Select your location to see tailored content for your region

North America

Bidrag för laddstation

Sverige behöver utöka sin laddinfrastruktur för att stödja den växande efterfrågan på elbilar och minska utsläpp som påverkar klimatet. Därför finns olika statliga bidrag för företag och organisationer som vill investera i laddstationer.

LADDA BILEN

Bidrag för icke publika laddstationer

Företag, organisationer och bostadsrättsföreningar som vill installera laddstationer som i huvudsak kommer användas av boende eller anställda kan få bidrag på upp till 50% av investeringskostnaden genom bidraget Ladda bilen, dock högst 15 000 kronor per laddpunkt.

  KLIMATKLIVET

  Bidrag för publika laddstationer

  Investeringsstöd från Naturvårdsverket till publika laddstationer ingår i Klimatklivet. Publika stationer är tillgängliga för allmänheten och står placerade där vem som helst kan ladda elbilen. Det går att få högst 50% av investeringskostnaden i stöd.

   Hitta rätt laddstation

   Add extra padding below

   Vanliga frågor

   Vad är skillnaden mellan publika och icke publika laddstationer?

   Laddstationer delas in i två kategorier, icke publik och publik.

    

   Klimatklivet - bidrag för publika laddstationer

   Klimatklivet ger investeringsstöd till publik laddinfrastruktur. Publika laddstationer är tillgängliga för allmänheten och står placerade där vem som helst kan ladda bilen, till exempel längs landsvägar, i allmänna parkeringshus, vid köpcentrum eller resecentrum.

   Läs mer om Klimatklivet på Naturvårdsverkets hemsida.

    

   Ladda bilen - bidrag för icke publika laddstationer

   Ladda bilen kan ge stöd till icke publik laddinfrastruktur. Detta innebär att företag, bostadsrättsföreningar och andra organisationer kan söka investeringsstöd genom bidraget Ladda bilen för installation av laddstationer som placeras vid bostaden eller vid arbetsplatsen.

   Läs mer om Ladda bilen på Naturvårdsverkets hemsida.

   Hur är processen för att ansöka om bidrag för laddstation?

   Klimatklivet

   En ansökan till Klimatklivet kan bara lämnas in via länsstyrelsernas e-tjänst som finns tillgänglig under särskilda ansökningsomgångar.  Ansökningar till Klimatklivet granskas först av länsstyrelsen och sen av Naturvårdsverket som fattar beslutet. 

   Få mer information på Naturvårdsverkets hemsida.

    

   Ladda bilen

   Processen för att ansöka till bidraget Ladda bilen skiljer sig beroende på om er åtgärd redan är klar eller inte. 

   Om åtgärden redan är klar behöver ni skicka in er ansökan om bidrag senast 6 månader efter att installationen slutfördes.

   1. Ansökan skickas in och behandlas
   2. Ni får ett preliminärt beslut
   3. Efter att beslutet är taget har ni 3 månader på er att ansöka om utbetalning

   Om åtgärden inte är klar

   1. Ansökan skickas in och behandlas
   2. Efter beviljande av föransökan så har ni 9 månader på sig att slutföra åtgärden
   3. Efter att åtgärden är slutförd så har sökande max 3 månader på sig att skicka in en begäran om utbetalning

   Få mer information på Naturvårdsverkets hemsida.

   Redo att installera en laddstation?

   Fyll i era uppgifter, så ringer vi er för att utvärdera era laddbehov