Would you prefer to view this website based on your location?

English

Certifieringar

Lär dig mer om EVBox Groups certifieringar som visar vårt åtagande att fullfölja branschledande bästa praxis.

ISO 9001:2015

Ledningssystem för kvalitet

ISO 9001 bygger på ett antal principer för kvalitetsstyrning, inklusive starkt kundfokus, motivation och engagemang hos högsta ledningen, tillgång till processerna och ständiga förbättringar. Läs mer om ISO 9001 eller ladda ner vårt certifikat.

  ISO 14001:2015

  Miljöledningssystem

  ISO 14001 ger garantier till företagsledningen, medarbetarna och till externa intressenter att miljöpåverkan mäts och förbättras kontinuerligt. Läs mer om ISO 14001 eller ladda ner vårt certifikat.

   ISO 45001:2018

   Ledningssystem för arbetsmiljö

   ISO 45001 bygger på ett antal arbetsmiljöprinciper, inklusive förbättring av medarbetarnas säkerhet, minskning av arbetsplatsrisker och skapande av mer tillförlitliga arbetsförhållanden. Läs mer om ISO 45001 eller ladda ner vårt certifikat.

    ISO 27001:2013

    System för hantering av informationssäkerhet

    ISO 27001 bygger på principer för kvalitetshantering som garanterar kunder och användare högsta standard för säkerhetshantering, dataskydd, kundintegritet, säkerhet, användbarhet och kvalitetsstandarder. Läs mer om ISO 27001 eller ladda ner certifikatet nedan.

     Vill du lära dig mer om EVBox:s certifieringar?

     BSI grundades 1901 och är världens första nationella standardiseringsorgan. BSI har hjälpt till att forma många av världens ledningssystemstandarder, inklusive certifieringarna som anges ovan.