Select your location to see tailored content for your region

North America

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy används av EVBox-koncernen, varvid EVBox B.V. (Nederländska handelskammarens organisationsnummer 32165082, ytterligare information anges nedan) är den personuppgiftsansvariga, såvida inget annat anges i din relation med EVBox.

Senaste uppdatering: 2020-09-01

I den här integritetspolicyn informerar vi dig om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att vi erbjuder laddningslösningar för elfordon (electric vehicles, EV) och/eller interagerar med dig på andra sätt, som förklaras i detalj nedan.

 1. Vilka personuppgifter vi behandlar, varför och på vilken rättslig grund;
 2. Vem vi delar dina personuppgifter med;
 3. Till vilka länder dina personuppgifter kan överföras;
 4. Hur länge vi behåller dina personuppgifter;
 5. Vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av dina personuppgifter;
 6. Hur du kan utöva dina rättigheter, kontakta oss och annan viktig information

Om du vill veta mer om användningen av cookies och andra tekniker som är relaterade till din användning av webbplatsen, se vår cookiepolicy.

Denna integritetspolicy används av företagsgruppen EVBox, där EVBox B.V. (nummer 32165082 i den nederländska handelskammaren, adressuppgifter lämnas nedan) är personuppgiftsansvarig om inte annat anges i ditt avtal med EVBox.


1. Vilka personuppgifter vi behandlar, varför och på vilken rättslig grund

1.1 Behandling relaterad till våra laddtjänster för elfordon

Kontohantering - När du registrerar ett konto hos oss, t.ex. på vår plattform Hey EVBox, använder vi de personuppgifter som du förser oss med för att öppna och underhålla ditt konto. Detta är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig. Om du har valt att låta din GPS-plats vara synlig på kartan så behandlar vi dessa personuppgifter i enlighet med ditt samtycke.

Laddning på en offentlig laddstation med ett EVBox laddkort – Om du har aktiverat roaming på vår plattform (en tjänst där du kan ladda med ett EVBox laddkort på offentliga laddstationer som är anslutna till EVBox nätverk) behandlar vi följande personuppgifter:

 • Ett unikt laddkortnummer;
 • Ett unikt laddstationsnummer;
 • Information om ditt laddtillfälle; och
 • Plats för laddstationen där du laddade.

Denna behandlingsaktivitet är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig.

Laddning på din egen EVBox laddstation – Våra laddstationer är uppkopplade stationer (till vår plattform), så att vi kan erbjuda dig ytterligare tjänster och support. De levereras tillsammans med ett EVBox laddkort. Under förutsättning att du registrerar din EVBox laddstation på vår plattform kommer vi att behandla följande personuppgifter för detta ändamål:

 • Ett unikt laddkortnummer;
 • Ett unikt laddstationsnummer;
 • Information om ditt laddtillfälle;
 • Plats för din laddstation;
 • Loggfiler som innehåller tjänstedata för din laddstation och dina laddtillfällen och
 • Personuppgifter som du registrerar på vår plattform.

Denna behandlingsaktivitet är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig.

Vi behandlar inte några personuppgifter om laddstationen inte är uppkopplad.

Laddning på en EVBox laddstation med ett EVBox laddkort som tillhandahålls av någon annan – Din arbetsgivare, (arbetsgivarens) leasingföretag, affärspartner, hyresvärd, parkeringsplats eller annat företag/privatperson (”kortinnehavare”) kan ha försett dig med ett EVBox laddkort så att du kan ladda på deras EVBox laddstation och/eller andra laddstationer som är anslutna till EVBox nätverket. De personuppgifter vi behandlar för detta ändamål är:

 • Ett unikt laddkortnummer;
 • Ett unikt laddstationsnummer;
 • information om ditt laddtillfälle
 • plats för laddstationen där du laddade
 • ditt namn, om det registrerats av kortinnehavaren och
 • dina bankuppgifter, om de registrerats av kortinnehavaren för att fakturera dig för laddtillfället (om detta är avtalat med kortinnehavaren).

Denna behandlingsaktivitet är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är en av parterna (det du har ingått med kortinnehavaren).

Laddning vid en EVBox laddstation med ett annat eMSP laddkort – Om du har ett laddkort från en annan eMobility-tjänsteleverantör (”eMSP”) så att du kan ladda på en av EVBox laddstationer behandlar vi följande information:

 • Verifieringsnummer;
 • Ett unikt laddkortnummer;
 • Information om ditt laddtillfälle;
 • Plats för laddstationen där du laddade;
 • Namn på eMSP; och
 • Transaktionsnummer.

Denna behandlingsaktivitet är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är en av parterna (det du har ingått med din eMSP). Din eMSP har egna syften för behandling av dina personuppgifter. Kontakta dem direkt om du vill veta mer.

Laddning vid en EVBox laddstation med ad hoc-betalning – Om du utnyttjar den ad hoc-betalning som vi tillhandahåller på våra laddstationer behandlar vi följande personuppgifter:

 • Information om ditt laddtillfälle;
 • Plats för laddstationen där du laddade;
 • Transaktionsnummer; och
 • Bekräftelse av betalning och inget annat. Det är betaltjänstleverantören som behandlar dina bankkontouppgifter (om du vill veta mer om deras behandling kan du kontrollera deras integritetspolicy).

Denna behandlingsaktivitet är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig.

Om du använder ad hoc-betalning som tillhandahålls av en annan eMSP på en EVBox laddstation behandlar vi följande personuppgifter:

 • Verifieringsnummer;
 • Information om ditt laddtillfälle;
 • Plats för laddstationen där du laddade;
 • Namn på eMSP; och
 • Transaktionsnummer.

Denna behandlingsaktivitet är nödvändig för att fullgöra ett avtal där du är en av parterna (det du har ingått med din eMSP).

EVBox erbjudanden – Om du eller någon av våra affärspartner lämnar ut dina personuppgifter till oss (via webbplats, e-post, telefon, personligen eller på annat sätt) och du är intresserad av våra produkter och/eller tjänster, lagrar vi din begäran och använder dessa personuppgifter för att kontakta dig med en kostnadsuppskattning för de produkter och/eller tjänster som du är intresserad av.

Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är att vi vidtar åtgärder på din begäran innan vi ingår avtal, eller erhåller ditt samtycke.

Vi kan överföra dessa uppgifter till en av våra affärspartner om vi anser att en sådan partner kan ge dig bättre service. I sådant fall behandlas dina personuppgifter i enligt med den aktuella affärspartnerns integritetspolicy.

Köpa en EVBox laddstation eller tillbehör – Vi använder de personuppgifter som du förser oss med för att leverera produkten och, om det ingår i vårt avtal, för att tillhandahålla tillhörande tjänster (t.ex. installation). Vi kan dela dessa uppgifter med affärspartner som vi använder för att utföra dessa tjänster. Denna behandlingsaktivitet är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig.

Registrera din EVBox laddstation och/eller ditt laddkort – Registrering är nödvändig så att vi kan förse dig med de avtalade laddtjänsterna. De personuppgifter vi behandlar för detta ändamål är:

 • Ett unikt laddkortnummer;
 • Ett unikt laddstationsnummer;
 • Plats för din laddstation;
 • Loggfiler som innehåller tjänstedata avseende din laddstation och, vid roaming, laddtillfällen av elfordonsförare som använder din laddstation; och
 • Personuppgifter som du registrerar på vår plattform.

Denna behandlingsaktivitet är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig.

Garantier och underhållstjänster – Vi använder följande personuppgifter för att ge dig olika former av garantier och/eller underhållstjänster:

 • Ett unikt laddkortnummer;
 • Driftrapporter som vi erhåller från någon av våra oberoende servicepartner som har betjänat dig på våra vägnar
 • Plats för din laddstation
 • Loggfiler som innehåller tjänstedata avseende din laddstation och, vid roaming, laddtillfällen av elfordonsförare som använder din laddstation och
 • Personuppgifter som du förser oss med på något sätt, till exempel om du ringer eller skickar e-postmeddelanden till oss.

Vi använder ett nätverk av oberoende servicepartners, så det kan hända att vi vidarebefordrar din begäran till en lämplig servicepartner.

Dessutom använder vi ditt laddstationsnummer för att ge dig regelbundna uppdateringar om den inbyggda programvaran för att garantera att din laddstation är säker.

Denna behandlingsaktivitet är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig.

1.2 Behandling relaterad till andra allmänna kontakter med oss

Fakturering och administration – För fakturering av betaltjänster använder vi de personuppgifter som du förser oss med. Vi kommer också att använda personuppgifterna för att upprätthålla aktuell administration. Denna behandlingsaktivitet är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig (fakturering) och för att uppfylla en rättslig förpliktelse (att upprätthålla en administration).

Kontakt med dig – När du kontaktar oss t.ex. via kontaktformuläret på vår webbplats, om du ringer oss för support, om vi kontaktar dig, t.ex. för att informera dig om särskilda uppdateringar, eller om vi har kontakt i ett pågående ärende använder vi dina personuppgifter för detta syfte och för att svara på dina frågor och önskemål, t.ex. i samband med support.. Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är antingen att vi har ingått ett avtal med dig eller att vi vidtar åtgärder på din begäran innan vi ingår ett avtal.

Företagsbesiktning, säkerhet gällande våra erbjudanden och bedrägeribekämpning – Eftersom vi strävar efter att erbjuda dig produkter och tjänster som håller högsta säkerhet och samtidigt säkerställa våra medarbetares och vår verksamhets trygghet, har vi ett berättigat intresse av att använda dina personuppgifter för att genomföra företagsbesiktningsutredningar i syfte att upprätthålla säkerhetsnivån på våra erbjudanden samt för att bekämpa bedrägerier.

Rättsliga ändamål – Ibland måste vi använda dina personuppgifter för att hantera skadeståndsanspråk, för efterlevnad av tillämpliga lagar eller på begäran av brottsbekämpande myndigheter. Denna behandlingsaktivitet sker i vårt berättigade intresse eller för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Marknadsföring och kampanjer - Om du har samtyckt till att få meddelanden från oss, eller om du är en EVBox partner eller kund, kan vi kontakta dig för att marknadsföra våra egna liknande produkter och/eller tjänster, bjuda in till evenemang som vi kan arrangera och informera dig om våra senaste nyheter och uppdateringar. Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är antingen ditt samtycke eller vårt legitima intresse. Du kan enkelt välja bort denna tjänst genom att klicka på knappen för att avsluta prenumerationen som finns i våra e-postmeddelanden eller genom att kontakta dataprivacy@evbox.com.

Onlineenkäter – Ibland kan vi be dig att delta i en undersökning med syfte att förbättra våra tjänster. I sådana fall, använder vi de personuppgifter som du tillhandahåller oss för detta ändamål och vi kan dela dem med vår enkätpartner för samma syfte.

Kvalitetsförbättring – Loggfiler på anslutna laddstationer innehåller värdefull information för oss i vårt arbete med att förbättra kvaliteten på våra tjänster. Vi använder informationen i dessa loggfiler för det ändamålet. De personuppgifter vi behandlar för detta syfte är tjänstedata för laddstationer som är anslutna till vår plattform och laddtillfällen av elfordonsförare som använder sådana laddstationer inom EVBox nätverket. Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är att det är i vårt berättigade intresse, eftersom vi strävar efter ständig förbättring av våra tjänster. Därför är det viktigt för oss att ha möjligheten att använda sådana statistiska uppgifter.

Rekrytering och introduktion – Om du söker en av våra tjänster behandlar vi dina personuppgifter för att bedöma om du är lämplig för den aktuella tjänsten. Den rättsliga grunden för denna behandlingsaktivitet är att det är i vårt berättigade intresse, eftersom vi måste bedöma hur du kan hjälpa oss att påskynda övergången till en utsläppsfri framtid. De personuppgifter vi behandlar för detta ändamål är:

 • Uppgifter från offentliga myndigheter baserade på en bakgrundskontroll;
 • Uppgifter från referenspersoner om personlighet och/eller prestationer;
 • Information om utvärdering före anställning från leverantörer av utvärderingstjänster;
 • Personuppgifter från den offentliga delen av konton på sociala medier eller annan offentlig information om dig; samt
 • Personuppgifter som du förser oss med.

Vi kommer endast att använda personuppgifterna om dig om det är nödvändigt och relevant för den befattning du söker.

Under ansökningsprocessen kommer vi dessutom att fråga dig om vi kan kontakta dig om eventuella framtida anställningsmöjligheter där du kan vara lämplig, och om vi i så fall får behålla dina personuppgifter för detta syfte i ett år. Du kan när som helst neka till detta och/eller dra tillbaka ditt samtycke.


2. Med vem delar vi dina personuppgifter?

EVBox är ett företag som arbetar på global nivå och vi kan ha ett berättigat intresse av att dela personuppgifter med företag inom koncernen, till exempel med ett av våra företag som tillhandahåller en tjänst till ett annat företag i koncernen.

Vi använder även betrodda tjänsteleverantörer som tillhandahåller vissa tjänster åt oss i samband med behandlingen av dina personuppgifter. Vi lagrar till exempel personuppgifter hos en extern leverantör av värdtjänster och vi använder en betaltjänstleverantör för att underlätta ad hoc-betalningar.

Dessutom kan vi dela dina personuppgifter med våra affärspartner, till exempel din eMSP om du laddar på en EVBox laddstation med ditt eMSP laddkort, en leverantör av supporttjänster som hanterar serviceincidenter eller en återförsäljare i syfte att följa upp ett önskemål från dig om information om våra produkter.

Slutligen kan vi, i den utsträckning vi är skyldiga enligt lag, förordning eller domstolsbeslut, lämna ut dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, förordning eller domstolsbeslut.


3. Internationella överföringar

Vi kan överföra dina personuppgifter till ett koncernföretag eller en tredje part som ligger utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om det aktuella landet inte tillhandahåller en adekvat skyddsnivå inom sin nationella lagstiftning enligt Europeiska kommissionen har vi säkerställt en adekvat skyddsnivå genom att avtala med koncernföretaget eller den tredje parten om ytterligare lämpliga skyddsåtgärder via de standardbestämmelser om dataskydd som antagits av Europeiska kommissionen.

En lista över länder som har säkerställt en adekvat skyddsnivå enligt Europeiska kommissionen finns på EU-kommissionens webbplats.

Alternativt kan vi be dig om ditt uttryckliga samtycke för den föreslagna överföringen. Du kan begära en kopia av standardbestämmelserna om dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande (uppgifter nedan) med en motivering till din begäran.


4. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

När så är möjligt har vi angett särskilda lagringsperioder för dina personuppgifter. De särskilda lagringsperioderna anges antingen nedan eller meddelas dig före eller i samband med att vi påbörjar behandlingen av dina personuppgifter.

I de fall vi inte kan använda fastställda lagringsperioder har vi nedan angett de kriterier som vi använder för att bestämma lagringsperioden.

Särskilda lagringsperioder

Fakturering och administration av våra erbjudanden – vi behåller dina personuppgifter i den mån de måste bevaras enligt lag för att upprätthålla administration under en period på 7 år eller längre om så krävs enligt lokala lagar.

Marknadsföring och kampanjer – Vi behåller dina personuppgifter så länge som du prenumererar eller tills vi avbryter våra nyhetsbrev, beroende på vilket som inträffar först. Du kan enkelt välja bort nyhetsbrevet genom att klicka på knappen för att avsluta prenumerationen som finns i e-postmeddelandet.

Rekrytering och introduktion – Om din jobbansökan är framgångsrik och vi kan välkomna dig till vårt företag kommer vi att lagra dina personuppgifter i våra personalfiler som vi sparar i enlighet med lagringstiderna i vår policy för dataskydd.

Om jobbansökan inte går vidare behåller vi dina personuppgifter i högst fyra veckor efter att jobbansökningsprocessen har avslutats.

Om du samtycker till att vi behåller dina personuppgifter för framtida jobbmöjligheter kommer vi att behålla dina personuppgifter i högst ett år efter att jobbansökningsprocessen har avslutats.

Kriterier för fastställande av lagringsperioder

I alla övriga situationer använder vi följande kriterier för att fastställa tillämpliga lagringsperioder:

 • Utvärdering av dina grundläggande rättigheter och friheter;
 • Syftet med behandlingen av dina personuppgifter Vi behåller inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in;
 • Praxis inom branschen eller gällande uppförandekoder avseende lagring av personuppgifter;
 • Den nivå av risker och kostnader som är förknippade med att behålla dina personuppgifter (korrekta och aktuella);
 • Huruvida vi har en giltig rättslig grund för att behålla dina personuppgifter;
 • Karaktären, omfattningen och sammanhanget för behandlingen av dina personuppgifter och vår relation med dig;
 • Andra relevanta omständigheter som kan gälla.

Vi lagrar under alla omständigheter dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lag och genomför regelbundna granskningar av de personuppgifter som vi har.


5. Dina rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter

Du har vissa juridiska rättigheter som vi vill informera dig om.

Åtkomst. Du har rätt till information om huruvida vi behandlar dina personuppgifter eller inte, och relaterad information om sådan behandling.

Återkalla samtycke. Om vi har erhållit dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Om tillämpligt kan du återkalla ditt samtycke genom att avsluta prenumerationen på den tjänst du är prenumerant på. Du kan också göra det genom att skicka ett e-postmeddelande till dataprivacy@evbox.com. Vi kommer då att ta bort dina personuppgifter från vår databas för gott.

Dataportabilitet. Vi måste informera dig om din rätt att få tillgång till dina personuppgifter, så att du kan överföra dem till en annan tjänsteleverantör.

Framföra ett klagomål. Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i det land där du bor, gällande vår behandling av dina personuppgifter. Du hittar en fullständig lista över tillsynsmyndigheter här.

Rättelse. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade eller kompletterade av oss utan oskäligt dröjsmål. Om du har registrerat ett konto hos oss kan du ha möjlighet att korrigera eller komplettera dina personuppgifter själv.

Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter baserat på specifika grunder. Dessa är (1) den tid vi har på oss för att kontrollera att dina personuppgifter är korrekta utifrån din begäran, (2) istället för att radera olaglig behandling kan du istället begära begränsning av användningen, (3) vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för rättsliga förfaranden eller (4) vi verifierar om våra legitima grunder åsidosätter din invändning mot behandlingen.

Rätt att bli bortglömd. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade av oss utan oskäligt dröjsmål. Denna rättighet är begränsad till specifika grunder, t.ex. om du har dragit tillbaka ditt samtycke eller om du invänder mot och det inte finns någon tvingande legitim grund för oss att upprätthålla behandlingen. Om du har ett konto hos oss har du i vissa fall möjlighet att själv radera ditt konto, och då raderas alla dina personuppgifter permanent.

Rätt att göra invändningar. Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter om sådan behandling är (1) baserad på vårt berättigade intresse (inklusive att vi skapar en profil för dig baserat på ditt samtycke), (2) för direktmarknadsföringssyften eller (3) nödvändig för utförandet av en uppgift som hanteras i allmänhetens intresse eller myndighetsutövning som utförs av oss. Vi upphör då att behandla dina personuppgifter baserat på din invändning, såvida vi inte visar övertygande legitima skäl som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter.


6. Utöva dina rättigheter, kontakta oss och annan viktig information

Om du vill utöva någon av dina rättigheter eller om du har en fråga om den här integritetspolicyn får du gärna kontakta oss via e-post eller skicka ett brev till adressen nedan:

EVBox B.V.
Att: Data Protection office
Kabelweg 47
1014 BA Amsterdam, Nederländerna
e-post: dataprivacy@evbox.com

Observera att vi kan be dig att fylla i ett ansökningsformulär i samband med att du utövar dina rättigheter. Vi kommer därefter att informera dig om hur vi behandlar din ansökan.

Ändringar av denna integritetspolicy

Om vi ändrar denna integritetspolicy kommer vi att publicera den på vår webbplats med ett reviderat publiceringsdatum och, om tillämpligt och möjligt, meddela dig om den ändrade policyn via ditt konto.

Andra integritetspolicyer för EVBox

Utöver denna integritetspolicy kan vi ha särskilda kampanjer, erbjudanden, tjänster och/eller integritetsprocesser som ersätts av eller kompletteras med andra integritetspolicyer. I så fall kommer vi att meddela dig och göra gällande integritetspolicy tillgänglig för dig.

Har du några frågor eller feedback till oss?

Vi tar gärna emot alla frågor, kommentarer och synpunkter om vår sekretesspolicy och sekretesspraxis. Använd EVBox & Everons sekretessformulär för att skicka in eventuella frågor eller funderingar, eller om du vill utöva dina rättigheter i samband med dina personuppgifter.