Select your location to see tailored content for your region

North America

Ladda på jobbet 

Vilken laddstation passar bäst till att ladda elbilen på jobbet? 

Läs mer om de fem frågor som du måste ställa för att hitta rätt laddstation för din arbetsplats. 

Vilken laddstation passar bäst till att ladda elbil på jobbet?

Elbilar har på senare år blivit allt vanligare och har gått från att vara ett nischat alternativ till att bli en vanlig syn på vägar runt om i världen. I takt med att samhällen strävar efter att minska koldioxidutsläppen från sina egna ekonomier kommer denna trend bara att accelerera: globalt sett beräknas elfordon utgöra 31 % av alla fordon i 2050. Samtidigt pekar elbilsförare ut sina arbetsplatser som de bästa alternativen för att ladda deras elbilar. För tillfället laddar 39 % av elbilsförare sin elbil på jobbet, och ytterligare en utav tre skulle göra det om de hade möjlighet.

Arbetsplatser världen över håller på att anpassa sig till den nya verkligheten och många tittar på vilken roll elektrisk mobilitet kan spela i deras organisation. Det finns ett alltmer brådskande behov av att utveckla lämplig laddinfrastruktur för att hantera mängden nya elbilar på vägarna.

Naturligtvis har olika arbetsplatser olika behov utifrån sitt synsätt och sin unika situation. Medan vissa elektrifierar stora företagsflottor så vill andra erbjuda laddstationer till elbilar som en förmån för de anställda eller till och med som en betald tjänst för besökande kunder.

Oavsett vilken situation du befinner dig i är elbilsladdning ett relativt nytt koncept med mycket att ta hänsyn till, så det är lätt att känna sig omtumlad. Här hjälper vi dig att förstå vad din arbetsplats bör fråga för att identifiera vilken elbilsladdare som passar bäst för ditt företag.

Vilka kommersiella laddstationer för elbilar finns det?

Medan laddstationer till elbilar kan verka likadana vid första anblicken finns det i verkligheten många olika typer, var och en med olika funktioner och möjligheter. Det första som skiljer laddstation till laddstation är vilken effekt stationen har, och därmed vilken laddningshastighet, de ger. Många har också smarta laddfunktioner och arbetar med intelligent programvara för hantering av laddning, vilket kan säkerställa optimal användning.

När det finns så många olika alternativ tenderar vi ofta att välja det snabbaste, nyaste eller mest avancerade. Men det kanske inte är rätt för ditt företag. Innan du bestämmer dig för en laddlösning är det viktigt att du hänsyn till ditt företags behov och önskemål.

Utveckla en framtidssäker strategi för elbilsladdning

Något viktigt att tänka på när du bedömer dina laddningsbehov är vilken affärsmodell du vill använda. Det finns många alternativ och kombinationer, men i allmänhet handlar det om att ställa sig själv den här frågan:

Vill du erbjuda laddning till elbilar som en förmån för de anställda, eller vill du erbjuda det som en betaltjänst som också kan vara tillgänglig för besökare eller kunder?

När du har bestämt dig för vilken affärsmodell som passar bäst för din arbetsplats kan du börja tänka på de specifika behoven. Nedan, har vi listat sex frågor som du bör ställa dig själv för att identifiera dessa.

5 frågor som du måste ställa för att hitta rätt laddstation för din arbetsplats 

1. Hur viktig är laddningshastigheten?

En avgörande faktor för att välja rätt laddare är laddningshastigheten. Generellt sett gäller att ju mer effekt en laddare kan ge, desto snabbare kan den ladda. Med större effekt följer dock dyrare infrastruktur och utrustning. En snabbladdare med likström (DC) kan till exempel ladda elbilen på några minuter i stället för timmar, men kostar i genomsnitt tio gånger mer än en alternativ- och långsammare -(AC) laddare. Det är alltså viktigt att överväga hur användbart snabbhet är för dig.

Om du endast erbjuder laddning till elbilar som en förmån för de anställda är DC- snabbladdare förmodligen inte nödvändiga. En 8-timmars arbetsdag räcker för att ladda en elbil fullt ut med de flesta nivå 2 AC- laddstationer, vilket är mycket mer kostnadseffektivt (och energieffektivt) än DC-snabbladdare.

Å andra sidan kan snabbladdning vara viktigt för elfordon som är avsedda för hög användning, som leveransbilar eller fordon för delad användning. I dessa fall är en snabbladdning avgörande för att hålla din fordonsflotta på vägen och de anställda produktiva.

Beslutet att installera DC- snabbladdare eller vanliga AC-laddare är naturligtvis inte ett antingen eller-scenario. I vissa fall kan du komma fram till att en kombination av DC-snabbladdare och långsammare AC-laddare för olika användare är den bästa lösningen. Du kan till exempel installera AC-laddare för att erbjuda gratis laddning till anställda och samtidigt välja ett par DC- snabbladdare som är reserverade för din kommersiella flotta eller besökare.

2. Hur kommer dina laddningsbehov att utvecklas i framtiden?

Antalet elfordon på vägarna kommer att fortsätta att öka dramatiskt under det kommande decenniet och nå 2,5 miljoner fordon år 2030, bara i Sverige. Detta innebär att fler av dina anställda, kunder och besökare kommer att köra elbilar. Samtidigt kanske du också överväger att elektrifiera din fordonsflotta, vilket kommer att kräva ytterligare kapacitet.

Med tanke på den investeringen som krävs för att installera elbilsladdare är det viktigt att överväga hur arbetsplatsens laddningsbehov kommer att utvecklas i framtiden. Även utan specifika planer är det värt att tänka på skalbarhet från början. Du kan, som exempel överväga att framtidssäkra ditt företag genom att se till att den laddinfrastrukturen kommer att kunna hantera framtida laddbelastningar, eller genom att se till att lämna tillräckligt med utrymme för ytterligare laddare.

En annan fråga är den om teknikens utveckling. Elbilsladdning är en bransch som utvecklas snabbt, med raska ökningar av laddhastigheten och utveckling av nya funktioner. Samtidigt förändras också förarnas förväntningar. Det som kan vara en lämplig laddhastighet eller funktionalitet i dag kanske inte är det om några år.

3. Behöver du en programvara för laddhantering?

Elbilsladdare kan fungera som enkla anslutningar till elnätet, men det är värt att överväga att koppla laddarna till en programvara för laddhantering för att få ut det mesta av deras funktioner. En programvara för laddhantering ger en extra nivå av insikt och kontroll över elbilsladdaren och hjälper dig att fatta välinformerade beslut.

Den kan till exempel visa uppgifter om användning och laddningsbeteende, så att du kan ställa in varierande priser för rusningstid eller fastställa olika avgifter för besökare, anställda eller kunder. Samtidigt automatiserar en programvara för laddhantering fakturering och betalningar och tar bort tidskrävande uppgifter utan värde från de anställdas arbetsflöden.

En programvara för laddhantering kan också optimera energianvändningen genom att på ett intelligent sätt fördela den tillgängliga kapaciteten med hjälp av funktioner som t.ex. avlastning av högtrafik och dynamisk lastbalansering. Detta kan inte bara maximera laddningsanvändningen utan även hålla kostnaderna under kontroll genom att öka energieffektiviteten.

4. Vilka restriktioner eller begränsningar finns på din specifika plats?

När du bestämt dina laddningsbehov är det viktigt att ta hänsyn till de begränsningar som gäller på din plats. Beroende på storleken och typen av laddinfrastruktur kan du behöva involvera markägare eller lokala myndigheter för att få de nödvändiga tillstånden och uppfylla kraven för zonindelning.

I vilket fall som helst är det en bra idé att tänka på de potentiella inblandade partierna och involvera dem tidigt i processen: genom att lyssna på deras funderingar och ta itu med dem från början kan du undvika eventuella kostsamma förseningar längre fram i processen.

Om ditt företag har flera olika kontor är det viktigt att hantera varje plats som en separat enhet, eftersom de sannolikt har olika krav och begränsningar, vilket gör att en enkel kopia av ett tidigare projekt är olämpligt.

5. Vad händer efter köpet?

Att bygga upp laddinfrastrukturen är bara det första steget i en elbilsladdares livscykel. Det är viktigt att underhålla den under hela dess användning för att optimera prestandan och säkra livslängden. Eftersom en felaktig laddare inte bara kan göra de anställda missnöjda utan även påverka din verksamhet direkt om din elbilsflotta inte kan laddas.

En viktig aspekt att ta hänsyn till när du investerar i laddstationer för elfordon är garantin. I EU är det obligatoriskt med en tvåårig garanti, men många företag erbjuder förlängningar i flera år efter det. Med tanke på produktens karaktär och höga kostnad kan ett lämpligt garantiskydd undvika dyra reparationer om något problem uppstår längre fram i tiden.

Förutom garanti erbjuder laddningsföretag en mängd eftermarknadstjänster, inklusive driftsättning, support och underhåll. Dessa underhållsplaner kan garantera optimal drifttid genom förebyggande underhåll och ett snabbt svar - ofta dygnet runt - om ett problem uppstår.

Elektrisk mobilitet är här för att stanna

Oavsett vilken bransch eller affärsmodell du har är en sak klar: framtiden är elektrisk. I takt med att samhällen över hela världen vänder sig mot elektrisk mobilitet, måste arbetsplatser överväga hur de kan anpassa sig till detta nya synsätt.

Om du funderar på att byta till elbil, antingen för din egen verksamhet eller för att tillfredsställa anställda och kunder, är det viktigt att undersöka anläggningens behov - på så sätt kan du försäkra dig om att du väljer rätt lösning och undviker onödiga kostnader.

Vi hoppas att frågorna ovan kan hjälpa dig att fastställa dina laddningsbehov och ge dig en uppfattning om vilken laddare din arbetsplats bör leta efter.

Har du fortfarande frågor?

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om elektrisk körning och laddning.

Skillnaden mellan AC- och DC-laddning

Strömmen som kommer från ditt hushållsuttag, är alltid AC, medan energin som lagras i batterier är alltid DC.

Läs mer

Kan jag ladda min elbil på vilken laddstation som helst?

På offentliga laddstationer kan du ladda din bil om stationen är kompatibel med din laddkabel.

Läs mer

Hur installerar jag en laddstation?

Din laddstation, hemma eller någon annanstans, måste alltid installeras av en certifierad elektriker.

Läs mer