Select your location to see tailored content for your region

North America

AC- och DC-laddning

Skillnaden mellan AC- och DC-laddning

Strömmen som kommer från elnätet, dvs. ditt hushållsuttag, är alltid växelström (AC), medan energin som lagras i batterier är alltid likström (DC). Den största skillnaden mellan AC- och DC-laddning är var omvandlingen från växelström till likström sker.

Elbilsladdning: skillnaden mellan AC och DC

När det gäller elektrisk mobilitet kan två olika typer av elektriska strömmar användas för att driva ett elfordon—växelström (AC) eller likström (DC). Men innan vi går in på det finns det två saker som du bör tänka på:

  • Den ström som kommer från elnätet, dvs. ditt hushållsuttag, är alltid växelström (AC)
  • Den energi som lagras i batterier är alltid likström (DC)

AC och DC, inte AC/DC

Växelström och likström är två helt olika typer av elektrisk ström. Båda rör sig i olika riktningar, flyter i olika hastigheter och har olika användningsområden. AC/DC är ett hårdrocksband som, trots att de har ett album med titeln "High Voltage", inte har något att göra med elektrisk ström eller laddning av elfordon.

Växelström är en elektrisk ström eller ett laddningsflöde som regelbundet byter riktning, dvs. växlar. Växelström kan genereras av förnybara källor som använder roterande generatorer, till exempel vind- eller vattenkraftsturbiner. Växelström kan också transporteras effektivt över långa avstånd—vilket är anledningen till att praktiskt taget alla världens elnät använder växelström och att du kan hitta växelström i ditt hem och på ditt kontor.

Likström rör sig alltid i en rak linje och kan genereras av förnybar energiteknik, till exempel solpaneler. Likström kan bland annat användas för energilagring och LED-belysning. Batterier lagrar likström, och även om du kanske aldrig har insett det, omvandlar laddaren växelströmmen från elnätet till likström för batteriet varje gång du laddar din bärbara dator.

Kort sagt, vi får växelström från nätet och denna omvandlas till likström så att den kan lagras i batterier, till exempel i batterier som används för att driva en elbil.

Två grafer som visar hur elen flyter. Den första visar hur växelström (AC) byter riktning med jämna mellanrum, och den andra visar hur likström (DC) flyter i en rak linje. Växelströmmen kommer från elnätet och likström lagras i batterier.


AC- och DC-laddning i elektrisk mobilitet

När vi talar om att ladda en elbil är den största skillnaden mellan AC- och DC-laddning var omvandlingen från växelström till likström sker. Oavsett om en elbil använder en växelströms- eller likströmsladdstation kommer elbilens batteri fortfarande bara att lagra likströmsenergi.

När du använder en likströmsladdstation sker omvandlingen från växelström (från elnätet) till likström i laddstationen, så att likström kan flöda direkt från stationen och in i batteriet. Eftersom omvandlingsprocessen sker i den rymligare laddstationen och inte i fordonet kan större omvandlare användas för att omvandla växelström från nätet mycket snabbt. Som ett resultat av detta kan vissa likströmsstationer ge upp till 350 kW effekt och ladda ett fordon fullt ut på 15 minuter.

En bild som visar en likströmsladdningsstation och en växelströmsladdningsstation som båda laddar samma fordon via olika uttag. Fordonet visar sitt batteri och sin inbyggda laddare.


Ligga i framkant av utvecklingen

En annan viktig skillnad mellan AC- och DC-laddning är laddkurvan. Vid växelströmsladdning är strömmen till ett elfordon en platt linje (det är alltså inte mycket till kurva alls). Detta beror på den relativt lilla inbyggda laddaren som bara kan ta emot en begränsad strömspridning under längre perioder.

Likströmsladdning å andra sidan bildar en nedåtgående laddkurva. Detta beror på att batteriet i fordonet till en början tar emot ett snabbare strömflöde, men gradvis begär mindre när det når full kapacitet.

Som exempel kan du föreställa dig ett glas som batteriet i fordonet, en vattenflaska som en likströmsladdstation och vattnet i flaskan som strömmen. Till en början kan du snabbt fylla glaset med vatten, men du måste sakta ner när du närmar dig toppen, så att glaset inte svämmar över.

Samma logik kan tillämpas för DC-snabbladdning och ultrasnabbladdning. Detta är anledningen till att elbilar kräver mindre ström när batteriet är ungefär 80 procent fullt, därav den nedbrytande kurvan som du ser nedan.

Två grafer som visar de olika laddningskurvorna för växelström och likström. Den första grafen visar kurvan för en växelströmsladdningsstation. Den stiger snabbt, jämnar snabbt ut sig och rör sig i en rak linje innan den börjar sjunka mot slutet. Den andra grafen representerar likströmsladdningskurvan och visar en högre topp i början av laddningen, som sjunker gradvis på väg mot ungefär 80 procent där den börjar sjunka snabbare.

Andra faktorer som kan påverka laddhastigheten är bland annat följande:

  • Batteriets procentandel (laddstatus)
  • Batteriets tillstånd för elfordonet
  • Väderförhållande

Växelström för elnätet och likström för batteriet

Både växelström och likström är viktiga i e-mobilitetsvärlden. Du får växelström från elnätet som sedan omvandlas till likström så att den kan lagras i elfordonets batteri. När man använder en AC-laddstation sker omvandlingen till likström inuti fordonet via en inbyggd laddare, som ofta är begränsad. Vid användning av snabbladdare och ultrasnabbladdare sker omvandlingen utanför fordonet med hjälp av en större omvandlare.

Vill du veta mer om våra AC- och DC-laddstationer?

Vi tillhandahåller en rad laddstationer som en del av våra helhetslösningar för elbilsladdning för företag. För en fullständig lista över tekniska specifikationer och användningsfall samt mer information, ta en titt på vår produktportfölj som är utformad för alla företag som vill elektrifiera sin verksamhet.

Har du fortfarande frågor?

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om elektrisk körning och laddning.

Kan jag ladda min bil i ett vanligt eluttag?

Tekniskt sätt kan du ladda din elbil i ett vanligt eluttag. Men det finns flera allvarliga restriktioner att tänka på.

Läs mer

Hur fungerar offentlig elbilsladdning?

Koppla in kabeln, dra ditt kort och din bil är redo att laddas!

Läs mer

Vad är dynamisk lastbalansering?

Lastbalansering förhindrar överkapacitet genom att distribuera tillgänglig kapacitet över specifika laddpunkter på en viss plats.

Läs mer