Vad är smart laddning?

Smart charging är en uppsättning funktioner i EVBox laddstationer som gör att stationens ägare kan använda flera laddstationer på ett kostnadseffektivt och energieffektivt sätt.

Vad är smart laddning?

Smart charging är en uppsättning funktioner i EVBox laddstationer som gör att stationens ägare kan använda flera laddstationer på ett kostnadseffektivt och energieffektivt sätt.

Smart laddteknik – hur fungerar det?

Smart laddning är ett paraplybegrepp som definierar alla intelligenta funktioner i EVBoxs laddstationer som optimerar laddinfrastrukturen genom att skapa och distribuera tillgänglig el på ett effektivt och flexibelt sätt. Med smart laddning undviker du inte bara onödiga kostnader som överkapacitetskostnader, du får också ut det mesta av dina laddstationer vid begränsad strömkapacitet, när som helst, var som helst.


Lastbalansering

Lastbalansering är en viktig smart laddfunktion för de som använder en laddstation med dubbla uttag eller flera laddstationer på en viss plats.

När en laddstation används, måste din strömkälla (t.ex. i en kontorsbyggnad) ha den ackumulerade summan av den totala kapaciteten hos dessa laddstationer. Lastbalansering fördelar tillgänglig kapacitet proportionellt över alla aktiva laddstationer. På så vis, säkerställer lastbalansering att optimal laddning ges till alla elektriska fordon på din plats, inom ramen för laddstationernas kapacitet.

Möjligt scenario:

Byggnadens strömkälla har högst 25 A tillgängligt. På parkeringsplatsen i byggnaden har du en BusinessLine laddstation med dubbla uttag som har högst 32 A tillgängligt. När den första bilen laddas i laddstationen, sker det genom 25 A, d.v.s. den maximala kapacitet som din byggnad tillåter. Så fort en andra bil börjar laddas, kommer laddkapaciteten att fördelas proportionellt över dessa två bilar. Båda bilarna laddas nu vid 12,5 A.


Hub/satellit

Hub/satellit är en oumbärlig smart laddfunktion för dem som vill använda flera laddstationer på en enda plats.

För att spara tid sköter EVBox automatiska betalningar av alla laddtransaktioner. Datan når du via vårt BackOffice program Hey EVBox

För att fungera korrekt behöver varje laddstation kommunicera sin data till Hey EVBox. Det är här en hub/satellit konfiguration kommer till nytta. Istället för att varje laddstation kommunicerar sin information individuellt - vilket skulle kräva att varje station har sitt eget inbyggda modem, möjliggör hub/satellit konfigurationen att upp till 20 laddstationer kommunicerar via ett enda modem.

Den här konfigurationen räddar dig från onödigt underhåll och extra kostnader för flera abonnemangsplaner. Det är trots allt bara ett enda modem som kan ersättas i några sällsynta fall av fel, och det finns bara ett BackOffice – med en prenumerationsplan som är nödvändig för att generera och hantera data.

Möjligt scenario:

Du har installerat 3 BusinessLine laddstationer med dubbla uttag på din parkeringsplats. En av dessa tre laddstationer är navstationen, till vilken alla andra stationer (satelliter) är anslutna via en kabel som går under jord. Denna kabel gör att varje satellitstation kan skicka data till navstationen. Hub-stationen samlar all data och skickar den till Hey EVBox. Hey EVBox behandlar datan och skapar välbehövlig insyn i dina laddsessioner, inklusive alla tre stationer.


Effektuttjämning

Under varje laddtid kan din strömförbrukning eventuellt nå upp till den maximalt tillgängliga kapaciteten. Det betyder att du måste vara försiktig när du slår på tvättmaskinen eller torktumlaren. När du överskrider din maximala kapacitet kommer din nätoperatör dig fakturera dig retroaktivt. Effektuttjämning hjälper till att förhindra detta. Så snart du närmar dig maximal kapacitet, minskar EVBox automatiskt förbrukningen av en laddsession, eller pausar sessionen helt tills tillräckligt med ström blir tillgänglig.

Vill du veta mer? Utforska våra vanligaste frågor.

Behöver du mer hjälp? Fyll i vårt supportformulär.