Select your location to see tailored content for your region

North America

Certifieringar

Lär dig mer om EVBox Groups certifieringar som visar vårt åtagande att fullfölja branschledande bästa praxis.

Lär dig mer om våra certifieringar

ISO 9001 bygger på ett antal principer för kvalitetsstyrning, inklusive starkt kundfokus, motivation och engagemang hos högsta ledningen, tillgång till processerna och ständiga förbättringar. Läs mer om ISO 9001 eller ladda ner vårt certifikat.

Ladda ner certifikat
Ladda ner EVBB certifikat

ISO 14001 ger garantier till företagsledningen, medarbetarna och till externa intressenter att miljöpåverkan mäts och förbättras kontinuerligt. Läs mer om ISO 14001 eller ladda ner vårt certifikat.

Ladda ner certifikat

ISO 45001 bygger på ett antal arbetsmiljöprinciper, inklusive förbättring av medarbetarnas säkerhet, minskning av arbetsplatsrisker och skapande av mer tillförlitliga arbetsförhållanden. Läs mer om ISO 45001 eller ladda ner vårt certifikat.

Ladda ner certifikat
Ladda ner Everon certifikat

ISO 27001 bygger på principer för kvalitetshantering som garanterar kunder och användare högsta standard för säkerhetshantering, dataskydd, kundintegritet, säkerhet, användbarhet och kvalitetsstandarder. Läs mer om ISO 27001 eller ladda ner certifikatet nedan.

Ladda ner certifikat

Vill du lära dig mer om EVBox:s certifieringar?

BSI grundades 1901 och är världens första nationella standardiseringsorgan. BSI har hjälpt till att forma många av världens ledningssystemstandarder, inklusive certifieringarna som anges ovan.