen zijn op dit moment voornamelijk nuttig als hulpmiddel om de uitstoot van bestaande brandstofauto’s terug te dringen.

De toekomst is elektrisch

Hoewel alternatieve brandstoffen waardevolle instrumenten zijn, zullen elektrische auto’s uiteindelijk de leidende oplossing zijn richting emissievrij rijden. Hoewel waterstof veelbelovend is, heeft het met hoge kosten, inefficiënte productie en een onderontwikkelde infrastructuur te kampen. Biobrandstoffen zijn op hun beurt meer een aanvulling op traditionele brandstoffen dan een zelfstandig alternatief.

De duidelijkste kansen voor tankstations liggen dus bij het elektrisch rijden. De marktwaarde van de laadinfrastructuur mag tegenwoordig dan nog te verwaarlozen zijn, tegen 2030 wordt deze geschat op maar liefst $20 miljard, volgens McKinsey. Met hun bestaande infrastructuur en strategische locaties kunnen tankstations op deze lucratieve kans inspelen en zich van een goede toekomst verzekeren.

De belangrijkste succesfactoren zijn locatie en klantervaring. Om concurrentievoordeel te behalen, zullen tankstations vroeg moeten investeren. Zo kunnen ze experimenteren en gaandeweg de behoeften van de klant leren kennen. Door vroeg in te stappen in deze ontwikkeling, profiteren tankstations van een lange overgangsperiode, terwijl iedereen intussen geleidelijk op elektrisch overgaat.

Een moderne witte auto rijdt snel op de weg. Op de achtergrond zijn er enkele windturbines, gebergtes en het is zonnig.
Snelladen is er

Leer meer over snelladen voor jouw bedrijf

Met bijna 20 miljoen elektrische voertuigen wereldwijd is de behoefte aan snel en efficiënt laden groter dan ooit. Ontdek waarom bedrijven, zoals de jouwe, investeren in (snel)laadoplossingen en zie nieuwe en unieke kansen voor jouw bedrijf.