Select your location to see tailored content for your region

North America

Scania & EVBox x Dagab

Scania och EVBox hjälper Dagab att skala upp elektrifieringen av sin fordonsflotta

Dagab inleder nu dagliga leveranser av livsmedel i Stockholm med Scanias nya ellastbilar som drivs med EVBox-laddlösningar.

Elektrifieringen av tunga fordon

Samarbetet mellan den ledande leverantören av transportlösningar ScaniaEVBox och Dagab går in i nästa fas. Axfoods logistikbolag Dagab inleder nu dagliga livsmedelsleveranser till flera butiker i Stockholmsregionen med Scanias nya ellastbilar som drivs med EVBox-laddlösningar.

Elektrifiering av lastbilsflottan

Elektrifieringen av tunga fordon är nödvändig för att minska koldioxidutsläppen inom transportsektorn. Med sin gemensamma vision för hållbara transporter arbetar Dagab, Scania och EVBox tillsammans för att utveckla nya lösningar för elektrifiering av tunga transporter.

För att hjälpa till att förverkliga Dagabs elektrifieringsambitioner har Scania levererat två nya lastbilar (en helelektrisk och en laddhybrid) och EVBox har installerat en EVBox Ultroniq med en anpassad laddkabel.

Ambitionen med detta projekt är att utforma, testa och skala upp elektrifierade livsmedelsleveranser i Sverige genom att låta fler åkerier elektrifiera logistikflöden för tunga transporter och samverka kring laddstationer.

Användningen av Scanias nya ellastbilar bidrar till Dagabs ambition att diversifiera de förnybara energikällor som används för att driva sin fordonsflotta. Detta är ett viktigt steg på vägen mot fossilfria transporter.

Flexibla laddlösningar

Två distributionsfordon har nu tagits i trafik: Scanias nya laddhybrid samt helelektriska lastbil, som är Scanias första serietillverkade helelektriska tunga lastbil som har levererats till en kund i Sverige. Med en optimerad laddstrategi kan Dagab nu leverera livsmedel till butiker med dessa fordon utan att kompromissa med tillgänglighet eller effektivitet.

Tack vare de smarta laddfunktionerna av EVBox Ultroniq och EVBox programvara för laddhantering, kan Dagab också minimera stilleståndskostnaderna på sitt lager i Jordbro och öka transporteffektiviteten.

“För att möta de logistiska behoven har vi installerat en snabbladdningsstation med hög effekt (upp till 175 kW) vid lagret tillsammans med lastbalansering av fordonen i port.", förklarar Björn Utgård, VP Sales på EVBox.

Laddning med grön el minskar koldioxidutsläppen avsevärt - uppskattningsvis med 40 ton per år för ett helelektriskt fordon jämfört med ett dieselfordon. Var och en av de nya lastbilarna levererar mat till mellan fem och tio butiker dagligen. Det handlar om fem rutter som täcker en sträcka på cirka 300 kilometer. Genom att övergå till elektriska transporter reduceras Dagabs koldioxidavtryck väsentligt.

Mot en grönare framtid

Scania, EVBox och Dagab är överens om att utvecklingen av laddinfrastrukturen är avgörande för att påskynda elektrifieringen av tunga transporter.

“Omställningen med elektrifiering är många gånger mer komplex än den verkar då publik laddinfrastruktur för tunga fordon helt eller delvis saknas. Detta utmanar grunderna i ett traditionellt och välfungerande transportsystem. Tekniken och elfordonen finns redan. Men det kräver ett betydligt närmare samarbete mellan flera aktörer inom näringslivet, och även staden, för att kunna utveckla smarta stadslösningar i praktiken”, säger Jessica Björkquist, senior produktchef Hållbarhet på Scania Sverige.

Som Helena Blom, transportchef på Dagab, förklarar kommer de inblandade företagen att få djupare kunskap om elektrifiering av tunga transporter allteftersom projektet fortskrider.

“Nu skaffar vi oss ännu mer kunskap om effektiva logistikmönster och hur vi kan använda fordonen på bästa sätt. Batterikapaciteten påverkar räckvidden, och här gäller det att finna lämpliga laddlösningar och placeringar för att klara transporterna. Det ska också bli spännande att se hur kylaggregatet påverkar batteriet och därmed räckvidden.”
“För att lyckas med elektrifieringen har vi samarbetat med Scania samt EVBox som har hjälpt oss att identifiera de bästa laddmöjligheterna här i Jordbro”, sammanfattar Helena Blom.

Letar ni efter laddlösningar?

Vi ger våra partners riktade värdepropositioner och en komplett produktportfölj för att hjälpa dem att uppnå sina affärsmål.