Privacybeleid

Dit privacybeleid wordt gebruikt door de EVBox-groep van ondernemingen, waarbij EVBox B.V. (Nederlands KvK-nummer 32165082, verdere gegevens worden hieronder verstrekt) de beheerder is van persoonlijke informatie, tenzij anders vermeld in uw omgang met EVBox.

Privacybeleid

Dit privacybeleid wordt gebruikt door de EVBox-groep van ondernemingen, waarbij EVBox B.V. (Nederlands KvK-nummer 32165082, verdere gegevens worden hieronder verstrekt) de beheerder is van persoonlijke informatie, tenzij anders vermeld in uw omgang met EVBox.

EVBox Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 23 mei 2019

Met dit privacybeleid willen wij u informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken bij het aanbieden van laadoplossingen voor elektrische voertuigen (EV) en/of onze interactie met u, zoals hieronder verder uitgelegd.
1. Welke persoonsgegevens we verwerken, waarom en op welke rechtsgrond;
2. Met wie wij uw persoonsgegevens delen;
3. Naar welke landen uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen;
4. Hoelang we uw persoonsgegevens bewaren;
5. Welke rechten u hebt met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens;
6. Hoe u uw rechten kunt uitoefenen, contact met ons op kunt nemen, en andere belangrijke informatie.

Als u ook meer te weten wilt komen over het gebruik van cookies en andere technologieën met betrekking tot uw gebruik van de website, raadpleeg dan ons Cookiebeleid.

Dit privacybeleid wordt gebruikt door de EVBox-groep van ondernemingen, waarbij EVBox B.V. (zie de informatie hieronder) de verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens is, tenzij anders vermeld in uw contract met EVBox.

1. Welke persoonsgegevens we verwerken, waarom en op welke rechtsgrond

1.1 Verwerking met betrekking tot onze EV-oplaadoplossingen

Accountbeheer - Als u een account bij ons aanmaakt, bijvoorbeeld op ons Hey EVBox-platform, gebruiken wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt om uw account op te zetten en te onderhouden; dit is noodzakelijk om het contract met u uit te voeren. Als u ervoor kiest om uw GPS-locatie zichtbaar te maken op de kaart, verwerken wij deze persoonsgegevens overeenkomstig de door u verstrekte toestemming.

Opladen bij een openbare laadpaal met behulp van een EVBox-laadkaart - Als u roaming hebt ingeschakeld op ons platform (= service waar u uw voertuig kunt opladen met een EVBox-laadkaart bij openbare laadpalen die verbonden zijn met het EVBox-netwerk), verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • een uniek laadkaartnummer;
 • een uniek nummer van de laadpaal;
 • details over uw oplaadsessie; en
 • locatie van de laadpaal waar u opgeladen hebt.

Deze verwerking is noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren.

Opladen bij uw eigen EVBox-laadpaal – Onze laadpalen zijn in principe (met ons platform) verbonden stations, waardoor wij in staat zijn u extra diensten en ondersteuning aan te bieden; deze worden geleverd met een EVBox-laadkaart. Als u uw EVBox-laadpaal bij ons platform registreert, verwerken wij de volgende persoonsgegevens voor dit doel:

 • een uniek laadkaartnummer;
 • een uniek nummer van de laadpaal;
 • details over uw oplaadsessie;
 • locatie van uw laadpaal;
 • logbestanden met service-informatie van uw laadpaal en oplaadsessies; en
 • persoonsgegevens die u registreert op ons platform.

Deze verwerking is noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren.

Als de laadpaal niet is aangesloten, verwerken we geen persoonsgegevens.

Opladen bij een EVBox-laadpaal met behulp van een EVBox-laadkaart die door iemand anders wordt geleverd - Uw werkgever, leasebedrijf (van uw werkgever), zakenpartner, verhuurder, parkeerfaciliteit of ander bedrijf/individu (“Kaarteigenaar”) heeft u mogelijk een EVBox-laadkaart verstrekt, zodat u uw voertuig kunt opladen bij hun EVBox-laadpaal en/of een laadpaal die is aangesloten op het EVBox-netwerk. Wij verwerken voor dit doel de volgende persoonsgegevens:

 • een uniek laadkaartnummer;
 • een uniek nummer van de laadpaal;
 • details over uw oplaadsessie;
 • locatie van de laadpaal waar u opgeladen hebt;
 • uw naam, indien geregistreerd door de kaarteigenaar; en
 • uw bankgegevens, indien geregistreerd door de kaarteigenaar om u voor de oplaadsessie te factureren (indien dit is overeengekomen met de kaarteigenaar).

Deze verwerking is noodzakelijk om een contract uit te voeren waar u een partij bij bent (het contract met de eigenaar van de kaart).

Opladen bij een EVBox-laadpaal met een laadkaart van een andere laaddienstverlener - Als u een laadkaart van een andere laaddienstverlener hebt, zodat u bij een EVBox-laadpaal kunt opladen, verwerken wij de volgende informatie:

 • verificatienummer;
 • een uniek laadkaartnummer;
 • details over uw oplaadsessie;
 • locatie van de laadpaal waar u opgeladen hebt;
 • naam van de laaddienstverlener; en
 • transactienummer.

Deze verwerking is noodzakelijk om een contract uit te voeren waarin u een partij bent (het contract met uw laaddienstverlener). Uw laaddienstverlener heeft zijn eigen doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens; neem contact met hen op als u hier meer over te weten wilt komen.

Opladen bij een EVBox-laadpaal met ad-hoc betaling - Als u gebruik maakt van de door ons geboden mogelijkheid van ad-hoc betaling bij laadpalen, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • details over uw oplaadsessie;
 • locatie van de laadpaal waar u opgeladen hebt;
 • transactienummer; en
 • bevestiging van betaling en verder niets; uw bankgegevens worden door de betalingsdienstverlener verwerkt (als u meer wilt weten over deze verwerking, raadpleeg dan hun privacybeleid).

Deze verwerking is noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren.

Als u gebruik maakt van de ad-hoc betaalmogelijkheid op een EVBox-laadpaal van een andere laaddienstverlener, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • verificatienummer;
 • details over uw oplaadsessie;
 • locatie van de laadpaal waar u opgeladen hebt;
 • naam van de laaddienstverlener; en
 • transactienummer.

Deze verwerking is noodzakelijk om een contract uit te voeren waarin u een partij bent (het contract met uw laaddienstverlener).

EVBox-aanbiedingen – Als u of een van onze zakenpartners ons uw persoonsgegevens verstrekt (via website, e-mail, telefoon, persoonlijk of op andere wijze) omdat u geïnteresseerd bent in onze producten en/of diensten, dan slaan wij uw verzoek op en gebruiken wij deze persoonsgegevens om contact met u op te nemen, zodat wij u een offerte kunnen bieden voor de producten en/of diensten waar u interesse in hebt getoond.

De rechtsgrond voor deze verwerking is ofwel uw toestemming of het feit dat we op uw verzoek stappen ondernemen voordat we een contract met elkaar aangaan.

We kunnen deze informatie overdragen aan een van onze zakelijke partners als we van mening zijn dat deze partner u beter van dienst kan zijn; in zo’n geval worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van het privacybeleid van deze zakelijke partner.

Een EVBox-laadpaal of -accessoire aanschaffen – Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons verstrekt om het product te leveren en, indien dit onder onze overeenkomst valt, om bijbehorende diensten te leveren (bijv. installatie). We kunnen deze informatie delen met zakelijke partners die we gebruiken voor de uitvoering van deze diensten. Deze verwerking is noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren.

Uw EVBox-laadpaal en/of -laadkaart registreren - Registratie is noodzakelijk zodat we u de overeengekomen dienst(en) voor het beheer van de oplaadmogelijkheden kunnen leveren. De persoonsgegevens die wij hiervoor verwerken:

 • een uniek laadkaartnummer;
 • een uniek nummer van de laadpaal;
 • locatie van uw laadpaal;
 • logbestanden met service-informatie van uw laadpaal en, in geval van roaming, oplaadsessies van EV-bestuurders die uw laadpaal gebruiken; en
 • persoonsgegevens die u op ons platform invult.

Deze verwerking is noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren.

Garantie- en onderhoudsdiensten - Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens om u garantie- en/of onderhoudsdiensten te verstrekken:

 • een uniek laadkaartnummer;
 • ingebruikname rapporten die aan ons zijn verstrekt door een van onze onafhankelijke servicepartners die u namens ons service heeft verleend;
 • locatie van uw laadpaal;
 • logbestanden met service-informatie van uw laadpaal en, in geval van roaming, oplaadsessies van EV-bestuurders die uw laadpaal gebruiken; en
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt, bijvoorbeeld als u ons belt of e-mailt.

We maken gebruik van een netwerk van onafhankelijke servicepartners en het kan gebeuren dat we uw verzoek doorsturen naar de toepasselijke servicepartner.

Daarnaast maken we gebruik we uw laadpaalnummer om u regelmatig firmware-updates te verstrekken om uw laadpaal goed te beveiligen.

Deze verwerking is noodzakelijk om ons contract met u uit te voeren.

1.2 Verwerking gerelateerd aan algemene andere interacties met ons

Facturering & administratie - Voor elke betaaldienst maken wij gebruik van de persoonsgegevens die u ons verstrekt om u te factureren. We zullen die persoonsgegevens ook gebruiken om een actuele administratie bij te houden. Deze verwerking is noodzakelijk om het contract met u uit te voeren (facturering) en om te voldoen aan een wettelijke verplichting (een administratie bijhouden).

Contact met u - Wanneer u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via een contactformulier op onze website, als u ons belt voor ondersteuning, als wij contact met u opnemen, bijv. om u te informeren over bepaalde updates of in het geval dat er tussen ons een doorlopende zakelijke relatie bestaat, gebruiken wij uw persoonsgegevens binnen onze bedrijfsvoering en om op uw verzoeken te reageren, bijv. door u ondersteuning te bieden. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat we een contract met u hebben of dat we op uw verzoek stappen ondernemen voordat we een contract met elkaar aangaan.

Due diligence, beveiliging van ons aanbod en het voorkomen van fraude – Omdat we ernaar streven u producten en diensten te bieden die zo goed mogelijk beveiligd zijn en omdat we onze mensen en ons bedrijf goed willen beveiligen, hebben wij er een gerechtvaardigd belang in uw persoonsgegevens te gebruiken om due diligence-onderzoeken uit te voeren, om de veiligheid van ons aanbod te handhaven en fraude te voorkomen.

Wettelijke doeleinden - Soms moeten we uw persoonsgegevens gebruiken in het verwerken van vorderingen, om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of te reageren op wetshandhavingsverzoeken. Deze verwerking is in ons gerechtvaardigde belang of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Marketing en promoties - Als u een EVBox-partner of -klant bent, kunnen wij contact met u opnemen om vergelijkbare producten en/of diensten van ons bedrijf aan te prijzen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat het in ons gerechtvaardigde belang is, omdat wij als bedrijf streven naar een toekomst waar dagelijks transport elektrisch en emissievrij is en door een groene laadinfrastructuur ondersteund wordt. U kunt zich hier eenvoudig voor afmelden door in onze promotionele e-mails op de knop Uitschrijven te klikken.

Online enquêtes - Soms vragen we u om deel te nemen aan een enquête waarmee wij ons aanbod kunnen verbeteren. In een dergelijk geval, en alleen als u hiermee instemt, gebruiken wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt voor dat doel (en we kunnen deze voor hetzelfde doel delen met onze enquêtepartner).

Kwaliteitsverbetering - Logbestanden van aangesloten laadpalen bevatten waardevolle informatie die wij kunnen gebruiken om de kwaliteit van ons aanbod te verbeteren. We gebruiken de informatie in die logbestanden voor dat doel. De persoonsgegevens die wij hiervoor verwerken, is de service-informatie van laadpalen die verbonden zijn met ons platform en de oplaadsessies van EV-bestuurders die dergelijke laadpalen binnen het EVBox-netwerk gebruiken. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat het in ons gerechtvaardigde belang is, omdat we streven naar constante verbetering van ons aanbod en in die context is het van cruciaal belang voor ons om deze statistische gegevens te kunnen gebruiken.

Werving en inwerken – Als u bij ons solliciteert, verwerken wij uw persoonsgegevens om te beoordelen of u geschikt bent voor de functie in kwestie. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat het in ons gerechtvaardigde belang is, omdat we moeten beoordelen hoe u ons kunt helpen om de overgang naar een uitstootvrije toekomst te versnellen. De persoonsgegevens die wij hiervoor verwerken:

 • informatie uit antecedentenonderzoeken van overheidsinstanties;
 • persoonlijkheid- en/of prestatiegegevens van referenties;
 • beoordeling door selectie-assessment dienstverleners voorafgaand aan tewerkstelling;
 • persoonsgegevens uit de openbare gedeeltes van uw sociale media-account(s) of andere openbare informatie die over u te vinden is; en
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt.

We zullen alleen persoonsgegevens van u verwerken indien dit noodzakelijk en relevant is voor de functie waarop u solliciteert.

Tijdens het sollicitatieproces zullen we u vragen of we ook contact met u mogen opnemen voor toekomstige functies waar u mogelijk ook geschikt voor bent. In dat geval zullen wij uw persoonsgegevens gedurende een periode van één jaar bewaren. U kunt uw toestemming te allen tijde weigeren en/of intrekken.

Als uw sollicitatie succesvol is, hebben wij een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te blijven verwerken, zodat wij u een aanbod kunnen doen en, afhankelijk van of u de baan aanneemt, een arbeidsrelatie met u aan te gaan en u in te werken.

2. Met wie delen we uw persoonsgegevens?

EVBox is een bedrijf dat wereldwijd actief is en we kunnen een gerechtvaardigd belang hebben om persoonsgegevens te delen met groepsmaatschappijen, bijvoorbeeld aan een groepsmaatschappij die een dienst levert voor een andere groepsmaatschappij.

We maken ook gebruik van betrouwbare dienstverleners die bepaalde diensten verlenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. We slaan bijvoorbeeld persoonsgegevens op bij een externe hosting provider en we gebruiken een betalingsdienstverlener om ad-hoc betalingen te faciliteren.

Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens delen met onze zakelijke partners, bijvoorbeeld uw laaddienstverlener als u op een EVBox-laadpaal oplaadt met de laadkaart van uw laaddienstverlener, een serviceprovider die zich over problemen ontfermt of een doorverkoper voor het reageren op uw verzoek om informatie over onze producten.

Tot slot, voor zover wij op grond van wet- of regelgeving of een gerechtelijk bevel daartoe gehouden zijn, kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken om te voldoen aan die wet- of regelgeving of dat gerechtelijk bevel.

3. Internationale overdrachten

We kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan een groepsmaatschappij of derde die zich buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte bevindt. Indien dit land naar het oordeel van de Europese Commissie in haar plaatselijke landelijke wetgeving niet voorziet in een adequaat beschermingsniveau, garanderen wij zo’n adequaat beschermingsniveau door aanvullende en passende waarborgen met die groepsmaatschappij of derde vast te leggen door middel van de Standaardbedingen voor gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.

Een lijst met landen die naar het oordeel van de Europese Commissie een adequaat beschermingsniveau bieden, is te vinden op de website van de Europese Commissie.

Als we gebruik maken van dienstverleners die in de VS gevestigd zijn, heeft deze Amerikaanse dienstverlener zich aangemeld voor de EU/US Privacy Shield-lijst en is deze door middel van zelfcertificatie erkend door het Amerikaanse Department of Commerce, of we zijn aanvullende passende waarborgen met die dienstverlener overeengekomen.

Meer informatie over de beslissing van de Europese Commissie over de toereikendheid van het EU/VS Privacy Shield kan hier worden geraadpleegd.

We kunnen u ook vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de voorgestelde overdracht te verlenen. U kunt een exemplaar van de Standaardbedingen voor gegevensbescherming aanvragen door ons een e-mail te sturen (details hieronder) en uw verzoek te motiveren.

4. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Waar mogelijk hebben we specifieke bewaartermijnen voor het opslaan van uw persoonsgegevens opgesteld. Deze specifieke bewaartermijnen staan hieronder vermeld of we zullen deze aan u meedelen voordat of op het moment dat we beginnen met het verwerken van uw persoonsgegevens.

Voor de gevallen waarin het voor ons niet mogelijk is om vaste bewaartermijnen te hanteren, hebben we hieronder de criteria opgenomen die we toepassen voor het bepalen van de bewaartermijnen.

Specifieke bewaartermijnen
Facturering & administratie voor (een van) onze aanbiedingen – wij bewaren persoonsgegevens die wettelijk bewaard moet worden voor het bijhouden van een administratie gedurende een periode van 7 jaar, of langer indien dit vereist wordt door de lokale wetgeving.

Marketing & promoties - Wij bewaren uw persoonsgegevens voor zolang als u een abonnement bij ons hebt, of totdat we onze nieuwsbrief annuleren, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet. U kunt zich eenvoudig voor onze nieuwsbrief afmelden door in de e-mails op de knop Uitschrijven te klikken.

Werving & inwerken
In het geval dat een sollicitatie succesvol is en we u bij ons bedrijf verwelkomen, zullen wij uw persoonsgegevens opslaan in onze personeelsdossiers, die we zullen bewaren in overeenstemming met onze bewaartermijnen inzake gegevensbescherming.

Als de sollicitatie niet succesvol is, bewaren we uw persoonsgegevens maximaal vier weken nadat het sollicitatieproces is beëindigd.

Als u ermee akkoord gaat dat wij uw persoonsgegevens bewaren voor eventuele toekomstige vacatures, bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal één jaar nadat het sollicitatieproces is beëindigd.

Criteria voor het bepalen van bewaartermijnen
In alle andere omstandigheden gebruiken we de volgende criteria om de toepasselijke bewaartermijn te bepalen:

 • boordeling van uw fundamentele rechten en vrijheden;
 • het/de doeleinde(n) van het verwerken van uw persoonsgegevens. We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we deze gegevens hebben verzameld;
 • relevante praktijken in onze sector of gedragscodes betreffende het opslaan van persoonsgegevens;
 • risico’s en kosten die eventueel verbonden zijn aan het bewaren en nauwkeurig en actueel houden van uw persoonsgegevens;
 • of we een geldige wettelijke basis hebben om uw persoonsgegevens te bewaren;
 • de aard, omvang en context van de verwerking van uw persoonsgegevens en onze relatie met u;
 • alle andere omstandigheden die eventueel van toepassing zijn.

In alle gevallen zullen wij uw persoonsgegevens bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en periodieke beoordelingen uitvoeren op de persoonsgegevens die bewaard worden.

5. Uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt bepaalde wettelijke rechten waar wij u over willen informeren.

Toegang. U hebt het recht om geïnformeerd te worden over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en op informatie over die verwerking.

Intrekking van toestemming. Als u ons uw persoonsgegevens hebt verstrekt op basis van uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. U kunt uw toestemming intrekken door u, indien van toepassing, af te melden voor de dienst waarvoor u zich hebt aangemeld. U kunt dit ook doen door ons een e-mail te sturen naar dataprivacy@evbox.com. We zullen uw persoonsgegevens dan permanent uit onze database verwijderen.

Gegevensoverdraagbaarheid. Wij zijn verplicht u te informeren over uw recht om uw persoonsgegevens van ons te ontvangen, zodat u die persoonsgegevens aan een andere dienstverlener kunt doorgeven.

Een klacht indienen. U hebt het recht om een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit – in het bijzonder in het land waar u gevestigd bent. Een volledige lijst van toezichthoudende autoriteiten is hier in te zien.

Rectificatie. U hebt het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te laten corrigeren of aan te laten vullen. Als u een account bij ons hebt aangemaakt, kunt u zelf uw persoonsgegevens corrigeren of aanvullen.

De verwerking beperken. U hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken op basis van specifieke gronden. Dit zijn (1) de tijd die wij nodig hebben om op uw verzoek de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens te verifiëren; (2) in plaats van onwettige verwerking te wissen, verzoekt u ons het gebruik te beperken; (3) we hebben uw persoonsgegevens niet langer nodig, maar u hebt deze persoonsgegevens nodig voor juridische procedures; of (4) wij controleren of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan uw bezwaar tegen de verwerking.

Recht vergeten te worden. U hebt het recht om uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging door ons te laten wissen. Dit recht is beperkt tot specifieke omstandigheden, bijvoorbeeld als u uw toestemming hebt ingetrokken of als u bezwaar maakt en wij geen gerechtvaardigde redenen hebben om de verwerking voort te zetten. Als u een account bij ons hebt, hebt u in sommige gevallen de optie om uw account zelf te wissen, in welk geval al uw persoonsgegevens permanent zullen worden verwijderd.

Recht om bezwaar te maken. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens als deze verwerking (1) is gebaseerd op ons gerechtvaardigde belang (inclusief ons belang om met uw toestemming een profiel van u op te stellen); (2) directe marketingdoeleinden dient; of (3) noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd voor het algemeen belang of de uitoefening van een officiële bevoegdheid die wij hebben. Als u bezwaar maakt zullen wij het verwerken van uw persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

6. Uitoefening van uw rechten, contact met ons opnemen en andere belangrijke informatie

Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, of als u een vraag hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via e-mail of stuur een brief naar het onderstaande adres:

EVBox B.V.
t.a.v.: Functionaris voor gegevensbescherming
Fred. Roeskestraat 115
1076 EE Amsterdam
e-mail: dataprivacy@evbox.com

Houd er bij het uitoefenen van uw rechten rekening mee dat wij u kunnen vragen om een aanvraagformulier in te vullen. Daarna informeren wij u over hoe uw verzoek verwerkt zal worden.

Wijzigingen in dit privacybeleid
In het geval dat we dit privacybeleid wijzigen, zullen we het gewijzigde beleid publiceren op onze website met een herziene publicatiedatum en, indien van toepassing en mogelijk, u op de hoogte te stellen van het gewijzigde beleid via uw account.

Ander EVBox privacybeleid
Naast dit privacybeleid kunnen we specifieke promoties, campagnes, diensten en/of privacyprocessen hebben die vervangen of aangevuld worden door een ander privacybeleid. In die gevallen zullen wij u op de hoogte stellen en het toepasselijke privacybeleid beschikbaar stellen.

Vertalingen van het privacybeleid

U kunt de vertalingen van het privacybeleid bekijken door op één van de volgende links te klikken.

Terug naar de website

Vragen? Stuur een mailtje naar info@evbox.com. Wij helpen je graag! Klik onderstaande button om terug te gaan naar de homepagina

Terug