Select your location to see tailored content for your region

North America

Lastbalansering

Vad är dynamisk lastbalansering?

Lastbalansering förhindrar överkapacitet genom att distribuera tillgänglig kapacitet över specifika laddpunkter på en viss plats. Men det finns en skillnad mellan vanlig lastbalansering och dynamisk lastbalansering. Läs vidare så hjälper vid dig att reda ut de olika begreppen!

Lastbalansering

Lastbalansering förhindrar överkapacitet genom att fördela tillgänglig kapacitet lika över alla laddpunkter på en viss plats. Detta gör det till en viktig laddfunktion för alla som använder flera laddpunkter på en plats med en begränsad kapacitet. Intresserad? Kontakta oss så hjälper vid dig att installera denna tjänsten tillsammans med en installatör.

Hur fungerar det?

  • Där finns fem laddpunkter vid denna laddstation, vilket har en max kapacitet om 30 kW totalt. Just nu laddar fyra bilar samtidigt. Genom att vi alltid nyttjar hela den tillgängliga kapaciteten, laddar alla fyra bilar på 7,4 kW vardera
  • Om en femte bil ansluter med ett behov av att ladda på minst 7,4 kW då finns det inte tillräckligt mycket kapacitet då laddstationen hade behövt minst 37 kW totalt. Laddpunkternas gemensamma kapacitet är oförändrad (30 kW), oavsett hur många bilar som ansluter. Hur löser vi detta?
  • Genom lastbalansering distribueras all tillgänglig kapacitet till de fem bilarna. Istället för 7,4 kW per bil, laddas nu varje bil på 6 kW. Men bilen som anslutade sist behövde ladda på minst 7,4 kW. Vad händer nu?
  • Eftersom vi utnyttjar hela kapaciteten så kommer den femte bilen inte att kunna laddas förrän en av de andra bilarna har slutat ladda. Det är ett vanligt problem som vi har en bra lösning till. Läs vidare om hur den nya prioritets lastbalanseringen fungerar.

Dynamisk lastbalansering

Dynamisk lastbalansering fördelar tillgänglig kapacitet på ett mer flexibelt sätt än den "traditionella" lastbalanseringen. Det innebär att den femte bilen i infografiken ovan kommer att kunna starta laddning direkt, även om scenariot förblir exakt detsamma.

För bilföraren påverkar prioriterad lastbalansering hur bilens laddning, LED-statusindikering och eventuella app-meddelanden som informerar slutanvändaren om laddningstillståndet. Så här fungerar det i praktiken:

infographic som visar hur dynamisk lastbalansering fungerar genom att visa fyra exempel
  • Där finns fem laddpunkter vid denna laddstation, vilket har en max kapacitet om 30 kW totalt. Just nu laddar fyra bilar samtidigt. Genom att vi alltid nyttjar hela den tillgängliga kapaciteten, laddar alla fyra bilar på 7,4 kW vardera.
  • Om en femte bil ansluter med ett behov av att ladda på minst 7,4 kW då finns det inte tillräckligt mycket kapacitet då laddstationen hade behövt minst 37 kW total. Laddpunkternas gemensamma kapacitet är oförändrad (30 kW) oavsett hur många bilar som ansluter. Hur löser vi detta?
  • För att alla bilar ska kunna ladda rättvist, gör vi nu en utvärdering av de pågående laddsessionerna, vilket tar ungefär två minuter. Utvärderingen påvisar att den andra bilen har laddat mest, då sätts den automatiskt i kö så att den femte bilen kan börja ladda.
    OBS! Om din bil är i kö blinkar LED-ringen gult. Din app kommer då att meddela dig att din bil har slutat ladda. Var inte orolig, din bil börjar snart ladda igen.
  • En gång per +/- 15 minuter utvärderar vi laddstatusen för varje bil, på så sätt sker laddningen så rättvist som möjligt. Nästa utvärdering påvisar att den första bilen är fulladdad, den släpps då från kön och den andra bilen börjar ladda igen. 

Har du fortfarande frågor?

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om elektrisk körning och laddning.

Hur ser elbilsmarknaden ut i Sverige?

Elbilsmarknaden i Sverige växer för varje dag som går. Intresserad av statistik?

Läs mer

Skillnaden mellan AC- och DC-laddning

Strömmen som kommer från ditt hushållsuttag, är alltid AC, medan energin som lagras i batterier är alltid DC.

Läs mer

Hur installerar jag en laddstation?

Din laddstation, hemma eller någon annanstans, måste alltid installeras av en certifierad elektriker.

Läs mer