Select your location to see tailored content for your region

North America

Elbilsladdning: Möjligheterna för bränsleåterförsäljare

Lär dig allt om hur du kan erbjuda on-the-go elbilsladdning för att säkra din bensinstations framtid.

Nya affärsmöjligheter

Bränsleåterförsäljning och elektrisk mobilitet

Hur man än ser på saken är det uppenbart att elektrisk mobilitet kommer spela en ledande roll i framtidens trafiklandskap. Försäljningen av elfordon ökar kraftigt. Antalet elbilar på våra vägar beräknas växa enormt. Och över hela världen förbinder sig regeringar och biltillverkare att helt och hållet avveckla fordon med förbränningsmotor (ICE). I takt med att allt fler fordon på vägarna blir eldrivna ökar behovet av snabb och tillförlitlig infrastruktur för eldrivna fordon exponentiellt.

Den här guiden förklarar varför bränsleåterförsäljare ofta är perfekt ställda för att utnyttja sina befintliga platser och dra nytta av denna marknadsförändring.

20

miljoner elbilar år 2020

140

miljoner elbilar år 2030

50%

total marknadsandel för elbilar år 2030

1. Elbilar blir den nya standarden

Utvecklingen av elektrisk mobilitet har fångat uppmärksamheten hos många bränsleåterförsäljare runt om i världen. Till en början betraktade vissa det som en trend för miljövänner. Andra såg det som en orealistisk och orimlig teknik - en teknik som få skulle vilja ha och färre skulle ha råd med. Knappt någon insåg elens potential att revolutionera mobilitetsbranschen. Ett par år senare kunde inställningen till elbilar inte vara mer annorlunda.

Vi har gått från 1 miljon elbilar på våra vägar i 2016 till nästan 20 miljoner idag. Under det kommande decenniet kommer antalet elfordon på våra vägar att öka ytterligare. Enligt prognoserna kommer det att finnas över 140 miljoner elbilar, skåpbilar, lastbilar och bussar på världens vägar år 2030.

Det snabba införandet av elbilar drivs av konsumenternas beteende, kommersiella flottor, statlig lagstiftning och incitament samt löften från biltillverkare.

Alla dessa förändringar ger bränsleåterförsäljare en unik möjlighet att utnyttja sitt läge och sin infrastruktur. Nedan tar vi en närmare titt på var och en av dessa trender.

A modern car driving fast along a road at night with light beams representing the vehicle's speed.

Privata personbilar

Mer än 45 procent av de som vill köpa en ny bil överväger att köpa en elbil. Vare sig de drivs av ett hållbarhetstänkande, en ambition att minska sitt beroende av utländsk olja eller helt enkelt av bekvämlighet och pris, är det elbilar som fångar de flesta konsumenternas intresse i dag.

Därför har elbilarna nått en brytpunkt i samhället. Enligt en ny rapport från McKinsey & Company nådde införandet av personelbilar en kritisk punkt under andra halvåret 2020, då försäljningen och spridningen av elbilar ökade på stora marknader trots den ekonomiska krisen till följd av COVID-19-pandemin.

Kommersiella flottor

Personbilar är ofta det första man tänker på när det gäller elektrifiering, men kommersiella fordon står faktiskt för en stor del av utsläppen från transporter. I takt med att regeringar och företag strävar efter att uppnå koldioxidneutralitet har elfordon redan börjat användas på stor skala inom kommersiell transport.

Bland annat så har IKEA, Amazon, UPS, DHL, FedEx och Uber alla meddelat att de elektrifierar sin fordonsflotta för att aktivt tackla klimatkrisen och uppnå sina mål för utsläppsminskningar.

En budbärare som bär en stor låda på en vagn utanför ett hus.

Biltillverkare

Elfordon är på väg att bli enklare och billigare att tillverka än fordon som drivs med fossila bränslen. Enligt BloombergNEF's forskning är elbilar i dag dyrare att tillverka än fordon med förbränningsmotor, men år 2027 kommer de att vara lika kostsamma och år 2030 kommer elbilar att vara billigare än ett konventionellt fordon med förbränningsmotor.

För att demonstrera detta kommer det i 2025 att finnas omkring 400 nya elfordonsmodeller på marknaden, vilket visar biltillverkar-företagens engagemang för att öka produktionen av elfordon. För många av dessa modeller kommer prispåslaget för att köra elektriskt att förpassas till historia snabbare än så, vilket gör övergången till elektrisk mobilitet mer överkomlig och mer tillgänglig för majoriteten av förare.

Samtidigt har vissa biltillverkar-företag, däribland Ford, G.M. och Mercedes, meddelat att de har i avsikt att helt upphöra tillverkningen av ICE-fordon.

Statlig lagstiftning och incitament

Under 2021 har diskussionerna kretsat kring slutdatumet för försäljningen av fordon med förbränningsmotor. Nya regleringsmål i EU och i USA syftar nu till en andel av försäljningen av elfordon på minst 50 procent år 2030, och minst 30 länder har angett tidsramar eller planer på att fasa ut försäljningen av ICE-fordon.

Tillsammans innebär dessa trender stora utmaningar för bränsleförsäljning i hela världen. Enligt en studie av Boston Consulting Group riskerar minst en fjärdedel av bensinstationerna i världen att stängas 2035 om inte affärsmodellerna förändras avsevärt.

2. Den elektriska mobilitetens utmaningar för bränsleåterförsäljning

Den ökande elektriska mobiliteten drivs av krav från både konsumenter och företag för att bli mer hållbara.

I flera år har hållbarhet setts antingen som en eftertanke för företag eller en ädel sak för icke-statliga organisationer. Under det senaste decenniet har hållbarhet dock blivit en av drivkrafterna bakom innovation - både inom och utanför mobiliteten.

I takt med att konsumenterna började ändra sin syn på hållbarhet och hållbara alternativ - som elbilar - började bli vanligare, försämrades deras syn på olje- och gasindustrin.

En tom bensinstation med en närbutik i solnedgången.

Allmänhetens uppfattning om bränsleåterförsäljning

Under de senaste åren har olje- och bränsleindustrin mött mer motstånd än någonsin tidigare. Vare sig det är från allmänheten som i allt högre grad betraktar klimatförändringarna som en global nödsituation eller från bristen på ansvarsskyldighet från organisationer som arbetar med fossila bränslen, så håller allmänhetens förtroende för oljan på att urholkas.

Faktum är att bränsleåterförsäljare är nära förknippade med stora oljebolag. Ofta är bensinstationer den enda kontaktpunkt som majoriteten av konsumenterna har med olje- och bränslebolag. I takt med att yngre, miljömedvetna och politiskt motiverade konsumenter växer i både storlek och marknadsandelar pekar detta på en allvarlig utmaning för bränsleåterförsäljare när det gäller allmänhetens uppfattning.

Som de globala konsultföretaget EY säger, dessa yngre konsumenters "synpunkter kommer att bli särskilt viktiga för att branschen [bränsleförsäljning] ska fortsätta att vara relevant".

För att möta den här verkligheten börjar till och med olje- och bränslebolag att tänka om när det gäller deras ställning i dagens koldioxidfria värld och hur de vill göra affärer i framtiden... och ett viktigt mål är infrastruktur för elfordon.

Eftersom antalet elfordon på vägarna fortsätter att öka snabbt är det viktigt att laddinfrastrukturen uppfyller förarnas krav.

En motorväg på natten mitt i skogen med ljusstrålar som representerar fordonens hastighet.

Tesla-paradoxen

Och sedan kommer Tesla-paradoxen: Medan biltillverkar-företag traditionellt sett bara har producerat själva fordonet har Teslas utökade Supercharger-utbud förändrat detta mönster.

Eftersom företaget äger sitt eget laddningsnätverk har Tesla möjlighet att äga en större del av transportvärdekedjan. Och företaget är inte ensamt: andra tillverkare tar steg mot vertikal integration av sin laddinfrastruktur.

Olje- och bränsleåterförsäljare investerar i laddinfrastruktur

Bränsleåterförsäljare ökar sina insatser för att undvika risken att lämna över sina kunder till biltillverkar-företag som kommer in på marknaden för elbilsladdning och för att positionera sig för framgång i den nya mobilitetens era.

Enligt en uppskattning från McKinsey and Company är värdet av elfordonsladdning i dag försumbart, men med en hög investeringsnivå har elfordonsladdning potential att bli en industri på 20 miljarder dollar år 2030.

Som ett resultat av detta investerar stora industriaktörer i infrastruktur för laddning av elfordon över hela världen:

Tillsammans pekar dessa meddelanden på att de stora oljebolagen har ändrat sin inställning: Elfordonsladdning är inte bara ett sätt att återuppta allmänhetens förtroende, utan det är också på väg att bli mer lönsamt än konventionella bränslen.

"Om jag tänker på en tank med bränsle jämfört med en snabbladdare, så närmar vi oss en punkt där affärsmöjligheterna för snabbladdning är bättre än för bränsle."
– Emma Delaney, chef för kunder och produkter på BP.

3. Elektriska mobilitetens möjligheter för bränsleåterförsäljning

Bränsleåterförsäljare har en privilegierad position - både när det gäller befintlig infrastruktur och marknadsposition - för att dra nytta av revolutionen för elektrisk mobilitet.

Genom att bygga vidare på sitt strategiska läge nära stora vägar kan bränsleåterförsäljare utnyttja denna tillväxt, åter få kontakt med yngre konsumenter och aktivt påskynda övergången till elektrisk mobilitet genom att minska konsumenternas "räckviddsångest".

En person i en bil som klickar på en smartphone som visar vägen till den närmaste laddningsstationen för elbilar.

Tänk på räckviddsångest

I dag uppger många potentiella elbilsförare oro för räckvidden—eller osäkerheten på att hitta laddstationer - som det främsta hindret för att köpa en elbil. Men det är ett scenario där hönan och ägget är samma sak: utan lämplig infrastruktur kommer elfordonens utväckling att bli långsammare, men utan fordon på vägarna kommer infrastrukturen att fortsätta att släpa efter.

För att komma till rätta med räckviddsångesten främjar regeringar på båda sidorna av Atlanten infrastruktur för laddning av elfordon:

Som ett resultat av denna investering i infrastruktur för elfordon försvinner förarnas rädsla för att inte kunna ladda, och vår forskning visar att detta bara kommer att påskynda övergången till elektrisk mobilitet ytterligare.

Erbjud on-the-go snabbladdning

I början av den elektriska mobiliteten var det långsamt att ladda en elbil - tänk dagar - och körsträckan var kort. Även om dessa fordon var perfekta för daglig pendling kunde de inte konkurrera med sina bensindrivna motsvarigheter när det gällde transporter över längre sträckor. Den teknik som ligger till grund för elektrisk mobilitet har utvecklats dramatiskt under de senaste åren.

I dag har räckvidden för elfordon ökat exponentiellt och nästan alla elfordon kan nu ladda sitt batteri fullt ut på mindre än en timme vid en snabbladdstation. Dessa två faktorer i kombination pekar på att förare av elfordon kommer att bli mycket mer mobila och göra längre resor - förutsatt att det finns laddstationer.

De laddstationer som möjliggör dessa snabba laddtider kallas "snabbladdstationer", "DC-laddstationer" eller "nivå 3-laddstationer", beroende på vem du pratar med. Tyvärr är snabbladdstationer fortfarande få och långt ifrån varandra, och förare tvingas ofta förlita sig på långsammare laddningsstationer i bostäder eller i offentligheten.

Det är där som bränsleåterförsäljare kommer in i bilden. Med införandet av DC-laddstationer med hög effekt på marknaden kan bränsleåterförsäljare i princip fylla den saknade länken när det gäller infrastruktur för laddning av elfordon: on-the-go laddning.

Även om elbilsförare kan ladda hemma eller på jobbet, kommer dessa laddstationer sannolikt att vara mycket långsammare än snabbladdstationer. Detta innebär en unik möjlighet för bränsleåterförsäljare att gå före.

Enligt vår undersökning laddar dessutom 36 procent av de nuvarande elbilsförarna redan sina elbilar på bensinstationer och ytterligare 21 procent skulle vilja göra det om alternativet fanns. Med sin befintliga infrastruktur på populära platser kan bränsleåterförsäljare fånga upp denna växande marknad.

En kvinna med solglasögon och en avslappnad klädsel som håller i en dryck. Bakom henne laddar en bil framför en modern byggnad.

Attrahera kommersiella flottor

Personbilar är ofta det första man tänker på när det gäller elektrifiering, men kommersiella fordon utgör faktiskt en betydande del av fordonen på vägarna.

I takt med att regeringar och företag strävar efter att uppnå koldioxidneutralitet har elfordon redan börjat användas i stor skala för transporter på korta sträckor, logistik på sista kilometern och kommersiella företagsflottor.

Logistikföretag som Amazon, UPS, DHL, IKEA och FedEx elektrifierar sina flottor för att uppnå koldioxidneutralitet. Andra, som Uber, LeasePlan och Origin, har också börjat övergå till elektriska flottor. Om vi ser framåt kommer det inte att dröja länge innan många fler märken anpassar sig till en elektrisk framtid.

Delta i laddningsstrategier för mitten av rutten.

I takt med att fordonsflottor elektrifieras kommer efterfrågan på offentlig laddinfrastruktur att öka kraftigt: många fordonsflottor kommer inte bara att behöva ladda över natten, men även mitt på vägen.

Laddningsstrategier mitt på vägen kan faktiskt vara lönsamma, inte bara för att förlänga räckvidden, utan också för att undvika investeringar i laddningsinfrastruktur helt och hållet. Företag som har begränsat utrymme på sin depå eller som vill använda billigare fordon med mindre batterier kan förlita sig helt på laddning mitt i vägen.

"Vi ser i överlag stora möjligheter med snabbladdning för konsumenter och företag, liksom med tjänster för fordonsflottor i allmänhet - det är där vi ser tillväxten och där vi ser marginalerna."
- Emma Delaney, chef för kunder och produkter på BP.

4. Vad är DC-snabbladdning?

Beroende på vem du pratar med kan du ha hört snabbladdning kallas DC-laddning, nivå 3-laddning eller bara snabbladdning. Men vad är egentligen snabbladdning och vad betyder dessa termer?

Idag finns det tre "typer" av laddning av elfordon: Nivå 1, nivå 2 och nivå 3. Varje nivå har olika effekt och därmed olika laddningshastighet, och den snabbaste är nivå 3. Till skillnad från nivåerna 1 och 2 använder nivå 3-laddare likström (DC) i stället för växelström (AC).

Bilbatterier, liksom annan elektronik, är konstruerade för att fungera på DC - medan elnätet endast tillhandahåller AC. Därför måste el från nätet omvandlas till DC för att kunna användas av elfordon.

På nivåerna 1 och 2 görs detta av bilen via en inbyggd AC/DC-omvandlare. Vid nivå 3-laddning omvandlas elektriciteten av själva laddstationen och matas direkt till batteriet, utan att den långsammare konverteraren ombord används. Detta möjliggör en mycket högre effekt och därmed en snabbare laddningshastighet.

EVBox infografik som förklarar skillnaden mellan växel- och likströmsladdning. En bil står i mitten, till höger finns en växelströmsladdare och till vänster en likströmsladdare. Bilen visar de olika uttagen, batteriet och den inbyggda laddaren.

Medans det kan ta timmar eller till och med en hel dag att ladda ett batteri fullt ut på nivå 1 och 2, kan en nivå 3-laddare ladda ett batteri på bara några minuter.

Hur bensinstationer kan dra nytta av DC-snabbladdning

Medan nivå 2-laddinfrastruktur redan finns i många hushåll och på offentliga parkeringsplatser i Nordamerika och Europa är alternativen för snabbladdning betydligt mer begränsade. Eftersom snabbladdning är en relativt ny och krävande teknik både när det gäller infrastruktur och ström är den inte lämpad för någon av de ovannämnda platserna.

Snabbladdning är dock viktigt för långdistansresor med elfordon, och bensinstationer är perfekt placerade längs större vägar för att tillgodose denna efterfrågan.

Dessutom har de i allmänhet redan parkeringsmöjligheter för att ta emot fordon och utrymme för att installera laddningsutrustning för DC-laddning. Många bensinstationer erbjuder också attraktiva tjänster, t.ex. matutbud, närbutiker eller biltvättar, som kan ge ett verkligt mervärde för förare av elfordon medan deras fordon laddas.

Två personer i en närbutik vid ett bränsleförsäljningsställe handlar matvaror, medan en person går utanför butiken och tittar genom fönstret.
Bränsleåterförsäljare har en privilegierad position för att dra nytta av den här trenden genom att bygga på sin befintliga infrastruktur och sitt strategiska läge runt större vägar.

I takt med att batterierna förbättras ökar kapaciteten och laddhastigheten för elfordon varje år. I kombination med den ökande försäljningen av elfordon kommer efterfrågan på snabbladdning att fortsätta att öka inom den närmaste framtiden.

Detta innebär att bränsleåterförsäljare har både resurser och möjligheter att tillgodose detta växande behov, attrahera nya kunder och framtidssäkra sin verksamhet.

5. Locka kunder med snabbladdning

När människor i allt större utsträckning byter bort sina fordon med förbränningsmotorer har de färre skäl att besöka bensinstationer. Genom att installera laddare för elfordon kan bränsleåterförsäljare se till att de förblir relevanta för förare av elfordon och kan locka till sig detta lukrativa, nya segment av marknaden. Som vi kommer att se nedan, är förare av elfordon en lockande kundkrets, så att attrahera dem är helt enkelt smart företagande.

Elbilsförare är kunder med högt värde

Jämfört med den allmänna befolkningen är det mer sannolikt att förare av elfordon har arbete, högre inkomst och högre utbildning. Enligt vår forskning är dagens förare av elfordon huvudsakligen män, yngre än befolkningen i allmänhet och har en medianhushållsinkomst på 1.480.000 kronor per år. Därför har de ofta mer pengar att spendera på tjänster vid bensinstationen än den genomsnittliga föraren.

Genom att se till att förare av elfordon kan ladda hos dig, kan du sälja premiumtjänster, t.ex. barista-kaffe, oberoende matalternativ eller en högklassig biltvätt, vilket ger dig mer vinst.

En modern bil står parkerad framför en biltvätt med strålkastaren tänd på kvällen.

Frågan är hur du kan locka till dig denna välbärgade kundkrets. Bara det faktum att du erbjuder elbilsladdning (och särskilt snabbladdning) kan sätta ditt företag på kartan... bokstavligt talat. Karttjänster på nätet som Google eller Apple Maps indexerar laddstationer, vilket kan hjälpa till att locka EV-förare när de är på väg eller när de planerar sin långdistansrutt.

Många framsynta tankstationer ser laddning av elfordon som en möjlighet att lägga till en ny, stabil intäktsström, sälja premiumprodukter till välbeställda kunder och framtidssäkra sin verksamhet.

Slutligen kan ett erbjudande av elfordonsladdning vara ett sätt att vinna tillbaka en alltmer miljömedveten generation. Genom att erbjuda ett hållbart alternativ kan bränsleåterförsäljare förbli relevanta för dessa konsumenter och täppa till en lucka i infrastrukturnätverket för elfordon - och bli en drivkraft för en övergång till hållbar mobilitet.

Behålla befintliga kunder

När kunderna övergår till elbilar är det många som gör det samtidigt som de behåller ett fordon med elmotor. Ungefär hälften av de nuvarande ägarna av elbilar i Europa äger faktiskt fortfarande en bil som drivs med traditionellt bränsle. Därför kan det hända att vissa kunder som kommer för att tanka också äger en elbil, som de lätt kan ladda på din plats eftersom de redan är bekanta med den.

Två elegant klädda och leende herrar som går över en parkeringsplats.

När konsumenterna i allt högre grad övergår till elbilar är nästan alla dina nuvarande kunder potentiella framtida elbils-köpare. Genom att erbjuda laddning av elfordon kan du fånga upp och behålla den befintliga kundbasen när de är redo att övergå till elektrisk mobilitet.

6. Hur man tjänar pengar på laddning av elfordon

För att kunna leverera mer ström på kortare tid är DC-laddstationer större och mer komplexa än AC-laddstationer. Därför kan inköpet av en snabbladdstation i sig kosta tio gånger mer än priset för en AC-laddstation. De drar också mycket mer energi, vilket kräver att elnätet förvaltas väl nog. Dessutom så rekommenderas regelbundna uppdateringar av firmware och förebyggande underhåll för att säkerställa optimal prestanda.

Även om detta först låter negativt, är det just dessa tre faktorer som ger bränsleåterförsäljare en verklig möjlighet: Snabbladdningsstationer lämpar sig i allmänhet inte för offentlig laddning i bostäder eller kommuner.

Genom att tillhandahålla denna premiumtjänst kan bränsleåterförsäljare generera intäkter på många olika sätt, inklusive direkta intäkter från laddning, merförsäljning av andra tjänster och ökad synlighet online.

Direkt inkomst

Naturligtvis erbjuder laddning av elfordon bensinstationer en ny, stabil inkomstkälla i form av avgifter för laddning. Det finns många olika sätt att etablera avgifter, till exempel genom att ta betalt per kilowatt för den använda energin, ta ut ett fast minutpris, fastställa en fast avgift per transaktion eller en kombination av dessa. Med avancerad programvara för laddningshantering kan du dessutom enkelt tillåta flexibel prissättning beroende på tid på dygnet eller användning.

En visuell mockup av en bärbar dator och en smartphone som visar övervakningsprogramvaran för EVBox-laddningsstationer. Den bärbara datorn visar instrumentpanelen, medan smarttelefonen visar en karta.

Oavsett vilken taxa du väljer är el billigare och mer förutsägbar än bränsle. Politisk instabilitet, såsom invasionen i Ukraina, är ett tydligt exempel på oljeprisets volatilitet, vilket kan påverka marginalerna i hög grad.

Elpriserna är i jämförelse mycket mer stabila, och de fluktuationer som förekommer är mer förutsägbara och mindre känsliga för globala politiska och ekonomiska förhållanden.

Merförsäljning

Förutom inkomsten från laddning kan man genom att locka till sig elbilsförare också få möjlighet att sälja kompletterande tjänster medan fordonet laddas. Du kan till exempel erbjuda premium mat- och dryckesalternativ eller en närbutik med allt som behövs. Med tanke på att elbilsförare i allmänhet har mer att spendera än övriga förare, kan de vara mer mottagliga för varor av högre kvalitet som kan öka vinsten.

En kvinna i ledig klädsel tittar på sin smartphone medan hon laddar sin bil och lägger handen på laddningspluggen.
Från möjligheter för merförsäljning till att generera egen inkomst - laddning av elbilar är ett utmärkt sätt att få in nya affärer - och det kommer bara att bli större.

Strategi för laddning

Som vi har sett är DC-laddare en dyr investering som kräver lite fundering. Alla DC -laddstationer är inte byggda på samma sätt: olika storlekar, arkitektur och effekt (från 50 kW till 350 kW) gör att det krävs lite eftertanke för att välja rätt laddstation för din unika situation.

Det första du måste avgöra är hur stor din potentiella kundkrets av elbilsförare är. Du kan fundera på hur många som äger elbilar i Sverige och vilka modeller som är mest populära. Du kan också fundera på var du befinner dig: ligger du vid en trafikerad väg eller vid en liten sidogata?

Genom att få en uppfattning om marknaden kan du bestämma vilken skala och omfattning din installation ska ha, både när det gäller antalet laddstationer och deras effekt. Om din bensinstation till exempel ligger vid en motorväg mellan två större städer kommer du troligen att fundera på att installera ett större antal laddare med högre effekt för att tillgodose behovet. Om du å andra sidan ligger vid en mindre väg eller mitt i stan, kan färre laddare med lägre effekt passa bättre.

En infografik som visar en bil och en lastbil som snabbladdas vid en EVBox DC-laddare på en bensinstation.

7. Hur bränsleåterförsäljning kan locka till sig kommersiella flottor

Även om man ofta först tänker på personbilar när det gäller elektrifiering, utgör företagsflottor en betydande andel av fordonen på vägarna. Många företag har redan börjat elektrifiera sina kommersiella fordonsparker, med fokus på lätta kommersiella fordon som används för leveranser och distribution på korta sträckor. Dessutom finns det en samlad satsning på att elektrifiera stora lastbilar, och miljarder investeras i forskning och utveckling av elektriska lastbilar.

Leverans på sista kilometern

En av de största möjligheterna för kommersiella elfordon ligger för idag i leveranserna på den sista kilometern. När onlinehandeln slog till under pandemin ökade begäran på logistik och leveranser kraftigt. Samtidigt driver miljöhänsyn och mål för utsläppsminskning leveransföretag att utforska möjligheten att elektrifiera sina leveransfordon.

Amazon har till exempel meddelat att man har ingått ett partnerskap med Stellantis för att säkra några av sina elektriska leveransfordon, utöver den befintliga beställningen på 100 000 elektriska skåpbilar från Rivian. UPS, DHL och FedEx håller också snabbt på att elektrifiera sina flottor.

En man utanför en lagerlokal placerar några lådor i ett vitt lätt nyttofordon.

Distribution via tung transport

Även om de tunga transporterna är mindre utvecklade än lätta kommersiella fordon, utgör de tunga transporterna en stor möjlighet till elektrifiering. Med tanke på de relativt korta avstånden och den jämförelsevis låga hastigheten är tunga lastbilar som används för korta stadstransporter särskilt lämpade för elektrisk mobilitet.

Dessutom driver oro för buller och föroreningar i städerna regeringarna att reglera leveransfordon: många lastbilar som inte uppfyller kraven för Londons LEZ-zon (Low Emission Zone) måste till exempel betala en daglig avgift. I takt med att fler städer tar itu med föroreningar i sin stadsmiljö erbjuder elbilar billigare, utsläppsfria alternativ till förorenande dieselfordon.

Den nuvarande batteritekniken gör det redan möjligt för lastbilar att köra upp till 300 km på en enda laddning, vilket innebär att de dagliga avstånden för distributionsfordon på kortare sträckor lätt kan täckas med bara några få laddstopp.

Tre tunga lastbilar parkerade längs en landsväg i solnedgången.

Blir en del av strategier för laddning mitt i rutten

Många av dessa företag kommer att investera i sina egna laddstationer, men en stor del av dem kommer också att behöva laddlösningar för att kunna ta sig fram på vägen. Vissa företag kanske till och med undviker att investera i laddstationer för elfordon helt och hållet och förlitar sig istället på laddning mitt på vägen.

Bensinstationer har en ideal position för att möta denna marknad genom att erbjuda snabba och tillförlitliga laddare som gör det möjligt för företagsflottor att integrera dem i sina laddningsstrategier mitt på vägen. Bränsleåterförsäljare kan ta detta ett steg längre genom att samarbeta med specifika leverans- eller logistikföretag för att erbjuda deras flottor rabatterade laddningspriser eller prioriterad laddning, vilket garanterar en förutsägbar inkomstkälla.

8. Men vätgas eller biobränsle då?

Vissa bränsleåterförsäljare kan vara oroliga för att investera i elektrisk mobilitet när det finns andra alternativa bränslen. Hur är det med vätgas? Och biobränslen?

I detta kapitel kommer vi att undersöka dessa två alternativa bränslen och se hur de förhåller sig till elektrisk mobilitet.

Vätgas

En person håller en vätgaspump för att tanka en blå bil.

Vätgasfordon har diskuterats mycket den senaste tiden och framstår som en av ersättarna för bränsle-fordon, tillsammans med elfordon. Men hur fungerar de?

Vätgasfordon använder vätgas som energikälla, vanligtvis genom att den reagerar med syre i en bränslecell för att generera elektricitet för att driva motorerna. På grund av denna mekanism kallas de ofta för bränslecellsfordon (FCV).

En visuell representation av gröna vätebränsleceller.

Den största utmaningen för FCV:er är vätgasproduktionen. I nuläget produceras omkring 95% av vätgasen från fossila bränslen, som en biprodukt vid förgasning av kol eller genom utvinning av vätgas ur naturgas. Även om det är möjligt att producera grön vätgas från förnybara källor är denna process fortfarande oöverkomligt dyr och kommer troligen inte att bli tillräckligt tillgänglig minst förrän om ett decennium.

"Slutsatsen är tydlig: när det gäller personbilar talar allt för batterier och praktiskt taget ingenting för vätgas." - "Batteri eller bränslecell, det är frågan",Volkswagen.

Slutligen hålls utvecklingen av vätgasteknik tillbaka av den extremt lilla marknaden: globalt sett fanns det bara 31 225 FCV:er på vägarna 2020 - jämfört med 6,8 miljoner batterielektriska fordon. Med en så begränsad kundbas är det svårt att ekonomiskt motivera att bygga ut den nödvändiga infrastrukturen, eftersom den sannolikt skulle vara underutnyttjad under de närmaste åren och i hög grad är beroende av att vätgasen blir mer populär.

För ett decennium sedan skulle samma sak vara sagt om elbilar, men sanningen är att moderna elbilar använder energi mycket effektivare än vätgasbilar. Medan elbilar hämtar energi direkt från elnätet måste vätgasen i bränslecellerna utvinnas, komprimeras, förvätskas och transporteras innan den kan användas. Alla dessa steg förbrukar ytterligare el, vilket innebär att FCV-bilar totalt sett bara är 25-35 procent effektiva, jämfört med 70-90 procent för batterielektriska fordon.

I en tid då vi aggressivt elektrifierar koldioxidutsläppande aktiviteter och övergår till förnybar elproduktion för att bekämpa klimatförändringarna är varje kilowatt värdefull. Vätgasens nuvarande effektivitet gör det helt enkelt inte möjligt att använda den i tillräckligt stor skala.

Biobränsle

Två moderna vita bilar tankar vid en biogasstation en solig dag.

Ett annat alternativt bränsle som du säkert har hört talas om är biobränsle. Biobränslen bryter ner växt- eller djurmaterial och omvandlar det till bioetanol eller biodiesel, som sedan tillsätts till vanlig bensin eller diesel för att förbättra deras miljöavtryck. Biobränslen är inget nytt, och E10-bränslet i USA och Europa innehåller redan upp till 10 procent etanol.

Biobränslen är ett viktigt verktyg för att komma bort från fossila bränslen, men det är osannolikt att de kommer att bli en dominerande energikälla för mobilitet i framtiden. Det finns visserligen fordon som drivs med hög- eller hel-etanolblandningar (E85-E100), men de kräver en speciell motorkonstruktion och är därför ganska sällsynta.

Därför är biobränslen mer ett komplement för att minska utsläppen från befintliga bränsle-fordon än ett helt separat alternativ till traditionella bränslen.

Framtiden är elektrisk

Även om andra alternativa bränslen kan vara värdefulla verktyg i kampen mot transportutsläpp, kommer elektriska fordon i slutändan att vara den ledande lösningen för att minska koldioxidutsläppen från transporter. Vätgas är lovande, men har höga kostnader, ineffektiv produktion och en underutvecklad infrastruktur, medan biobränslen snarare är ett komplement till traditionella bränslen än ett självständigt alternativ.

De tydligaste möjligheterna för bränsleåterförsäljare i dag ligger i elfordon. I dag är värdet av elbilsladdning försumbart, men enligt McKinsey uppskattas det år 2030 vara hela 20 miljarder dollar. Med sin befintliga infrastruktur och sina strategiska platser kan bränsleförsäljare utnyttja denna lukrativa möjlighet och säkerställa sin långsiktiga framgång genom att ligga steget före.

Nyckelfaktorerna för framgång är som alltid platsen och kundupplevelsen. För att kunna dra nytta av att vara först till kvarn måste drivmedelsförsäljare investera tidigt för att lära sig mer om kundernas behov och experimentera med nya erbjudanden och format. På så sätt kan de dra nytta av synergier med sina etablerade verksamheter och dra nytta av den långa övergångsperioden när den globala fordonsflottan gradvis övergår till elbilar.

A modern white car is driving fast on a road with some wind turbines and mountains in the background on a sunny day.

Snabbladdning är här

Lär dig allt om DC-snabbladdning för företag

Med nästan 20 miljoner elbilar på världens vägar idag (och antalet ökar) har behovet av snabb och effektiv laddning aldrig varit större. Upptäck varför företag som ditt investerar i snabba laddlösningar för elfordon och identifiera nya och unika möjligheter för ditt företag.